رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی یافته های تست یورودینامیک در بیماران با تشخیص مولتیپل اسکلروز بدون علایم ادراری و ارتباط ان با میزان بروز علایم ادراری میانگین تعداد حملات ‭MS‬ و میانگین تعداد پلاک های موجود در ‭MRI‬ در پیگیری‭ ۱ ‬ساله "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101084
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۱۸‬
شماره راهنما : ‭WL،۳۶۰،ب۵۳۵ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : بزیع، حسین
عنوان : بررسی یافته های تست یورودینامیک در بیماران با تشخیص مولتیپل اسکلروز بدون علایم ادراری و ارتباط ان با میزان بروز علایم ادراری میانگین تعداد حملات ‭MS‬ و میانگین تعداد پلاک های موجود در ‭MRI‬ در پیگیری‭ ۱ ‬ساله [پایان‌نامه]
نویسنده : /حسین بزیع
استاد راهنما : ؛ فرهاد تدین ، مسعود اعتمادی فر
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری ، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۵۷‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۴۰۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مطالعه حاضر با هرف تعیین بررسی یافته های تست یورودینامیک در بیماران با تشخیص مولتیپل اسکلروز بدو علایم ادراری و ارتباط ان با میزان بروز علایم ادراری ، میانگین تعداد حملات ‭MS‬ و میانگین تعداد پلاک‌های موجود در ‭MRI‬ در پیگیری‭ ۱ ‬ساله در شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۸۹-۱۳۹۰ ‬طراحی و اجرا گردید. مطالعه حاضر یک مطالعه همگروهی اینده نگر بوده که در سال‭ ۱۳۸۹-۱۳۹۰ ‬در شهر اصفهان انجام گردید. جامعه هدف را بیماران مراجعه کننده به کلینیک ‭MS‬ بیمارستان الزهراشهر اصفهان با تشخیص ‭MS‬ تشکیل داده اند. پس از جمع اوری نمونه ها و انجام تست یورودینامیک وجود هر کدام از الگوهای بالا و فراوانی نسبی انها تعیین گردید . بیمارانی که هرکدام از موارد بالا را داشته باشند به عنوان گروه با تست یورودینامیک مثبت ( غیر نرمال) و سایر بیماران به عنوان گروه با تست یورودینامیک منفی (نرمال) در نظر گرفته شدند . برای بیماران در کلینیک ‭MS‬ بیمارستان الزهرا پرونده تشکیل شده و بیماران هر‭ ۳ ‬ماه ویزیت گردیدند و بروز حملات و علایم بیماران ثبت گردید. پس از‭ ۱ ‬سال بیماران توسط رزیدنت اورولوژی ویزت شده و براساس معاینه و شرح حال و بررسی پرونده ها و ‭MRI‬ بیماران ، تعداد حملات ‭MS‬ در طی‭ ۱ ‬سال بروز علایم ادراری و تعداد پلاک های موجود در ‭MRI‬در بیماران تعیین گردید. داده های مطالعه به کمک نرم افزار اماری ‭SPSS-16‬ تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . جهت مقایسه میانگین تعداد حملات بیماری در طی‭ ۱ ‬سال ، میانگین تعداد پلاک های موجود در ‭MRI‬ و فراوانی نسبی بروز علایم ادراری در بیماران با تست یورودینامیک مثبت و منفی از ازمون های ‭Independent samples T- test and Mann Whitney‬،‭Chi-Square‬ استفاده گردید. دراین مطالعه تعداد‭ ۵۰ ‬نفر بیمار ‭MS‬ مورد بررسی قرار گرفتند . میانگین سنی این بیماران‭ ۲.۷ ‬مثبت و منفی‭ ۴.۳۲ ‬سال و همه انها زن بودند . از میان این بیماران تست یورودینامیک در‭ ۱۹ ‬بیمار (‭ ۳۸ ‬درصد) نرمال و در‭ ۳۱ ‬بیمار ‭ ۶۲)‬درصد) غیر نرمال بدست امد. که اختلالات ادراری در‭ ۹۴ ‬درصد بیماران غیر نرمال دیده شد در حالیکه این مقدار در گروه نرمال‭ ۳۷ ‬درصد بود که این تفاوت از نظر اماری معنی دار می باشد. همه بیماران که علایم ادراری پیدا کردند در ویزیت های سوم و چهارم و با میانگین‭ ۱۰ ‬ماه بعد از تشخیص اولیه ‭MS‬ بود. بر اساس نتایج مطالعه حاضر دردرصد زیادی از بیماران با نتایج تست یورودینامیک مثبت اختلالات ادراری وجود داشت که نشان دهنده این امر می باشد که مثانه می تواند به عنوان یکی از مناطق درگیر در بیماران ‭MS‬شناخته شود وبر این اساس می توان پیشنهاد کرد تست های یورودینامیک را به عنوان پیش ازمون در شناسایی و تشخیص زودرس مثانه ‭nurogenic‬ در بیماری‭MS‬ به کار رود.هرچند انجام مطالعات بیشتر در این زمینه جهت تایید این مطلب ضروری به نظر می رسد
توصیفگر : ۱. ام اس.- کلیدواژه‌ها: جریان ادرار
: تصلب متعدد
: تصویربرداری از طریق تشدید مغناطیسی
: اختلالات ادرار کردن
: Urodynamics
: Multiple Sclerosis
: Magnetic Resonance Imaging
: Urination Disorders
شناسه افزوده : تدین، فرهاد، استاد راهنما
: اعتمادی فر، مسعود، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۶۰۳موجود‭‬
نظرسنجی