رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فراوانی نسبی پاسخ زودرس ‭( EVR )‬ به درمان اینترفرون کانونسیونال + ریباویرین در بیماران مبتلا به هپاتیت‭C ‬ مزمن مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101173
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۲۷‬
شماره راهنما : ‭WC،۵۳۶،ص۳۷۲ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : صباغی، بهناز
عنوان : بررسی فراوانی نسبی پاسخ زودرس ‭( EVR )‬ به درمان اینترفرون کانونسیونال + ریباویرین در بیماران مبتلا به هپاتیت‭C ‬ مزمن مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری [پایان‌نامه]
نویسنده : /بهناز صباغی
استاد راهنما : ؛ مجتبی رستمی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ذ، ‭۳۶‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۲۳۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : هپاتیت‭C ‬ یک ‭RNA virus‬ می باشد که قبل از شناسایی به نام ‭non a non b hepatitis‬ خوانده می شد. هپاتیت‭C ‬ یک معضل بهداشتی به خصوص در بیماران ‭IV Drug user‬است باتوجه به این که داروهای جدید و موثر بر بیماری بسیار گران بوده و بسیاری از بیماران قادر به تهیه آن نیستند، به ناچار تحت درمان با اینترفرون کانونسیونال + ریباویرین قرار می گیرند. با توجه به اینکه اثر این شیوه درمان به شکل پاسخ زودرس در مبتلایان به هپاتیت‭C ‬ مزمن در ایران بررسی نشده است به نظر می رسد که مطالعه فوق بتواند در انتخاب روش درمانی پزشکان موثر باشد. برای آگاهی از نتایج درمان لازم است ‭(EVR)Early viral response‬ یا پاسخ زودرس به درمان به وسیله شمارش کپی های ویروس از طریق ‭PCR‬ انجام شود لازم به توضیح است که ‭EVR‬ در نتیجه نهایی درمان یعنی ‭(EVR) Persist ant viral response‬ نقش قطعی دارد. این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که در سال‭ ۱۳۹۰ ‬در مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری اصفهان به انجام رسید. جامعه آماری مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به هپاتیت‭C ‬ بود که جهت درمان به این مرکز مراجعه کرده و دارای پرونده هستند. پرونده های کلیه بیماران مبتلا به هپاتیت‭C ‬ مزمن مرکز تحقیقات بیماری های عفونی گرمسیری مراجعه کننده به این مرکز که تحت آزمایش ویروس به روش ‭PCR‬ قرار گرفته‌اند به روش گذشته نگر مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های به دست آمده وارد رایانه شد و به وسیله نرم افزار ‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین تعداد ژن های شمارش کننده به این مرکز که تحت آزمایش ویروس به روش ‭PCR‬ قرار گرفته‌اند به روش گذشته نگر مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های به دست آمده وارد رایانه شد و به وسیله نرم افزار ‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین تعداد ژن های شمارش شده در قبل از درمان‭ ۳۵۴۹۸۷۸ ‬مثبت و منفی‭ ۶۱۳۹۱۸۸ ‬با دامنه‭ ۱۱۰۰ - ۲۵۰۳۸۸۳۱ ‬بود. در‭ ۱۲ ‬هفته بعد از درمان شمارش تعداد ژن در‭ ۵ ‬بیمار (‭ ۲۰ ‬درصد) بیشتر از‭ ۲۱۰g ‬و در یک بیمار (‭ ۴ ‬درصد کمتر از‭ ۲۱۰g ‬کاهش پیدا کرده و در‭ ۱۹ ‬بیمار‭ ۷۶ ‬درصد غیر قابل شمارش بود. نتایج این مطالعه نشان می دهد استفاده از دو ترکیب دارویی فوق می تواند در کوتاه مدت اثرات درمانی مفیدی را برای بیماران به همراه داشته باشد و از طرف دیگر باعث کاهش هزینه های درمانی در بیماران می گردد
توصیفگر : ۱- هپاتیت سی- درمان.- کلیدواژه‌ها: هپاتیت C- دارو درمانی
: هپاتیت ویروسی انسانی
: اینترفرون ها
: نتیجه درمان
: Hepatitis C- drug therapy
: Hepatitis, Viral, Human
: Interferons
: Treatment Outcome
شناسه افزوده : رستمی، مجتبی، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۶۸۵موجود‭‬
نظرسنجی