رکورد قبلیرکورد بعدی

" نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به روانپزشکی و میزان تمایل آنها برای ادامه تحصیل در این رشته "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101009
شماره مدرک : ‭ت۱۳۲۳۸‬
شماره راهنما : ‭WM،۱۰۰،‮الف‬۷۱۸ن،۱۳۹۰‬
سرشناسه : الحجی، مهدی
عنوان : نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به روانپزشکی و میزان تمایل آنها برای ادامه تحصیل در این رشته [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهدی الحجی، عصام الشیخ علی
استاد راهنما : ؛ غلامرضا قاسمی، علی رضا یوسفی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۵‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۱۴۱ ‬است ؛ همچنین به عنوان مقاله پژوهشی در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی پذیرفته شده است
يادداشت : چاپی
چکيده : مطالعه نگرش و رغبت دانشجویان پزشکی به روانپزشکی در ایران با بی مهری و کم توجهی پژوهشگران روبه رو بوده است. هدف مطالعه حاضر ترسیم نیم رخ مقایسه ای نگرش دانشجویان پزشکی دختر و پسر و رابطه آن با تمایلشان برای ادامه تحصیل در این رشته بود. در این مطالعه مقطعی - میدانی کلیه‭ ۱۱۲۷ ‬دانشجوی پزشکی غیر مهمان مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی‭ ۱۳۸۹-۹۰ ‬به کمک مقیاس خود ایفای نگرش به روانپزشکی یا ‭ATP-30‬ غربال شدند. این ابزار با‭ ۲۹ ‬گویه و شش مولفه نحوه نگرش، و با یک گویه جداگانه علاقه فرد برای انتخاب این تخصص را براساس مقیاس کیفی پنج درجه ای لیکرت ارزیابی کرده و ضریب پایایی مجدد آن‭ ۰/۷۲ ‬بود. نرخ پاسخ افراد حدود‭۷۳ ‬درصد بود که‭ ۳۰۴ ‬نفر در مقطع علوم پایه،‭ ۳۲۴ ‬نفر کارآموز و بقیه‭ ۱۹۲ ‬نفرشان کارورز بودند. داده های خام به کمک بسته نرم افزاری علوم اجتماعی - ویرایش‭۱۶ ‬بررسی و با توجه به توزیع نرمال جمعیت و داده ها آزمون های تحلیلی از جمله تی استیودنت، آنالیز واریانس همراه با آزمون تعقیبی تو کی و رگرسیون خطی اجرا گردید. دانشجویان دختر مقاطع علوم پایه و کارورزی(اینترنی) از نگرش مطلوب تری نسبت به همتایان پسر برخوردار بوده و متعاقبا تمایل آن ها نیز برای انتخاب این رشته تخصصی برای ادامه تحصیل بالاتر بود. کارآموزان در قیاس با دیگر دانشجویان نگرش مطلوب تری نسبت به روانپزشکی داشتند. به ترتیب اهمیت کاآموزان، دانشجویان علوم پایه و کارورزان بیش ترین تمایل برای ادامه تحصیل در رشته روانپزشکی داشتند. نتایج آزمون تعقیبی توکی موید وجود تفاوت معنادار بین دانشجویان علوم پایه و کارورزان در مولفه نقش و عملکرد روانپزشکی بود. از بین همه مولفه های مقیاس نگرش، مولفه پاداش فردی و فرصت های شغلی روانپزشکی سهم اصلی در شکل گیری نگرش دانشجویان سه مقطع نسبت به روانپزشکی داشته، به طوریکه این مولفه به تنهایی توانست‭ ۶۶ ‬پدیه تمایل به انتخاب روانپزشکی را تبیین نماید. هر چند شکل گیری نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به روانپزشکی تا حدودی تابع جنسیت افراد بوده ولی ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و گروهی نقش مهمتری داشته است. برای گزینش و انتخاب متقاضیان رشته روانپزشکی لازم است جنسیت و انگیزه های افراد مدنظر قرار گیرند
توصیفگر : ۱. روان‌پزشکی.- کلیدواژه‌ها: روانپزشکی
: نگرش
: دانشجویان پزشکی
: آموزش پزشکی
: Psychiatry
: Attitude
: Students, Medical
: Education, Medical
شناسه افزوده : الشیخ علی، عصام، نویسنده همکار
: قاسمی، غلامرضا، استاد راهنما
: یوسفی، علی رضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۶۱۵موجود‭‬
نظرسنجی