رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی و مقایسه ویژگی های سلولهای نوکلئوس پالپوزوس دیسک بین مهره‌ای انسانی در داربستهای آلژینات و کیتوسان - ژلاتین "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100977
شماره مدرک : ‭ت۱۳۲۱۹‬
شماره راهنما : ‭WE،۷۴۰،ق۵۵۴ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : قربانی برزآبادی، مسعود
عنوان : بررسی و مقایسه ویژگی های سلولهای نوکلئوس پالپوزوس دیسک بین مهره‌ای انسانی در داربستهای آلژینات و کیتوسان - ژلاتین [پایان‌نامه]
نویسنده : /مسعود قربانی برزآبادی
استاد راهنما : ؛ حمید بهرامیان، بتول هاشمی‌بنی
استاد مشاور : ؛ حمید زرکش اصفهانی، احمد میرحسینی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته آناتومی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/19/09‬
صفحه شمار : ‮ص ‭۵۲‬‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : دیسک بین مهره ای قطعه ای است که بین مهره ها قرار دارد و شامل‭ ۳ ‬منطقه آنولوس فیبروزوس‭(AF)‬، ناحیه ترانزیشن و نکلئوس پالپوزوس‭(NP)‬ که هسته مرکزی دیسک را می سازد، می باشد. دژنره شدن دیسک بین مهره ای در اثر کاهش تعداد سلولها، کاهش تولید و تخریب ماتریکس خارج سلولی منجر به ضایعه بافت دیسک بین مهره ای خصوصا در ناحیه ‭NP‬ ایجاد می شود. در مهندسی بافت از داربستهای طبیعی و غیر طبیعی مختلف برای ترمیم و رژنره شدن دیسک بین مهره ای استفاده می گردد. داربستهای مورد استفاده باید تخریب پذیر، زیست سازگار باشند و محیط مناسبی برای تکثیر و. خهاجرت سلولها فراهم کنند. کیتوسان- ژلاتین و آلژینات از داربستهای طبیعی جهت مهندسی بافت محسوب می شوند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه میزان بقاو تکثیر سلولهای ‭NP‬ دیسک بین مهره ای انسانی در دو داربست آلژینات و کیتوسان-ژلاتین بود. سلولهای ‭NP‬ با تجزیه آنزیمی کلاژناز از بافت ‭NP‬ بیماران مبتلا به فتق دیسک بین مهره ای در بیمارستان الزهرا اصفهان تهیه شد. محلول کیتوسان ‭ ۱/۵)‬درصد) با محلول ژلاتین‭ ۰/۵)‬درصد) مخلوط گردید، پس از ایجاد ارتباط بین این دو محلول توسط گلوتارآلدئید، مخلوط حاصل پس از فریز کردن ‭Freeze - drying‬ ، به عنوان داربست مورد استفاد ه قرار گرفت. داربست آلژینات ‭۱/۲)‬) نیز تهیه گردید. سلولهای ‭NP‬ با استفاده از مارکر درون سلولی سیتوکراتین‭ ۱۸ ‬و تکنیک فلوسایتومتری تایید شدند. سوسپانسیون سلولی حاوی سلولهای ‭NP‬ جدا شده به دو داربست منتقل گردید و تا‭ ۲۱ ‬روز کشت داده شدند. برای بررسی درصد سلولهای زنده و میزان تکثیر از تکنیک های تریپان بلو و ‭MTT‬ استفاده گردید. برای اثبات وجود منافذ و بررسی ساختار داربست و مورفولوژی سلولها نیز از میکروسکوپ ‭SEM‬ استفاده شد. نتایج ‭MTT‬ نشان داد که درصد سلولهای زنده در روز سوم نسبت به روز اول در هر دو داربست آلژینات و کیتوسان-ژلاتین دارای اختلاف معنی داری است. همچنین درصد سلولهای زنده از روز‭ ۳ ‬تا‭ ۲۱ ‬به صورت معنی داری کاهش می یابد. نتایج شمارش سلولها نشان داد که اختلاف میانگین تعداد سلولها در داربست آلژینات به صورت معنی داری بیشتر از داربست کیتوسان-ژلاتین است‭(P-Value<0/05).‬ نتیجه گیری: داربست آلژینات نسبت به داربست کیتوسان- ژلاتین محیط مناسبتری برای رشد و تکثیر سلولهای ‭NP‬انسانی در ‭in vitro‬ فراهم می کند و پیشنهاد می شود از این داربست برای کشت سلولهای ‭NP‬ در ‭in vitro‬ استفاده گردد.
توصیفگر : ۱. دیسک بین مهره‌ای.- کلیدواژه‌ها: دیسک بین مهره‌ای
: آلژینات ها
: مهندسی زیست پزشکی
: یاخته‌ها
: ترمیم
: کمردرد
: Intervertebral Disk
: Alginates
: Biomedical Engineering
: Cells
: Regeneration
: Low Back Pain
شناسه افزوده : بهرامیان، حمید، استاد راهنما
: هاشمی بنی، بتول، استاد راهنما
: زرکش اصفهانی، حمید، استاد مشاور
: میرحسینی، احمد، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۹موجود‭‬
نظرسنجی