رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی متیلاسیون پروموتر دو ژن ‭SFRP1‬ و ‭SFRP2‬ در نمونه مدفوع بیماران با سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستانهای اصفهان و مقایسه آن با افراد سالم به عنوان بیومارکری برای تشخیص سرطان کولورکتال "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101127
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۸۰‬
شماره راهنما : ‭WI،۵۲۹،م۳۵۲ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : خ‍دام‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
عنوان : بررسی متیلاسیون پروموتر دو ژن ‭SFRP1‬ و ‭SFRP2‬ در نمونه مدفوع بیماران با سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستانهای اصفهان و مقایسه آن با افراد سالم به عنوان بیومارکری برای تشخیص سرطان کولورکتال [پایان‌نامه]
نویسنده : /محسن محمدی
استاد راهنما : ؛ رسول صالحی
استاد مشاور : ؛ محمدحسن امامی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته بیوتکنولوژی پزشکی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/12/18‬
صفحه شمار : ‮ ‭۲۷‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : به منظور کشف یک روش غیر تهاجمی و با حساسیت بالا برای تشخیص و غربالگری سرطان کولورکتال ما بررسی دو ژن ‭SFRP1‬ و ‭SFRP2‬ را در این مطالعه مورد بررسی قرار دادیم. با استفاده از روش ‭methylation specific PCR (MSP)‬ متیلاسیون پروموتر دو ژن ‭SFRP1‬ و ‭SFRP2‬ را بررسی کردیم. این کار روی دو گروه‭ ۲۵ ‬بیمار و‭ ۲۵ ‬کنترل انجام شد. ابتدا ‭DNA‬ را بوسیله کیت از مدفوع استخراج کردیم و بعد از تیمار آن بوسیله کیت بیسولفیت هر نمونه را به وسیله پرایمرهای متیله و غیر متیله طی واکنش ‭MSP‬ مورد بررسی قرار دادیم. برای ژن ‭SFRP1‬ در افراد بیمار از‭ ۲۵ ‬نمونه‭ ۱۳ ‬مورد متیله بودند. در افراد کنترل از‭ ۲۵ ‬نمونه‭ ۲۳ ‬مورد غیر متیله بودند. همچنین برای ژن ‭SFRP2‬ از‭ ۲۵ ‬بیمار‭ ۱۵ ‬مورد متیله و در افراد کنترل از‭ ۲۵ ‬مورد‭ ۲۳ ‬مورد غیر متیله بودند. همچنین برای ژن ‭SFRP1‬ و ‭SFRP2‬ به ترتیب با حساسیت‭ ۵۰ ‬درصد و‭ ۶۰ ‬درصد در بیماران با سرطان کولورکتال متیله می شوند و برای افراد کنترل این دو ژن دارای اختصاصیت‭ ۹۲ ‬درصد می باشند. این یافته‌ها پیشنهاد می کنند که متیلاسیون دو ژن ‭SFRP1‬ و ‭SFRP2‬ در طول پروسه سرطان با حساسیت نسبتا بالایی متیله می شوند در نتیجه به وسیله آنالیز متیلاسیوناین دو ژن بصورت ترکیبی در نمونه مدفوع از بیماران با سرطان کولورکتال میتوان برای تشخیص این سرطان استفاده کرد
توصیفگر : ۱. سرطانهای روده.- کلیدواژه‌ها: نورویش‌های کولون و راست روده
: نورویش های کولون و راست روده- تشخیص
: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
: مدفوع
: Colorectal Neoplasms
: Colorectal Neoplasms- diagnosis
: Polymerase Chain Reaction
: Feces
: SFRP1 protein, human
: SFRP2 protein, human
: DNA Methylation
شناسه افزوده : صالحی، رسول، استاد راهنما
: امامی، محمدحسن، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۶۴۲موجود‭‬
نظرسنجی