رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین میزان آلودگی شیر مادر به آفلاتوکسین ‭M1‬، در شهر اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101103
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۴۹‬
شماره راهنما : ‭QW،۶۳۰،م۳۴۸ت،۱۳۹۰‬
سرشناسه : محمدعلی پوررادی، نسیبه
عنوان : تعیین میزان آلودگی شیر مادر به آفلاتوکسین ‭M1‬، در شهر اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /نسیبه محمدعلی پوررادی
استاد راهنما : ؛ عباس جعفریان دهکردی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته فارماکولوژی و سم‌شناسی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/12/03‬
صفحه شمار : ‮د، ‭۶۶‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۳۶۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : آفلاتوکسین‌ها ترکیبات شدیدا سمی هستند که موجب سرکوب ایمنی، سرطان زایی، موتاژنی، ناقص الخلقه زایی می شوند. از آفلاتوکسین ‭M1‬ در شیر مادر به عنوان بیومارکری برای شناسایی تماس مادر با آفلاتوکسین ‭M1‬ در شهر اصفهان صورت گرفت. نمونه مورد مطالعه به صورت تصادفی از بین‭ ۸۰ ‬مادر شیرده مراجعه کننده به دو مرکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان که دارای کودک منحصرا شیر مادرخوار‭ ۲-۴ ‬ماهه بودند ، انتخاب گردید. اطلاعات مربوط به مشخصات فردی و آنتروپومتریک و‭ ۲۴ ‬ساعت یادآمد غذایی از مادران شیرده بدست آمد. نمونه ها با روش الایزای مستقیم رقابتی مورد آنالیز قرار گرفتند. بر اساس نتایج مطالعه، شیوع آلودگی آفلاتوکسین ‭M1‬ در مادران اصفهانی‭ ۱/۳ ‬درصد بود. آفلاتوکسین ‭M1‬ در شیر یکی از مادران به میزان ‭ ۶/۸ ng/L‬شناسایی شد. آزمون آماری کای دو نشان داد مصرف سوسیس در مادر با شیر آلوده نسبت به مادران با شیر سالم به طور معنی داری بیشتر بود ‭.(P<۰/۰۰۱)‬ نتایج مطالعه حاضر نشان داد نمونه شیر مادران در دو مرکز مورد مطالعه باستثنای یک مورد آلودگی با آفلاتوکسین نداشتند. به نظر می رسد احتمالا مصرف سوسیس در غذای مصرفی عامل آلودگی بود. با توجه به رشد سریع، دریافت بالای آب و غذا به ازای وزن بدن و ظرفیت تبدیل بیولوژی کند در نوزادان نسبت به بزرگسالان ، موجب مواجهه بیشتر آنان با سموم می شوند. لذا اهمیت تغذیه سالم مادر در دوران شیردهی، بررسی آلودگی شیر به سم آفلاتوکسین ‭M1‬ به عنوان یکی از عوامل خطرزا برای رشد شیرخوران و حفظ سلامت کودکان و مادران امری ضروری به نظر می رسد
توصیفگر : ۱. آفلاتوکسین ها.- کلیدواژه‌ها: آفلاتوکسین ها
: شیر مادر
: آلودگی مواد غذایی
: الایزا
: Aflatoxins
: Milk, Human
: Food Contamination
: Enzyme- Linked Immunosorbent Assay
شناسه افزوده : جعفریان دهکردی، عباس، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۳۳۴۹موجود‭‬
نظرسنجی