رکورد قبلیرکورد بعدی

" سنتز و بررسی اثر آنتی اکسیدانی استرهای‭۴ ‬- فوریل -‭ ۳‬و‭۴ ‬- دی هیدروپریمیدین-‭ ۲ ‬- تیون-‭ ۵ ‬- کربوکسیلیک اسید "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101105
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۴۴‬
شماره راهنما : ‭QU،۱۴۳،م۷۹۴س،۱۳۹۰‬
سرشناسه : ‏ منصوری ، مریم
عنوان : سنتز و بررسی اثر آنتی اکسیدانی استرهای‭۴ ‬- فوریل -‭ ۳‬و‭۴ ‬- دی هیدروپریمیدین-‭ ۲ ‬- تیون-‭ ۵ ‬- کربوکسیلیک اسید [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم منصوری
استاد راهنما : ؛ افشین فصیحی، احمد موحدیان عطار
محل تحصیل : دانشکده داروسازی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای عمومی
تاریخ دفاع : ‭1389/12/21‬
صفحه شمار : ‮ظ، ‭۸۳‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایانامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۵۸۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : رادیکالهای آزاد مولکولهای بسیار فعال با منشا داخلی و خارجی هستند که با بیوملکولها از جمله لیپیدها واکنش نشان داده و باعث شروع پراکسیداسیون در آنها می شوند. پراکسیداسیون در لیپیدهای غشایی از مهمترین اثرات تخریبی رادیکالها بوده، باعث بر هم ریختن سازمان بندی غشاء و سیستم های آنزیمی وابسته به آن می شود نتیجه اینکه واکنش مرگ سلول، آسیب های بافتی و بیماریهای متعدد از جمله آترواسکلروزیس، سرطان، پارکینسون، آرتریت روماتوئید و دیابت ملیتوس خواهد بود. پریمیدین های بیجینیلی ترکیباتی هستند که دارای هیدروژن های قابل جداشدن توسط رادیکال های آزاد بوده، بنابراین باعث غیر فعال شدن این عوامل بسیار واکنش پذیر می شوند. از سوی دیگر استخلاف های آروماتیک و پیوندهای دوگانه مزدوج روی این دسته از پریمیدین ها رادیکال حاصله از این تبادل هیدروژن را پایدار می کنند. ساختارهای پیشنهادی در این پایان نامه با دارا بودن این دو ویژگی احتمالا می توانند از خود اثرات آنتی اکسیدانی نشان دهند. در این تحقیق سنتز و ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی چند استر از دسته‭۴ ‬- فوریل -‭ ۳‬و‭۴ ‬- دی هیدروپیریمیدین-۲- تیون-۵- کربوکسیلیک اسید انجام گرفت. برای سنتز دی هیدروپریمیدین های مورد نظر در این تحقیق از واکنش یک مرحله‌ای بینجینلی با مقادیر‭ ۱/۰۰ ‬میلی مول فورفورال،‭ ۱/۰۰ ‬میلی مول استراستواستات ،‭ ۱/۳ ‬میلی مول تیوره و‭ ۰/۲ ‬میلی مول کلرید آهن ‭(III)‬ در حلال اتانل و شرایط رفلاکس استفاده گردید. بررسی اثر آنتی اکسیدانی ترکیبات به سه روش تعیین فعالیت اسکونجینگ رادیکال آزاد ‭DPPH‬ (روش‭۱ ‬) ، تعیین قدرت کاهندگی به روش ‭SDS- modified and PH- optimized ferricyanid‬ (روش‭۲ ‬) و تعیین توانایی اسکونجینگ هیدروژن پراکسید (روش‭۳ ‬) انجام شد. در این آزمونها آسکوربیک اسید و گالیک اسد به عنوان کنترل مثبت استفاده شدند. همه‌ی ترکیبات نهایی با بازده متوسطی تهیه شدند. ساختار شیمیایی ترکیبات ستز شده با استفاده از روشهای ‭IR, H-NMR‬ اثبات شد. نقطه ذوب ترکیبات به عنوان یک ثابت فیزیکی تعیین گردید. اثر آنتی اکسیدانی این ترکیبات با استفاده از شاخص ‭IC50‬ و به صورت زیر بدست آمد. در روش ‭۱)‬): ترکیب سنتز شده ‭MM-iPro‬ دارای بیشترین قدرت آنتی اکسیدانی ‭(IC50= ۰/۶ mg/ml)‬ بوده که در مقایسه با‭(IC50= ۰/۰۰۰۸ mg/ml) GA‬ اثر ضعیفی از خود نشان داده است. در روش ‭۲)‬) : ترکیب سنتز شده ‭MM-Bnz‬ بالاترین قدرت احیا کنندگی را نشان داده که در مقایسه با ترکیبات کنترل مثبت متوسط بوده است در روش ‭۳)‬): تمامی ترکیبات سنتز شده اثرات آنتی اکسیدانی بسیار ضعیفی [‭( [(IC50=۴/۱۷۷-۸/۰۱۸)‬ در مقایسه با با گالیک اسید ‭(IC50= ۰/۰۹۴ mg/ml)‬ از خود نشان داده اند. در این مطالعه‭ ۵ ‬استر مختلف از دسته‭ ۳ ‬و‭۴ ‬- دی هیدروپریمیدین‭۵ ‬- کربوکسیلیک اسید سنتز شدند. پس از تعیین ساختار ترکیبات سنتز شده، بررسی اثرات آنتی اکسیدانی این ترکیبات انجام شد. این ترکیبات اثرات آنتی اکسیدانی متوسط تا ضعیف را از خود نشان دادند
توصیفگر : ۱. دی هیدروپیریدین.- کلیدواژه‌ها: آنتی اکسیدان ها
: دی هیدروپیریدین ها
: رادیکال های آزاد
: ترکیبات هتروسیکلیک
: Antioxidants
: Dihydropyridines
: Free Radicals
: Heterocyclic Compounds
شناسه افزوده : فصیحی، افشین، استاد راهنما
: سقایی، لطف الله، استاد راهنما
: موحدیان عطار، احمد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۳۳۴۴موجود‭‬
نظرسنجی