رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثرات سایتوتوکسیک تعدادی از مشتقات مهارکننده‌ی سیکلواکسیژناز روی سلول های سرطانی ‭Hela‬، ‭MDA-MB-231‬، ‭HT-29‬ و ‭A2780 S‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101121
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۶۴‬
شماره راهنما : ‭QV،۲۶۹،ع۸۳۷ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : علی اصغرلو، مریم
عنوان : بررسی اثرات سایتوتوکسیک تعدادی از مشتقات مهارکننده‌ی سیکلواکسیژناز روی سلول های سرطانی ‭Hela‬، ‭MDA-MB-231‬، ‭HT-29‬ و ‭A2780 S‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم علی اصغرلو
استاد راهنما : ؛ حجت صادقی علی آبادی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای عمومی
تاریخ دفاع : ‭1390/11/11‬
صفحه شمار : ‮ح، ‭۴۶‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۴۹۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : کوکسیب ها به عنوان ترکیبات ضد التهاب غیر استروئیدی و مهارکننده اختصاصی آنزیم سیکلواکسیژناز ‭II‬ برای درمان بیماریهای التهابی مانند استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید به کار می روند. اخیرا اثرات ضد سرطان این ترکیبات مورد توجه قرار گرفته است. این ترکیبات اثرات سیتوتوکسیک خود را از طریق مکانیسم هایی همچون القای آپوپتوز، مهار آنژیوژنز، مهار پروتئین سازی توسط سلول و افزایش پاسخ سیستم ایمنی در مقابل تومورها اعمال می کند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سیتوتوکسیک چهار ترکیب مهارکننده اختصاصی آنزیم سیکلواکسیژناز ‭II‬ با کدهای ‭G)‬،‭F ‬،‭E ‬، ‭(D‬ روی چهار رده سلولی شامل ‭MDA-MB-231 ,HT-29 ,Hela‬ و ‭A 2780S‬ و همچنین بررسی القای آپوپتوز توسط این ترکیبات می باشد. بررسی های سیتوکسیسیته نشان داد درصد سلولهای زنده در سلول های بیان کننده‌ی ‭coxll‬ به طور قابل توجهی کاهش یافته است و این در حالی است که ترکیبات روی رده سلولی ‭A 2780 S‬ که آنزیم ‭coxll‬ در آن بیان نمی شود اثرات کمتری نشان داده اند، همچنین نتایج نشان داد رده های سلولی ‭A 2780 S‬ و ‭Hela‬ بترتیب مقاومترین و حساسترین نسبت به ترکیبات بوده‌اند و تست ‭DNA fragmentation‬ روی رده سلولی ‭Hela‬ انجام شد و نشان داد القاء آپتوز احتمالا می تواند بعنوان مکانیسم سمیت سلولی این ترکیبات معرفی گردد. ترکیبات‭E ‬ و‭G ‬ روی هر سه رده سلولی بیان کننده ‭(MDA-MB-231,Hela,HT-29) Coxll‬ دارای سیتوتوکسیسیتی خوبی می باشند که ممکن است به علت جایگزینی گروه های هیدروفوب ‭CH3‬ و ‭C1‬ در ساختار این دو ترکیب باشد. این گروه ها به اثرات مهاری روی آنزیم ‭Coxll‬ و در نتیجه به اثرات سیتوتوکسیک آنها کمک می کنند. ترکیباتی که لیپوفیلیسیته کمتری دارند سیتوکتوکسیسیته آنها نیز کمتر بوده است. با توجه به اینکه ترکیبات روی رده سلولی ‭A 2780 S‬ که در آن آنزیم ‭Coxll‬ بیان نمی شود اثرات کمتری نشان داده اند، میتوان گفت احتمالا مهار آنزیم ‭Coxll‬ نقش مهمی در سیتوتوکسیسیته این ترکیبات دارد. الگوی فراگمنته شدن ‭DNA‬ توسط ترکیبات مورد مطالعه القای آپوپتوز را بوسیله این ترکیبات متصور می سازد
توصیفگر : ۱. داروهای ضد سرطان.- کلیدواژه‌ها: داروهای ضد نورویش
: سیتوتوکسیسیتی ایمونولوژیک
: Antineoplastic Agents
: Cytotoxicity, Immunologic
: Cyclooxygenase 2 Inhibitors
: Hela Cells
شناسه افزوده : حجت صادقی علی آبادی، حجت، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۳۳۶۴موجود‭‬
نظرسنجی