رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی نقش گیرنده‌های ‭GABA‬ بر آزادسازی گاما آمینوبوتیریک اسید متعاقب مصرف مورفین به صورت حاد در ناحیه ‭medical prefrontal cortex‬ در موش صحرایی به روش میکرودیالیز "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101123
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۷۲‬
شماره راهنما : ‭QU،۶۰،ر۲۷۱‮الف‬،۱۳۹۰‬
سرشناسه : رامشینی، عفت
عنوان : ارزیابی نقش گیرنده‌های ‭GABA‬ بر آزادسازی گاما آمینوبوتیریک اسید متعاقب مصرف مورفین به صورت حاد در ناحیه ‭medical prefrontal cortex‬ در موش صحرایی به روش میکرودیالیز [پایان‌نامه]
نویسنده : /عفت رامشینی
استاد راهنما : ؛ حجت اله اعلایی، پرهام رئیسی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیولوژی پزشکی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/12/17‬
صفحه شمار : ‮ ‭۸۳‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۸۵۶۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از مهمترین عواملی که باعث وابستگی روانی و حتی عود مصرف بعد از ترک اپیوئیدها می شود حالت ‭Euphoria‬ (سرخوشی) است که به دنبال مصرف دارو تجربه می شود و ناشی از فعال شدن مسیر پاداش است. بنابراین یکی از اهداف کلی در درمان اعتیاد، کنترل این مسیر است.سیستم دوپامینرژیک مسیر مزوکورتیکولیمبیک یکی از مسیرهای پاداشی مغز است و هدف اصلی اپیوئیدها می باشد. از آنجاییکه قسمت میانی قشر پیش پیشانی ‭(mFFC)‬ جزئی از این مسیر است و نقش مهمی در تشکیل ، پردازش و ذخیره حافظه های طولانی مدت وابسته به هیپوکامپ دارد لذت در این پروژه تصمیم گرفته شد که این ناحیه ، مورد مطالعه قرار گیرد. از طرفی به خاطر اینکه سیستم ‭GABAAergic‬ علاوه بر اینکه در تنظیم سطح دوپامین و گلوتامات نقش ضروری دارد و در یادگیری و پردازش حافظه نیز درگیر است لذا در این تحقیق تصمیم گرفته شد که نقش گیرنده های ‭GABA‬ بر آزادسازی گاماآمینوبوتریک اسید و گلوتامات متعاقب مصرف مورفین به صورت حاد در ناحیه ‭mPFC‬ ارزیابی شود. در این تحقیق از موشهای نر نژاد ویستار با وزن‭ ۲۷۰-۳۰۰ ‬گرم استفاده شد. مطالعه بر روی‭ ۴ ‬گروه‭۱۵ ‬تایی از رات ها انجام شد. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که به دنبال تجویز حاد مورفین غلظت کل گابا به طور معنی داری در ناحیه ‭mPFC‬ در مقایسه با گروه سالین افزایش یافت. همچنین تجویز آنتاگونیست رسپتور ‭GABAB‬ (فاکلوفن) غلظت کل گابا را به طور معنی داری در ناحیه ‭mPFC‬ در مقایسه با گروه سالین کاهش داد و تجویز آنتاگونیست ‭GABAA‬ (بایکوکولین) معنی دار نبود. همچنین تجویز حاد مورفین غلظت کل گلوتامات را به طور معنی داری در ناحیه ‭mPFC‬ در مقایسه با گروه سالین کاهش داد و تجویز آنتاگونیست رسپتور ‭GABAA‬ و ‭GABAB‬ (فاکلوفن و بایکوکولین) غلظت کل گابا را به طور معنی دار ی در ناحیه ‭mPFC‬ در مقایسه با گروه مورفین افزایش داد. در نتیجه مطالعه اخیر تایید می کند که سیستم های نروترانسمیتری گلوتامات و گابا در قسمت میانی کورتکس پری فرونتال نقش مهمی را در بیان وابستگی به مورفین ایفا می کند و تعدیل ‭out put‬ های تحریکی توسط رسپتورهای ‭GABA‬ در ناحیه ‭mPFC‬ به دنبال تجویز حاد مورفین تغییر می کند و پیشنهاد می کند که تغییر در سطح ‭GLu‬ و ‭GABA‬ از طریق ‭challenge‬ رسپتورهای ‭GABA‬ می تواند در برگرداندن نروپلاستی سیتی های ایجادشده توسط مواد اعتیادآور مفید باشد
توصیفگر : ۱. گاما- آمینوبوتیریک اسید.- کلیدواژه‌ها: گابا
: مرفین
: اختلالات مربوط به مخدرهای شبه تریاک
: اختلالات مرتبط با مواد
: میکرودیالیز
: موشهای صحرایی
: GABA
: Morphine
: Opoid- Related Disorders
: Substance Related Disorders
: Microdialysis
: Rats
شناسه افزوده : رئیسی، پرهام، استاد راهنما
: اعلایی، حجت اله، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۶۳۴موجود‭‬
نظرسنجی