رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثیر محدوده فشار متوسط شریانی در حین پمپ قلبی ریوی بر پارامتر های بالینی بیماران حین و پس از جراحی پیوند عروق کرونر "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100916
شماره مدرک : ‭ت۱۳۱۷۶‬
شماره راهنما : ‭WG،۱۶۹،م۶۵۹ت،۱۳۹۰‬
سرشناسه : معتمدی، امید
عنوان : تاثیر محدوده فشار متوسط شریانی در حین پمپ قلبی ریوی بر پارامتر های بالینی بیماران حین و پس از جراحی پیوند عروق کرونر [پایان‌نامه]
نویسنده : /امید معتمدی
استاد راهنما : ؛ کیوان باقری
استاد مشاور : ؛ مشاوره آماری: مجتبی اکبری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1390/09/28‬
صفحه شمار : ‮ه، ‭۷۱‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۱۵۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : امروزه بیماری های قلبی عروقی یکی از عوامل شایع مرگ و میر می باشد. در عمل پیوند عروق کرونر ‭(CABG)‬ تکنیکی است که در آن به طور موقت فعالیت پمپی قلب و عملکرد تبادل گاز ریه ها به پمپ اکسیژناتور محول می گردد. از جمله نکات مورد بحث در این تکنیک محدوده حفظ فشار خونی سیستمیک مناسب در حین پمپ قلبی ریوی می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف برسی تاثیر حفظ فشار متوسط شریانی در دو محدوده متفاوت فشار در حین پمپ قلبی ریوی طرح ریزی شد.در کارآزمایی بالینی تصادفی حاضر دو گروه‭ ۵۴ ‬نفری از بیماران کاندید پیوند عروق کرونر وارد شدند. در این مطالعه با استفاده از داوری افدرین و نیتروگلیسیرین، در یک گروه فشار خون‭ ۵۰ ‬تا‭ ۷۰ ‬و در گروه دیگر‭ ۷۰ ‬تا‭ ۹۰ ‬میلی متر جیوه حین پمپ قلبی ریوی حفظ شد.بیماران قبل، حین و پس از عمل از نظر گازهای خون شریانی، برون ده اداری، نیاز به پیس میکر و نیاز به اینوتروپ و آریتمی و نیتروژن اوره خون و کارتینین و سطح شناختی ‭(cognition)‬ و مدت بستری در بخش مراقبتهای ویژه و مد ت نیاز به اینتوباسیون مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه‭ ۹۲ ‬مرد ‭ ۸۵)‬درصد) و‭ ۱۶ ‬زن ‭ ۱۵)‬درصد) با میانگین سنی‭ ۶۱/۳۱+۹/۲۵۶ ‬سال وارد شدند. نتایج نشان داد میانگین مقادیر فشار اکسیژن خون شریانی ‭(Po2)‬ ، فشار دی اکسید کربن خون شریانی ‭(Pco2)‬، باز اضافی‭(BE)‬، بی کربنات‭(Hco3)‬، نیتروژن اوره خون، کراتینین، مدت بستری در بخش مراقبتهای ویژه، برون ده ادراری و مدت نیاز به اینتوباسیون و توزیع فراوانی سطح شناختی، نیاز به اینوتروپ و پیس میکر، بروز آریتمی در قبل، حین و بعد عمل با فشارخون بیماران در دو گوه رابطه معناداری داشت، در حالی که ‭PH‬ رابطه معناداری نداشت. در مجموع نتایج نشان داد که اگر چه محدوده فشار خون شیانی متوسط‭ ۵۰ ‬تا‭ ۹۰ ‬میلی متر جیوه در حین پمپ قلبی ریوی قابل قبول فرض می شود، اما پیش از آگهی بیماران در محدوده فشار خون کنترل شده‭ ۷۰ ‬تا‭ ۹۰ ‬میلی متر جیوه حین عمل پیوند علوق کرونر نسبت به فشار خون‭ ۵۰ ‬تا‭ ۷۰ ‬میلی متر جیوه رضایت بخش‌تر است. البته انجام مطالعات بیشتر دراین زمینه ضروری به نظر می رسد
توصیفگر : ۱. بای پاس عروق کرونر.- کلیدواژه‌ها: بای پس عروق کرونر
: بای پس قلب و ریه
: فشارخون
: Coronary Artery Bypass
: Cardiopulmonary Bypass
: Blood Pressure
شناسه افزوده : باقری، کیوان، استاد راهنما
: اکبری، مجتبی، مشاور آماری
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۳۴۰موجود‭‬
نظرسنجی