رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط افسردگی با روشهای رایج پیشگیری از بارداری در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101025
شماره مدرک : ‭ت۱۳۲۷۱‬
شماره راهنما : ‭WM،۱۷۱،آ۶۶۱ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : آقایی، آرزو
عنوان : بررسی ارتباط افسردگی با روشهای رایج پیشگیری از بارداری در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /آرزو آقایی
استاد راهنما : ؛ سهیلا احسانپور، غلامرضا خیرآبادی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته مامایی (بهداشت مادر و کودک)، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/08/15‬
صفحه شمار : ‮‭۱۲۳‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۰۱۰۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : خدمات تنظیم خانواده و اطلاع رسانی در خصوص آن نه تنها به عنوان کلید کنترل جمعیت و بهبود سلامت زنان و کودکان بوده بلکه یکی از حقوق اساسی بشر نیز به شمار می آید. هیچ یک از روشهای پیشگیری از بارداری، به طور کامل فاقد عوارض جانبی و یا به طور قطعی فاقد خطر نیستند. یکی از عوارضی که بطور شایع باعث قطع مصرف روشهای پیشگیری از بارداری می شود، تغییرات خلق و افسردگی است. هدف این مطالعه تعیین و مقایسه ی میانگین نمره افسردگی مصرف کنندگان روش های قرص ال دی، کاندوم و آی یو دی است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال‭ ۱۳۹۰ ‬انجام شده است. نمونه‌های این پژوهش‭ ۲۱۶ ‬نفر از خانم های استفاده کننده از روشهای رایج پیشگیری از بارداری قرص ال دی، آی یو دی و کاندوم بودند که به روش تصادفی سیستماتیک از‭ ۱۰ ‬مرکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه افسردگی بک دو بود، که بخشی از پرسشنامه نیز به خصوصیات فردی- باروری نمونه‌های تحقیق اختصاص داشت. پایایی و روای پرسشنامه افسردگی بک در ایران به طور مکرر تایید شده است. جهت تعیین اعتبار و اعتماد علمی پرسشنامه مشخصات فردی-باروری از روش اعتبار محتوا و تعیین ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آنالیز واریانس، رگرسیون لجستیک، ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون، کای اسکوئر، کروسکال و الیس، کوواریانس و تی تست) استفاده شد. در‭ ۴۷/۸ ‬درصد زنان مصرف کنندگان روشهای پیشگیری از بارداری، افسردگی دیده شد اما بین میانگین نمره افسردگی زنان در سه گروه مصرف کننده روشهای پیشگیری از بارداری تفاوتی وجود نداشت و بین افسردگی و نوع روش پیشگیری از بارداری ارتباط معناداری مشاهده نشد. یافته ها نشان داد افسردگی با نوع روش تنظیم خانواده ارتباطی ندارد و ترس افسردگی نباید مانعی در استفاده از نوع روش باشد. افسردگی یک مساله چند عاملی است روش تنظیمی خانواده به تنهایی نمی تواند عامل افسردگی باشد و مشاوران تنظیم خانواده باید این مساله را مورد توجه قرار دهند
توصیفگر : ۱. افسردگی.- کلیدواژه‌ها: افسردگی
: پیشگیری از آبستنی
: تنظیم خانواده
: آبستنی ناخواسته
: اختلالات خلقی
: کنترل جمعیت
: Depression
: Contraception
: Family Planning
: Pregnancy, Unwanted
: Mood Disorders
: Population Control
شناسه افزوده : احسانپور، سهیلا، استاد راهنما
: خیرآبادی، غلامرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۳۲۷۱موجود‭‬
نظرسنجی