رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فراوانی رادیوگرافی های تجویز شده توسط دندانپزشکان عمومی و متخصص در نسخه‌های بیمه خدمات درمانی مراجعه کننده به مراکز رادیولوژی پزشکی در شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۹ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101179
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۴۸‬
شماره راهنما : ‭WN،۲۳۰،ح۲۹۷ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، م‍ری‍م‌
عنوان : بررسی فراوانی رادیوگرافی های تجویز شده توسط دندانپزشکان عمومی و متخصص در نسخه‌های بیمه خدمات درمانی مراجعه کننده به مراکز رادیولوژی پزشکی در شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم حبیبی
استاد راهنما : ؛ احسان حکمتیان
محل تحصیل : دانشکده دندان پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/04/04‬
صفحه شمار : ‮ص ‭۸۱‬‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۰۸۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : اصل اساسی در حفاظت از اشعه این است که اکسپوز بیمار در برابر اطلاعات احتمالی به دست آمده منطقی و قابل دفاع می باشد. با این وجود، به دلیل توسعه تجهیزات رادیوگرافی، تعداد نماهای رادیولوژی تهیه شده از بیماران در سالهای اخیر افزایش یافته است، بدون این که افزایش قابل توجهی در حجم اطلاعات به دست آمده دیده شود. از طرف دیگر، تحقیقات کافی درباره انواع رادیوگرافی های تجویزی دندانپزشکان در کشور انجام نشده و الگوهای ارجاع بیماران برای دریافت نماهای رادیوگرافی ناشناخته باقی مانده است. تحقیق حاضر با هدف تعیین فراوانی انواع رادیوگرافی های تجویز شده توسط دندانپزشکان عمومی و متخصصان در نسخه های بیمه خدمات درمانی بیماران مراجعه کننده به مراکز رادیولوژی شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۸۹ ‬انجام شد. در یک تحقیق مقطعی- توصیفی، تعداد‭ ۱۲۱۰ ‬نسخه رادیوگرافی دندانی موجود درسازمان خدمات درمانی شهر اصفهان به صورت تصادفی انتخاب و ارزیابی شدند. اطلاعات به دست آمده از این نسخه‌ها شامل جنس دندانپزشک، نوع تخصص وی، جنس بیمار و سن او به همراه نوع رادیوگرافی های تجویزی تعیین و با استفاده از آزمون ‭chi- square‬ از نظر آماری آنالیز شد. تعداد بیشتری از رادیوگرافی های تجویز شده از سوی متخصصین اندودنتیست ‭ ۲۱۵)‬مورد)؛ جراح ‭۲۰۳)‬مورد) و ارتودنتیست ‭ ۱۸۳)‬مورد) بوده و ‭۱۷۵)‬مورد) آنهاهم، از سوی دندانپزشک عمومی بوده است. از کل‭ ۱۲۱۰۰ ‬نسخه رادیوگرافی‌؛‭۴۳/۹ ‬درصد ‭ ۵۳۱)‬مورد) مربوط به رادیوگرافی های بایت وینگ + پری اپیکال‌؛‭ ۴۵ ‬درصد ‭ ۵۴۵)‬مورد) از نوع پانورامیک و‭ ۶/۷ ‬درصد ‭۸۱)‬مورد) نیز از نوع رادیوگرافی سفالوگرام و بقیه مربوط به سایر رادیوگرافی ها بودند.‭ ۷۱/۴ ‬درصد رادیوگرافی ها‭ ۸۶۴)‬عدد) برای بیماران زن و‭ ۲۸/۶ ‬درصد ‭۳۴۶)‬مورد) نیز برای بیماران مرد تجویز شده بود. فاکتورهای جنس دندانپزشک، سن بیمار و نیز تخصص دندانپزشک بر نوع رادیوگرافی های تجویزی به صورت معنی داری موثر بوده ( هرسه‭(p<0.0001:‬ولی جنس بیمار؛ تاثیر آشکاری بر نوع رادیوگرافی ها نداشته است. هر چند تطابق کامل نسخ با معیارهای تجویز ‭FDA‬ به دلیل فقدان اطلاعات بالینی بیمار امکانپذیر نیست ولی به نظر می رسد که دندانپزشکان شهر اصفهان تا حدودی با راهنمایی های ‭FDA‬ در تجویز رادیوگرافی های دندانی آشنا بوده و سعی داشته‌اند از آن ها هنگام تجویز رادیوگرافی استفاده نمایند. البته، مشکلاتی هم در این زمینه وجود داشته و نیاز به افزایش حجم آموزش های ارائه شده برای آنان احساس می گردد
توصیفگر : ۱. پرتونگاری دندان.- کلیدواژه‌ها: پرتونگاری از دندان
: دندانپزشکان
: بیمه بهداشتی
: پرتونگاری
: فک-پرتونگاری
: دهان-پرتونگاری
: صورت- پرتونگاری
: Radiography, Dental
: Dentists
: Radiogaphy
: Insurance, Health
: Jaw- radiography
: Mouth- radiography
: Face- radiography
شناسه افزوده : حکمتیان، احسان، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۴۴۸موجود‭‬
نظرسنجی