رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر افزودن دوز کم کتامین به آرام بخشی وریدی با رمی فنتانیل و میدازولام تحت بی حسی موضعی بر تسکین درد بعد از عمل جراحی شکستگی بینی و مقایسه آن با گروه شاهد در بیمارستان آیت الله کاشانی در سال تحصیلی‭۱۳۸۹- ۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101155
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۰۶‬
شماره راهنما : ‭WO،۱۸۴،ن۱۳۶ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : نادری، فاطمه
عنوان : بررسی تاثیر افزودن دوز کم کتامین به آرام بخشی وریدی با رمی فنتانیل و میدازولام تحت بی حسی موضعی بر تسکین درد بعد از عمل جراحی شکستگی بینی و مقایسه آن با گروه شاهد در بیمارستان آیت الله کاشانی در سال تحصیلی‭۱۳۸۹- ۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه نادری
استاد راهنما : ؛ مجتبی رحیمی، عظیم هنرمند
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۶۷‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۱۵۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تسکین درد بعد از عمل ترمیم شکستگی بینی رضایت بخش نمی باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر افزودن دوز کم کتامین به رمی فنتانیل و میدازولام تحت بی حسی موضعی برای تسکین درد بعد از عمل ترمیم شکستگی بینی و مقایسه آن با گروه شاهد می باشد.‭ ۶۸ ‬بیمار کاندید جراحی ترمیم شکستگی بینی به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه مطالعه از راه وریدی رمی فنتانیل ۲‭ug/kg‬ و میدازول‭mg/kg ۰/۰۵ ‬ و کتامین‭mg/kg ۰/۵ ‬ دریافت کردند و گروه کنترل از راه وریدی رمی فنتانیل ‭ ۲ ug/kg‬و میدازولام ‭ ۰/۰۵ mg/kg‬و دارونما دریافت کردند. شدت درد با معیار سنجش بصری‍‭(VAS)‬و رضایت مندی بیمار و میزان مصرف مخدر که تا‭ ۶۰ ‬دقیقه بعد از شروع عمل جراحی ثبت می شد اندازه گیری می شد. میانگین شدت درد در دقایق صف،‭ ۶۰،۳۰،۴۵،۱۵ ‬در گروه دریافت کننده کتامین‭۱/۹ ‬مثبت و منفی‭۱/۳،۲/۲ ‬مثبت ومنفی‭۱/۸ ،۲/۱ ‬مثبت ومنفی‭ ۱/۲ ،۲/۴ ‬مثبت و منفی‭ ۳/۵ ،۲ ‬مثبت و منفی‭ ۲/۱ ‬و در گروه شاهد به ترتیب‭۳/۷ ‬مثبت و منفی‭۳/۱،۰/۹ ‬مثبت ومنفی‭۴/۷۵ ،۱/۲ ‬مثبت ومنفی‭۲/۶ ، ۱/۸‬مثبت و منفی‭ ۳/۷ ،۲ ‬مثبت و منفی‭ ۲/۲‬بود و طبق آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات، روند تغییرات شدت درد در دو گروه اختلاف معنی دار داشت‭. (p= 0.001)‬و همچنین درصد رضایتمندی بیماران در گروه کتامین بطور معنی داری بالاتر ازگروه شاهد بود‭. (p=0.005)‬ دوز مصرف پتیدین در گروه کتامین در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معنی دار داشت‭(p=0.045).‬ این مطالعه نشان میدهد که افزودن‭mg/kg۰/۵ ‬ کتامین به ‭2 ug/kg‬ رمی فنتانیل و ‭0.5mg/kg‬میدازولام در کاهش درد پس از عمل موثر است
توصیفگر : داروهای آرام بخش
: کتامین
: درد پس از عمل جراحی
: بیحسی موضعی
: داروهای بیهوشی وریدی
: بینی- جراحی
: میدازولام
: Tranquilizing Agents
: Ketamine
: Pain, Postoperative
: Anesthetics, Intravenous
: Noise- surgery
: Midazolam
شناسه افزوده : رحیمی، مجتبی، استاد راهنما
: هنرمند، عظیم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۶۶۸موجود‭‬
نظرسنجی