رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی سمیت ژنتیکی تعدادی از مشتقات بنزوفوران فنیل متیل ایمیدازول با خاصیت مهارکنندگی آروماتاز "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101051
شماره مدرک : ‭ت۱۳۲۹۷‬
شماره راهنما : ‭QU،۱۴۰،ن۳۶۳ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : ن‍خ‍ودی‍ان‌، زری‌
عنوان : بررسی سمیت ژنتیکی تعدادی از مشتقات بنزوفوران فنیل متیل ایمیدازول با خاصیت مهارکنندگی آروماتاز [پایان‌نامه]
نویسنده : /زری نخودیان
استاد راهنما : ؛ محمد اعتباری، قدمعلی خدارحمی، عباس جعفریان دهکردی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد، رشته سم شناسی
تاریخ دفاع : ‭1390/11/24‬
صفحه شمار : ‮ذ، ‭۹۰‬ص.‬: مصور(رنگی)، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۹۳۸۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : پژوهشها حکایت از نقش استروژن در آغاز و پیشبرد سرطان پستان دارند. مشتقات بنزوفوران با مهار سنتز استروژن می توانند بعنوان یکی از راههای کاهش خطر محسوب شوند. لزوم بررسی اثرات سمیت ژنتیکی ترکیبات جدید قبل از ورود به بازار دارویی و عدم وجود هر گونه مطالعه ایی در این مورد، ما را بر آن داشت تا مطالعه حاضر را با هدف بررسی سمیت ژنتیکی تعدادی از مشتقات بنزوفوران فنیل متیل ایمیدازول را طراحی و اجرا نمایم. رده سلولی‭MCF-7‬ توسط مشتقات مختلف بنزوفوران فنیل متیل ایمیدازول بمدت‭ ۲ ‬ساعت اینکوبه شد. سمیت ژنتیکی وارده توسط تست کامت قلیایی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی قدرت ترمیم ‭DNA‬، غلظت ایجاد کننده سمیت ژنتیکی با سلولها به مدت‭ ۲ ‬ساعت تیمار و سپس با افزایش محیط کشت تازه، سلولها به مدت‭ ۱۷ ‬و‭ ۲۴ ‬ساعت انکوبه و توسط تست کامت قلیائی ارزیابی شدند. جهت آنالیز از ‭ANOVA‬ یکطرفه و تست ‭Tukey‬ استفاده شد و ‭P<0/05‬ معنی دار تلقی گردید. سمیت ژنتیکی مشتق‭۴ ‬- فلورو و‭۴ ‬- کلروبنزوفوران فنیل متیل ایمیدازول به ترتیب در غلظت ‭ ۷۰ nM‬و ‭ ۷۵ nM‬و مشتق بودن استخلاف در غلظت ‭ ۱۰۰۰nM‬ظاهر شد‭ ۲۰۰ nM .‬و ‭ ۳۰۰ nM‬به ترتیب غلظت ایجاد کننده ژنوتوکسیسیتی مشتقات‭ ۲ ‬- متوکسی و‭ ۲ ‬- متیل بود. استخلاف‭ ۴ ‬- کلرو،‭ ۴ ‬- فلورو و‭ ۲ ‬- متیل پس از‭ ۲۴ ‬ساعت و مشتق بدون استخلاف و‭ ۲ ‬- متوکسی پس از گذشت‭ ۱۷ ‬ساعت ترمیم شدند. با توجه به دامنه وسیع اختلاف غلظت مهارکنندگی آنزیم آروماتاز، بعنوان یک اثر درمانی، با غلظت ایجاد کننده سمیت ژنتیکی توسط مشتقات مورد مطالعه بنزوفوران فنیل متیل ایمیدازول و قدرت ترمیم ‭DNA‬ سلول پس از قطع مواجهه، پروسه ارزیابی سلامت و ایمنی این ترکیبات می تواند توسط سایر تستهای مربوطه دنبال گردد تا در صورت ارزیابی مثبت بتوان از خاصیت درمانی آنها استفاده نمود
توصیفگر : ۱. هیدروکسیلازهای استروئیدی.- کلیدواژه‌ها: هیدروکسیلازهای استروئیدی
: ایمیدازول
: بنزوفوران ها
: نورویش های پستان
: استروژن ها
: Steroid Hydroxylases
: Imidazoles
: Banzofurans
: Breast Neoplasms
: Estrogens
: DNA Repair
: Comet Assay
: Aromatase
شناسه افزوده : اعتباری، محمود، استاد راهنما
: خدارحمی، قدمعلی، استاد راهنما
: جعفریان دهکردی، عباس، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۳۲۹۷موجود‭‬
نظرسنجی