رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فراوانی عوارض جانبی پالس تراپی متیل پردنیزولون در درمان حملات تشدید بیماری مالتیپل اسکلروزیز در سال‭۱۳۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101166
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۸۵‬
شماره راهنما : ‭WL،۳۶۰،ع۸۷۱ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : علینقیان الیادرانی، مهسا
عنوان : بررسی فراوانی عوارض جانبی پالس تراپی متیل پردنیزولون در درمان حملات تشدید بیماری مالتیپل اسکلروزیز در سال‭۱۳۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهسا علینقیان الیادرانی
استاد راهنما : ؛ وحید شایگان نژاد، فرشته اشتری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/03/24‬
صفحه شمار : ‮‭۷۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۰۴۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مالتیپل اسکلروز یک بیماری مزمن دستگاه عصبی مرکزی است که تظاهرات بالینی و انواع مختلفی دارد. شایعترین نوع آن نوع عود کننده - بهبود یابنده است که در زمان انتخابی حملات عود آن پالس تراپی متیل پردنیزولون است. پالس تراپی متیل پردنیزولون نیز مانند هر روش درمانی دیگر عوارض جانبی مخصوص به خود را دارد. این مطالعه در جهت بررسی عوارض جانبی پالس تراپی متیل پردنیزولون در بیماران مبتلا به ‭MS‬ شناخته شده بود و همچنین ارتباط عوارض جانبی را با برخی از فاکتورهای بیماران مانند (سن، جنس،‭BMI‬، مدت بیماری و ‭(...‬ می سنجید و به این منظور طرح ریزی شده بود که با کمک آن بتوان، برای بهبود کیفیت زندگی بیماران راهکارهایی را جهت درمان و کاهش عوارض جانبی پالس تراپی کورتون و تحمل بهتر این شیوه درمان استخراج کرد و با کمک آن بتوان نتیجه گرفت که آیا در حملات تشدید بیماری ‭MS‬، استفاده ز پالس تراپی کورتون ایمن هست یا خیر‭ ؟‬این مطالعه، از نوع توصیفی بود که بصورت بررسی گذشته نگر و آینده نگر برروی‭ ۶۴ ‬بیمار مبتلا به ‭MS‬ شناخته شده (طبق کرایتریای ‭(Mc Donald‬ انجام شد. این بیماران از بین بیمارانی انتخاب شدند که جهت دریافت پالس تراپی متیل پردنیزولون در حملات تشدید بیماری ‭MS‬، در بیمارستان کاشانی بستری بودند. در این مطالعه ما بیماران رااز طریق شرح حال گیری، معاینه فیزیکی، و پرسشنامه از قبل از شروع پالس تراپی، حین دریافت پالس تراپی و طی سه ماه پس از اتمام پالس تراپی،از نظر عوارض جانبی، ارزیابی کردیم. از بین‭ ۶۴ ‬بیمار مبتلا به ‭MS‬،‭ ۴۶ ‬بیمار ‭ ۷۱/۹)‬درصد) زن و‭ ۱۸ ‬نفر ‭ ۲۸/۱)‬درصد) مرد بودند که نهایتا طی سه ماه پیگیری این بیماران، نتایج زیر حاصل شد. به طور کلی عوارض مینور (عوارضی به غیر از عوارضی که منجر به مرگ، بستری در بیمارستان یا قطع پالس تراپی شود‭۴،۳،۲).(‬) در‭ ۵۸ ‬بیمار ‭ ۹۰/۶)‬درصد) دیده شد که شایعترین آنها به ترتیب شامل تپش قلب، گرگرفتگی، دیس پیسی، بی خوابی و احساس مزه تلخ و بد در دهان بود. در این بین‭ ۱۲ ‬بیمار ‭ ۱۸/۷۵)‬درصد) نیز عوارض ماژور رانشان دادند که البته تمام این‭ ۱۲ ‬بیمار عوارض مینور را نیز داشتند. ‭۳ ،۴ ،۲)‬) که از این‭ ۱۲ ‬بیمار:‭ ۸ ‬مورد آریتمی قلبی، سه مورد هایپرتنشن و یک مورد آسپتیک نکروز سر فمور بود و در مجموع‭ ۶ ‬بیمار نیز ‭ ۹/۳)‬درصد) نیز بدون عارضه بودند. همچنینن طبق مطالعه ما، از میان فاکتورهای سن، جنس، ‭BMI‬ ، ‭EDSS‬، مدت بیماری، دفعات پالس تراپی، دوز کلی مصرف کورتون در پالس تراپی، تنها تعداد دفعات زیاد پالس تراپی و دوز کورتون مصرفی بالاتر با شدت و بروز عوارض جانبی، ارتباط معنی داری داشت. در نهایت میتوان از این مطالعه اینگونه نتیجه گرفت که استفاده از پالس تراپی متیل پردنیزولون در حملات تشدید بیماری ‭MS‬ ، با عوارض جانبی خفیف و شدیدی همراه است، اما با توجه به فراوانی بیشتر عوارض خفیف ‭ ۹۰/۳)‬درصد) و فراوانی عوارض جانبی شدید به میزان بسیار کمتر ‭ ۱۸/۷۵)‬درصد)، و نیز با توجه به این که این عوارض اکثرا قابل درمان و برگشت پذیرند، پالس تراپی روش نسبتا ایمنی است و از سویی دیگر از این مطالعه می توان نتیجه گرفت شدت عوارض جانبی با دفعات بیشتر پالس تراپی و دوز کورتون مصرفی بالاتر، مرتبط بوده است. مسلما انجام مطالعات گسترده تر جهت تعیین راهکارهایی برای کنترل کلیه عوارض جانبی پالس تراپی (خفیف و شدید) و تحمل بهتر این شیوه درمان از سوی بیماران، می تواند مارا در درمان هرچه بهتر این بیماری، یاری خواهدکرد
توصیفگر : ۱. ام اس- درمان.- کلیدواژه‌ها: تصلب متعدد
: بیماریهای دستگاه عصبی
: متیل پردنیزولون
: Otosclerosis
: Nervous System Diseases
: Methylperidisolone
شناسه افزوده : شایگان نژاد، وحید، استاد راهنما
: اشتری، فرشته، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۶۴۷موجود‭‬
نظرسنجی