رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر مداخلات پرستاری مبتنی بر نیاز خانواده بر میزان رضایتمندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه جراحی مغز و اعصاب مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) در سال‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101020
شماره مدرک : ‭ت۱۳۲۷۸‬
شماره راهنما : ‭WY،۱۶۰/۵،ک۴۶۹ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : کرمی، افسانه
عنوان : بررسی تاثیر مداخلات پرستاری مبتنی بر نیاز خانواده بر میزان رضایتمندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه جراحی مغز و اعصاب مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) در سال‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /افسانه کرمی
استاد راهنما : ؛ حجت‌الله یوسفی، مهین معینی
استاد مشاور : ؛ حمید گنجی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/09/06‬
صفحه شمار : ‮ ‭۱۳۶‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۴۸۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بستری شدن بیمار در بیمارستان خصوصا بخش مراقبتهای ویژه باعث ایجاد استرس فراوان در خانواده وی می شود. کم توجهی کادر درمان به نیازهای خانواده این بیماران باعث افزایش استرس آنان می گردد. به این دلیل که پرستاران زمان زیادی را با بیمار و خانواده ایشان می گذرانند، در موقعیت خوبی برای بررسی نیازهای آنان و انجام مداخلات مناسب برای رفع این نیازها قرار دارند تا بتوانند باعث افزایش رضایتمندی خانواده بیمار که امروزه جزء لاینفک بررسی کیفیت بخش های مراقبت ویژه است، شوند. این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده می باشد.‭ ۶۴ ‬خانواده بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی مغز و اعصاب به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. برای خانواده بیماران در گروه آزمون، مداخلاتی در جهت رفع نیازهایشان (حمایت، دادن اطلاعات، نزدیک بودن به بیمار، اطمینان و راحتی) انجام شد، در حالی که برای خانواده بیماران گروه کنترل فقط اقدامات روتین بخش انجام گردید. پرسشنامه رضایت مندی در روز دوم و مجددا روز چهارم پذیرش توسط هر دو گروه تکمیل شد. نرم افزار آماری اس پی اس اس و آزمون های کای اسکوئر، من ویتنی، تی مستقل و تی زوج جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به کار برده شدند. نتایج نشان داد که میانگین نمره رضایتمندی در گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشت، اما بعد از مداخله میانگین نمره رضایت مندی در دو گروه تفاوت معنی داری پیدا کرد. هم چنین میانگین نمره رضایتمندی در گروه کنترل قبل و بعد از مطالعه تفاوت معنی داری نداشت، در حالی که میانگین نمره رضایت مندی در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری پیدا کرد. نتایج مطالعه نشان داد که مداخلات پرستاری مبتنی بر نیاز خانواده، رضایتمندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبتهای جراحی مغز و اعصاب را ارتقاء داد و پرستاران می توانند جهت ارتقاء رضایتمندی خانواده این بیماران از مداخلات پرستاری مبتنی بر نیاز خانواده استفاده کنند
توصیفگر : ۱. مراقبتهای ویژه- پرستاری.- کلیدواژه‌ها: مراقبتهای ویژه- پرستاری
: بخش مراقبتهای ویژه
: مراقبت پرستاری
: رضایت بیمار
: روابط بیمار و پرستار
: بیماران بستری
: جراحی اعصاب
: Inensive Care- nursing
: Intensive Care Units
: Nursing Care
: Patient Satisfaction
: Physician- Patient Relations
: Inpatients
: Neurosurgery
شناسه افزوده : یوسفی، حجت الله، استاد راهنما
: معینی، مهین، استاد راهنما
: گنجی، حمید، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۳۲۷۸موجود‭‬
نظرسنجی