رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارزش تشخیصی ‭Combined test‬ در غربالگری سندرم داون و تریزومی‭ ۱۸ ‬در مادران بالای‭ ۳۵ ‬سال انجام شده در هفته های‭ ۱۴ -۹ ‬بارداری در سال‭ ۸۹- ۹۰ ‬در اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101134
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۸۹‬
شماره راهنما : ‭WS،۱۰۷،‮الف‬۶۱۶ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : اعظمی، نهال
عنوان : بررسی ارزش تشخیصی ‭Combined test‬ در غربالگری سندرم داون و تریزومی‭ ۱۸ ‬در مادران بالای‭ ۳۵ ‬سال انجام شده در هفته های‭ ۱۴ -۹ ‬بارداری در سال‭ ۸۹- ۹۰ ‬در اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /نهال اعظمی
استاد راهنما : ؛ زهرا شهشهان
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۳۵‬ص.‬
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۳۲۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تشخیص زودرس آنورمالی ها در اوایل بارداری وختم آن ها می تواند از به دنیا آمدن نوزادان معلول که سربار خانواده و جامعه می باشند، جلوگیری نماید.جهت غربالگری آنومالی ها از روش های مختلفی استفاده میشود. همانگونه که میدانیم حساسیت ‭step- wise sequential test‬ نسبت به سایر روش ها بیشتر است ولی تستی برای جامعه ی ما مناسب است که در سه ماهه اول انجام شود که در صورت وجود آنومالی امکان سقط درمانی وجود داشته باشد( باتوجه به شرایط مذهبی و قانونی کشور ما که تا هفته ی‭ ۱۷ ‬از لقاح و‭ ۱۹ ‬از ‭LMP‬ اجازه ی سقط درمانی داده می شود) و همچنین قدرت تشخیصس بالایی داشته باشد تا استفاده از روش های تهاجمی به حداقل برسد. هدف از این مطالعه بررسی ارزش تشخیصس ‭combined test‬ است که در غربالگری سندروم داون و تری زومی‭ ۱۸ ‬به کار برده می شود و ز نظر زمانی در سه ماهه اول بارداری انجام تست تکمیل می شود و جهت تصمیم گیری از نظر ادامه ی بارداری قابل استفاده می باشد. این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی است که بر روی‭ ۳۸۰ ‬نفر از زنان باردار بالا‭ ۳۵ ‬سال مراجعه کننده به درمانگاه های مامایی بیمارستان های بهشتی و الزهرا در هفته های‭ ۱۴-۹ ‬بارداری در سال‭ ۹۰-۸۹ ‬در اصفهان انجام شده اس‌ت. سونوگرافی و آزمایش خون تمام بیماران در مراکز واحد انجام شد. آنالیز تست کامبایند توسط نرم افزار آلفا انجام میشود که طی این آنالیز جمعیت نمونه به گروه های کم خطر و پرخطر برای سندروم داون و تری زومی‭ ۱۸ ‬تقسیم بندی می شود. گروه های با ریسک بالا تحت آمنیوسنتز قرار گرفتند و جمعیت کم ریسک از نظر بروز آنومالی پس از تولد فرزندانشان پیگیری شدند. براساس این مطالعه حساست آزمون کامبایند بای سندروم داون‭ ۱۰۰ ‬درصد و ‭ ۹۶/۴ Specificity‬درصد با میزان مثبت کاذب‭ ۳/۵ ‬درصد محاسبه شد. این مشخصات برای تری زومی‭ ۱۸ ‬به ترتیب‭ ۷۵ ‬درصد،‭ ۱۰۰ ‬دصد و‭۰ ‬درصد بدست آمد. براساس مطالعه ی ترکیبی حساسیت برای هر دو آنومالی تریزومی‭۱۸ ‬، و سندروم داون‭ ۹۴ ‬درصد و ‭ ۹۶ Specificity‬درصد به همراه ‭false positive rate‬ ،‭۳ ‬درصد و میزان منفی کاذب‭ ۵ ‬درصد بدست آمد. با توجه به حساسیت و اختصاصیت بالا این آزمون در غربالگری سندروم داون و تری زومی‭ ۱۸ ‬می توان با اطمینان بالا از ‭combined Test‬ جهت ‭screening‬ مادران باردار استفاده کرد وآنومالی های مادر زادی را در سه ماهه اول بارداری تشخیص داده و با خاتمه دادن به حاملگی هایی که نیاز به ختم بارداری دارند، از به دنیا آمدن نوزادان معلول که سربار خانواده می باشد جلوگیری نمود
توصیفگر : ۱. سندرم داون.- کلیدواژه ها: سندرم داون- تشخیص
: ناهنجاری ها
: آبستنی
: سن مادری ‮‭۳۵‬ سال و بیشتر
: Down Syndrome- diagnosis
: Abnormalities
: Pregnancy
: Maternal Age 35 and over
: Trisomy
شناسه افزوده : شهشهان، زهرا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۶۵۱موجود‭‬
نظرسنجی