رکورد قبلیرکورد بعدی

" آگاهی و نگرش داروسازان از مراقبتهای دارویی در زنان مصروع در دوران بارداری و شیردهی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101117
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۶۳‬
شماره راهنما : ‭WL،۳۸۵،ح۶۷۹آ،۱۳۹۰‬
سرشناسه : حقیر ابراهیم آبادی، محسن
عنوان : آگاهی و نگرش داروسازان از مراقبتهای دارویی در زنان مصروع در دوران بارداری و شیردهی [پایان‌نامه]
نویسنده : /محسن حقیر ابراهیم آبادی
استاد راهنما : ؛ علیمحمد سبزقبایی، بهزاد ذوالفقاری
محل تحصیل : دانشکده داروسازی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای عمومی
تاریخ دفاع : ‭1390/11/16‬
صفحه شمار : ‮د، ‭۶۷‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۲۴۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : نقش داروسازان در ارائه مشاوره به زنان مصروع در زمان بارداری و شیردهی برای کاهش عوارض داروهای ضد صرع در این دوران بسیار حائز اهمیت می باشد. این مطالعه جهت سنجش آگاهی و نگرش داروسازان شهر اصفهان در خصوص مسائل مربوط به زنان مصروع صورت گرفت. در این مطالعه کیفی- مقطعی، تعداد یک صد نفر از مجموع‭ ۳۵۰ ‬نفر داروسازان شاغل به کار در داروخانه های شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۹۰ ‬به روش تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته دانش و نگرش آنان مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار ‭SPSS‬ و بابهره گیری از آزمون های آمار توصیفی و مجذور کای و آزمون همبستگی تجزیه و تحلیل گردید. بین نمره آگاهی داروسازان از مسائل مربوط به زنان و تعداد سال های فراغت از تحصیل آنها رابطه معکوس و معنی داری وجود داشت اما رابطه معنی داری بین شرکت در دوره های آموزش مداوم و نمره آگاهی داروسازان به دست نیامد. آگاهی داروسازان مونث و مذکر اختلاف معنی داری نشان نداد. محدوده امتیاز نگرش داروسازان‭ ۳۵ ‬تا‭ ۶۴ ‬و میانگین آن‭ ۴۶/۰۹ ‬بود. با توجه به میانگین‭ ۴۵ ‬برای پرسشنامه مذکور،‭ ۶۳/۳ ‬درصد داروسازان نگرش مثبت به این مسائل داشتند. توجه و بازنگری در اهداف و برنامه های آموزش کلاسیک داروسازی در مورد مسائل مربوط به زنان مصروع ضرورت دارد و تا آن زمان، توجه ویژه با این مسئله در برنامه های آموزش مدون داروسازان می تواند موثر باشد
توصیفگر : ۱. صرع- در بارداری.- کلیدواژه‌ها: صرع
: حمله های تشنجی
: آبستنی
: داروسازان
: آگاهی
: نگرش
: شیردهی
: زنان
: Epilepsy
: Seizures
: Pregnancy
: Pharmacists
: Awareness
: Attitude
: Lactation
: Women
شناسه افزوده : سبزقبایی، علیمحمد، استاد راهنما
: ذوالفقاری، بهزاد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۳۳۶۳موجود‭‬
نظرسنجی