رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان پرولاکتین سرم در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101143
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۹۵‬
شماره راهنما : ‭WP،۳۲۰،ج۹۵۷ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : جهانی پور، عظیمه
عنوان : بررسی میزان پرولاکتین سرم در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک [پایان‌نامه]
نویسنده : /عظیمه جهانی پور
استاد راهنما : ؛ علی کچویی، عطااله قهیری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : پزشکی، دکترای حرفه ای
صفحه شمار : ‮ص‭۳۳‬‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۲۹۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : سندروم تخمدان پلی کیستیک ‭Polycystic ovary syndrome- PCOS‬ شایع ترین اختلال اندوکرین در زنان سنین باروری می باش و شیوع آن حدود‭ ۱۰ ‬درصد گزارش شده است. علت این بیماری بطور کامل شناخته نشده است ولی سطح سرمی یکسری از هورمون ها غیر نرمال می باشد، ازجمله افزایش نسبت ‭LH/FSH‬ افزایش تستوسترون آزاد و توتال تستوستون یکی دیگر از هورمون هایی که دخالت آن در ایجاد تخمدان پلی کیستیک هنوز مورد بحث می باشد هورمون پرولاکتین است. لذا این مطالعه با هدف تعیین سطح سرمی پرولاکتین در بیماران مبتلا به ‭PCO‬ انجام شد. این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال‭ ۱۳۹۰ ‬در شهرستان اصفهان به انجام رسد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به کلینیک غدد و زنان این شهرستان بود. در بیماران مبتلا به ‭PCO‬ سطح سرمی پرولاکتین مورد اندازه گیری قرارگرفته و نتایج بدست آمده پس از ورود به رایانه بوسیله نرم افزار ‭SPSS‬ تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین سطح سرمی پرولاکتین در بیماران تحت مطالعه‭ ۱۸/۵۶ ‬مثبت و منفی‭ ۱۱/۵۳ ‬نانوگرم برمیلی لیتر با دامنه‭۱۸/۵۶ ‬منفی‭ ۶۹/۸۱ ‬بود. که در مقایسه با سطح نرمال پرولاکتین از نظر آماری اختلاف معنی داری داشت. انجام آزمون ‭O ne sample T test‬ بر روی داده های مذکور نیز نشان داد سطح پرولاکتین در بیماران مورد مطالعه با حد نرمال آن ‭ ۲۵)‬نانوگرم در میلی لیتر) اختلاف معنی دار داردح‭.(p= 0.001)‬ باتوجه به موارد ذکر شده در بالا، دست یابی به یک نتیجه گیری قطعی که بتواند ارتباط بین ‭PCO‬ و سطح پرولاکتین سرم را به اثبات رسانده و یا این هورمون را به عنوان بیومارکری در تشخیص ‭PCO‬ معرفی نماید هنوز راه طولانی در پیش داشته و نیاز به مطالعات متعدد دیگر در این زمینه می باشد
توصیفگر : ۱. سندرم پلی کیستیک تخمدان.- کلیدواژه‌ها: سندرم تخمدان چندکیستی
: تشخیص های سرمی
: پرولاکتین
: اختلالات قاعدگی
: ناباروری زنان
: چاقی
: Polycystic Ovary Syndrome
: Serodiognosis
: Prolactin
: Menstruation Disturbances
: Infertility, Female
: Obesity
شناسه افزوده : کچویی، علی، استاد راهنما
: قهیری، عطاء اله، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۶۵۷موجود‭‬
نظرسنجی