رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثرات اریتروپویتین بر یادگیری و حافظه درهیپوکامپ رتهای آلزایمری شده از طریق تزریق استرپتوزوسین از راه انفوزین داخل بطنی ‭(icv-STZ)‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100988
شماره مدرک : ‭ت۱۳۲۲۲‬
شماره راهنما : ‭WL،۳۳۷،ش۳۵۶ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : شبرنگ، مولود
عنوان : بررسی اثرات اریتروپویتین بر یادگیری و حافظه درهیپوکامپ رتهای آلزایمری شده از طریق تزریق استرپتوزوسین از راه انفوزین داخل بطنی ‭(icv-STZ)‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مولود شبرنگ
استاد راهنما : ؛ پرهام رئیسی، حجت اله اعلایی
استاد مشاور : ؛ بهمن رشیدی، محمدرضا شریفی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیولوژی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/11/12‬
صفحه شمار : ‮ث،‭۶۹‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۹۰۱۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : با توجه به شیوع بیماری آلزایمر و اختلالات شدید یادگیری و حافظه در این بیماری و همچنین، اینکه به تازگی مشخص شده اریتروپویتین ‭(EPO)‬ موجب بهبود عملکرد های شناختی می گردد و دارای اثرات نروپروتکتیو بارزی است. جهت ایجاد مدل آلزایمری در راتها داروی استرپتوزوتوسین ‭(STZ)‬ بدون بطن های طرفی مغز تزریق گردید و دو هفته بعد جهت تایید القااختلال یادگیری و حافظه رتها تحت آزمون یادگیری اجتنابی غیرفعال قرار گرفتند و سپس به مدت دو هفته اریتروپویتین بصورت یک روز در میان با دوز ‭5000IU/kg‬ به آن ها تزریق شد و سپس مجددا تحت مطالعه رفتاری قرار گرفتند. در انتهای آزمایش، مغر رت ها جهت مطالعه هیستولوژیکی خارج گردید و آپوپتوز در هیپوکامپ رت ها توسط تست ‭Tunel‬ ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تزریق داخل بطن های ‭STZ‬ موجب آسیب شدید یادگیری و حافظه در رتها شده و تفاوت معنی داری میان گروه های شم و استرپتوزوتوسین وجود داشت. هرچند اریتروپویتین تاثیر معناداری بر بهبود فرآیندهای یادگیری و حافظه در گروه شم نداشت، ولی از آسیب های ناشی از تزریق داخل بطن های مغزی ‭STZ‬ جلوگیری کرد، بطوریکه تفاوت معناداری میان گروه استرپتوزوتوسین‭EPO-‬ و استرپتوزوتوسین وجود داشت و میان گروه استرپتوزوتوسین‭EPO-‬ و گروه شم تفاوت معنی داری مشاهده نشد. با مطالعه هیستولوژیکی در گروه ‭STZ‬ یک افزایش معنی دار در آپوپتوز نرونی نشان داده شد با این وجود ‭EPO‬ آپوپتوز نرونی را درگروه ‭STZ‬ کاهش داد و هیچ تفاوت معنی داری بین گروه استرپتوزوتوسین ‭EPO-‬، و گروه شم مشاهده نگردید. این نتایج پیشنهاد کننده این موضوع است که کاربرد اریتروپویتین احتمالا می تواند بصورت چشمگیری در بهبودآسیب های یادگیری و حافظه در بیماری آلزایمر، موثر باشد
توصیفگر : ۱. حافظه.- کلیدواژه‌ها: حافظه
: یادگیری
: بیماری آلزایمر
: هیپوکامپ
: استرپتوزوسین
: اریتروپوئتین
: تزریقات
: موش های صحرایی
: Memory
: Learning
: Alzheimer Diseases
: Hippocampus
: Streptozocin
: Erythropoietin
: Injections
: Rats
شناسه افزوده : رئیسی، پرهام، استاد راهنما
: اعلایی، حجت اله، استاد راهنما
: رشیدی، بهمن، استاد مشاور
: شریفی، محمدرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۲۲موجود‭‬
نظرسنجی