رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی دانش، نگرش و عملکرد کادر پزشکی مراکز آموزشی درمانی الزهرا در مورد ویروس ‭HIN1‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101080
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۲۳‬
شماره راهنما : ‭QW،۱۶۸/۵،۰O7،ق۸۸۹ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : ‏ قمی، مهدی
عنوان : بررسی دانش، نگرش و عملکرد کادر پزشکی مراکز آموزشی درمانی الزهرا در مورد ویروس ‭HIN1‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهدی قمی
استاد راهنما : ؛ عباسعلی جوادی، بهروز عطایی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮‭۴۹‬، ‭۱۷‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۵۱۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ویروس پاندمی‭ ۱۹۷۶ ‬پس ازگذشت بیش از چهل سال همچنان فعال و در جریان است، ویروس هرچند در فازسوم، پاندمی مربوطه متوقف گردیده ولی همچنان به فعالیت بیماریزایی خود در پرندگان وانسان ادامه میدهد واحتمال ورود همزمان این ویروس با یکی از دو ویروس انسانی آنفلوانزای فصلی یاجدید به بدن انسان یاخوک، وقوع تغییرات ژنتیک و نوپدیدی ویروسی باویرولانس بسیاربالا و کشندگی بی سابقه ،بیش از هر زمان دیگراست. لذابا توجه به موارد فوق الذکر واینکه داشتن اگهی ازاین بیماری، علائم ونشانه، دوره واگیری و عوارض می توان به کنترل بیماری و جلوگیری از انتشار آن کمک شایانی وقابل توجهی بنماید سنجش آگاهی کادر پزشکی و همچینن نگرش و عملکرد انها در خصوص این ویروس لازم وضروری بوده ودرصورتی که کادر پزشکی از دانش ونگرش در این زمینه کافی برخوردارنباشند تمهیدات لازم به منظورارتقا سطح اگاهی وایجاد نگرش و عملکرد مناسب درانان اقدام گردد.این مطالعه یک مطالعه مقطعی است که درسال‭ ۱۳۹۰ ‬در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان به انجام رسید.جامعه آماری مورد مطالعه شامل شاغل دراین مرکز بود. دراین مطالعه‭ ۳۸۶ ‬نفر از پرسنل در زمینه دانش ، نگرش و عملکردشان در مزینه بیماری ‭HIN1‬ مورد ارزیابی قرارگرفتند.نتایج بدست آمده وارد رایانه شده و به وسیله نرم افزار ‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمره دانش، نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستان الزهرا(س) درمورد ویروس ‭۱۴/۸HIN1‬مثبت ومنفی‭ ۱/۹ ‬بود. حداقل وحداکثر نمره کسب شده به ترتیب‭ ۱۸/۷ ‬و‭ ۱۰ ‬بود. همچنین برحسب نتایج بدست آمده‭۱۸۵ ‬نفر ‭ ۴۷/۹)‬درصد) از پرسنل این بیمارستان دارای دانش ، نگرش وعملکرد ضعیف( نمره کمتر از‭ ۱۵‬برمبنای‭۱۵۶،(۲۰ ‬نفر‭۴۰/۴)‬دصد) دارای نمره دانش، نگرش وعملکرد متوسط( نمره‭۱۵/۱ ‬تا‭ ۱۷ ‬برمبنای‭۲۰ ‬)بوده و تنها‭ ۴۵ ‬نفر‭ ۱۱/۷)‬درصد) دارای نمره دانش ، نگرش وعملکرد مطلوب دراین زمینه بودند.ارتقاء سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستانها درمورد بیماری های نوپدید و بازپدید و بویژه ‭HIN1‬ یک امر لازم واجتناب ناپذیراست که متاسفانه به علل مختلف از جمله پائین بودن سطح آگاهی پرسنل وضعیت مطلوبی ندارد و به هر حال عملکرد پرسنل دراین زمینه نیز تنها به سطح آگاهی ونگرش پرسنل وضعیت مطلوبی ندارد
توصیفگر : عفونت های ارتومیکسو ویروسی
: آنفلوآنزا
: دانش ، نگرش ، عملکرد
: بیماریهای حیوانی
: Orthomyxoviridae Infections
: Influenza
: Knowlekge, Atitudes, Practice
: Zoonoses
شناسه افزوده : جوادی، عباسعلی، استاد راهنما
: عطایی،بهروز، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۶۰۸موجود‭‬
نظرسنجی