رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط مصرف نوشیدنی های شیرین و خطر سکته "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101140
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۹۳‬
شماره راهنما : ‭WL،۳۵۵،ش۱۸۱ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : شاکری، فروغ
عنوان : بررسی ارتباط مصرف نوشیدنی های شیرین و خطر سکته [پایان‌نامه]
نویسنده : /فروغ شاکری
استاد راهنما : ؛ محمد سعادت نیا
استاد مشاور : ؛ احمد اسماعیل زاده
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۴۳‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۱۸۷۰۲۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ارتباط مصرف نوشیدنی های شیرین ‭(SSBs)‬ و بیماری ها توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. اگر چه اطلاعات اندکی از ارتباط مصرف‍ ‭SSBs‬ و سکته وجود دارد. مطالعه حاضر با هرف بررسی ارتباط بین مصرف معمول ‭SSBs‬ و سکته انجام شده است. این مطالعه مورد- شاهدی در سال‭ ۱۳۸۷ ‬در بیمارستان دانشگاهی الزهرا در اصفهان انجام شده است. موردها را بیماران سکته ای‭۴۵ ‬< سال بودند که علائم سکته حاد برای اولین بار در آنان بروز کرده بود. کنترل ها، از میان بیماران بستری در دیگر بخش های بیمارستان انتخاب شدند. از یک پرسشنامه بسامد خوراک، جهت ارزیابی مصرف ‭SSBs‬ و از روش رگرسیون لجستیک، جهت بررسی ارتباط مصرف ‭SSBs‬ و سکته استفاده شده است. تفاوت معنی داری از نظر مصرف کل ‭ ۴۸/۲ g/d )SSBs‬مثبت و منفی‭ ۶/۲ ‬دربرابر‭ ۴۷/۲ ‬مثبت و منفی‭۶/۲ ‬)، بین دوگروه، مشاهده نشد. مصرف ‭SSBs‬ با دریافت پایین تر سبزیجات و لبنیات کم چرب و دریافت بالاتر انرژی و روغن های هیدروژنه و غیرهیدروژنه گیاهی همراه بود. پس از تعدیل فاکتورهای مخدوشگر، نسبت شانس سکته در بین سهک های مصرف ‭SSB‬ به ترتیب افزایش دریافت،‭ ۱/۰۰ ‬و‭95 CI:./43- 1/41)‬ درصد)‭ ۷۸ ‬درصد و‭ ۹۹ (۰/۵۲ -۱/۸۷)‬درصد،‭(Ptrend= 0.35 )‬ بود. این رابطه حتی پس از تعدیل ‭BMI‬ به عنوان یک فاکتور مخدوشگر، از نظر آماری معنی دار نبود، ‭0.84( 0.46- 1.54),1.00‬ و‭.Ptrend= 0.12, 0.85(0.43 - 1.66)‬ ارتباط معنی داری بین مصرف معمول ‭SSBs‬ وسکته مشاهده نشد. مطالعات آینده نگر برای دستیابی به نتایج روشن تر مورد نیاز است
توصیفگر : ۱. سکته مغزی عروقی.- کلیدواژه‌ها: انفارکتوس مغزی
: نوشیدنی ها
: رژیم
: عوامل خطر
: Cerebral Infarction
: Beverages
: Diet
: Risk Factors
شناسه افزوده : سعادت نیا، محمد، استاد راهنما
: اسماعیل زاده، احمد، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۶۵۵موجود‭‬
نظرسنجی