رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر نوع زایمان بر ایجاد بی‌اختیاری استرسی ادرار طی‭ ۶ ‬ماه پس از زایمان در مادران پرایمی پار مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان از مهر تا آذر‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101148
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۰۲‬
شماره راهنما : ‭WJ،۱۴۶،س۵۸۳ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : سعیدی گراغانی، محسن
عنوان : بررسی تاثیر نوع زایمان بر ایجاد بی‌اختیاری استرسی ادرار طی‭ ۶ ‬ماه پس از زایمان در مادران پرایمی پار مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان از مهر تا آذر‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /محسن سعیدی گراغانی
استاد راهنما : ؛ مینو موحدی
استاد مشاور : ؛ مجتبی اکبری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۳‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۱۷۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بی اختیاری استرسی ادرار‭(SI)‬ شایعترین شکل بی اختیاری ادرار در خانمها می باشد که طی دوره های افزایش فشار داخل شکم رخ می دهد. هر چند اکثر مطالعات زایمان به روش طبیعی را عامل خطری برای ایجاد‭(SI)‬ در آینده دانسته و سزارین را پیشگیری کننده ی ‭(SI)‬ ذکر می کنند، اما مطالعاتی نیز وجود دارند که این اثر پیشگویی کننده را زیر سوال می برند. هدف از این مطالعه به دست آوردن فراوانی بی اختیاری استرسی ادرار در مادران پرایمی پاری که زایمان خود را در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان انجام داده اند به تفکیک روش زایمان و بررسی تاثیر روش زایمان بر ایجاد این عرضه می باشد. این مطالعه یک مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که در آن‭ ۳۰۰ ‬خانم در قالب سه گروه‭ ۱۰۰ ‬نفره ( شامل زایمان طبیعی، سزارین الکتیو و سزارین اورژانس) که شش ماه قبل از زایمان خود را در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان انجام داده بودند از طریق ‭bonney test‬ جهت بررسی ابتلا به بی اختیاری استرسی ادرار مورد مطالعه قرر گرفند. شیوع کلی بی اختیاری استرسی ادرار در مطالعه ی ما‭ ۵/۶ ‬درصد به دست آمد. فراوانی این عرضه برای زایمان طبیعی ، سزارین الکتیو و سزارین اورژانس به ترتیب:‭ ۶ ‬درصد،‭۴ ‬درصد،‭ ۷‬درصد بود.اما تفاوت معنی داری بین نوع زایمان و ایجاد بی اختیاری استرسی ادرار وجود نداشت‭.(p= 0.41)‬ فراوانی بی اختیاری استرسی ادرار در مادران پرایمی پار شرکت کننده در مطالعه ی ما در فاصله ی شش ماه پس از زایمان‭ ۵/۶ ‬درصد بود و بین نوع زایمان و ایجاد بی اختیاری استرسی ادرار ارتباط معنی داری وجود نداشت
توصیفگر : ۱. بی اختیاری ادرار ناشی از استرس.- کلیدواژه ها: بی اختیاری ادرار استرسی
: سزارین
: زایمان
: مادران
: Urinary Incontivence, Stress
: Cesarean, Section
: Labor
: Mothers
شناسه افزوده : موحدی، مینو، استاد راهنما
: اکبری، مجتبی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۶۶۴موجود‭‬
نظرسنجی