رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای ریز سختی و تغییرات ساختاری عاج در کف حفره‌ی آماده شده بوسیله ی پرتودهی بالیزر ‭Er:YAG‬ و فرز جهت باندینگ مواد همرنگ دندان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101180
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۴۷‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،ع۲۹۹ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : عباسیان، محبوبه
عنوان : بررسی مقایسه‌ای ریز سختی و تغییرات ساختاری عاج در کف حفره‌ی آماده شده بوسیله ی پرتودهی بالیزر ‭Er:YAG‬ و فرز جهت باندینگ مواد همرنگ دندان [پایان‌نامه]
نویسنده : /محبوبه عباسیان
استاد راهنما : ؛ فرحناز ارباب زاده، رضا بیرنگ
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/04/17‬
صفحه شمار : ‮ص ‭۴۰‬‬: مصور(رنگی)، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۰۷۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تابش لیزر بر روی سطوح سخت دندانی باعث تغییرات ساختاری و شیمیای می شود و این تغییرات میزان حلالیت و نفوذپذیری عاج را تغییر می دهد. با انتخاب نوع لیزر و پارامترهای تابش آن می توان این تغییرات را در جهت مناسب برای باندینگ و کاربرد مواد همرنگ دندان هدایت کرد. جهت بررسی این تغییرات و بدست آوردن پارامترهای مناسب تابش لیزر برآن شدیم که میزان کلسیم و فسفر عاج و میکروهاردنس عاج (میزان ماتریکس کلیسفیه در میلی متر مربع) را بعد از تراش حفره با لیزر و فرز الماس مقایسه کنیم. در این کارآزمایی آزمایشگاهی ‭(invitro)‬، تعداد‭ ۱۵ ‬دندان مولر سالم انسانی انتخاب شدند. نمونه ها پس از آماده سازی (ضدعفونی شدن ومانت شدن) برای آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. در هر نمونه به صورت تصادفی روی سطح باکال و لیگوال حفراتی به شکل مربع با ابعاد‭ ۳ ‬میلی متر و عمق‭ ۲ ‬میلی متر با لیزر ‭Er: YAG‬ ایجاد شد. در سطح باقی مانده از هر دندان حفراتی با همین ابعاد و با فرز الماسی و توربین تهیه شد که در مجموع‭ ۳۰ ‬حفره به دست آمد. نمونه‌ها ( حفرات) با توجه به محور طولی دندان به دو نیمه ی مزیالی و دیستالی تقسیم شدند. نیم از نمونه ها برای تست ریزسختی سنجی ‭(Vickers)‬ و نیم دیگر برای آنالیز اتمی بوسیله‌ی دستگاه ‭SEM- EDX‬ ارسال شدند. نتایج حاصل از تست ریز سختی سنجی و آنالیز اتمی بوسیله‌ی نرم افزار کامپیوتری ‭SPSS‬ و تست آماری ‭T paired test‬ مورد مقایسه قرار گرفتند. میانگین و انحراف معیارهای ‭microhardness‬ حفرات تهیه شده با لیزر وفرز به ترتیب‭ ۶۹/۷۷ ‬و‭ ۲۵/۶۲ ‬و‭ ۵۱/۳۳ ‬و‭ ۹/۳۱ ‬بود. تفاوت ریز سختی تهیه شده با لیزر و فرز معنی دار بود ‭.(p value= 0.017)‬ میانگین درصد کلسیم حفرات تهیه شده با لیزر و فرز به ترتیب‭ ۶۵/۵۱ ‬و‭ ۶۸/۲۱ ‬بود. تفاوت درصد کلسیم حفرات ایجاد شده با لیزر و فرز معنی دار بود ‭.(p value= 0.037)‬ میانگین درصد فسفر حفرات تهیه شده با لیزر و فرز به ترتیب‭ ۳۴/۴۸ ‬و‭ ۳۱/۲۸ ‬بود. تفاوت درصد فسفر حفرات ایجاد شده با لیزر و فرز معنی دار بود ‭.(p value= 0.035)‬ تفاوت نسبت ‭Ca/P‬ در حفرات ایجاد شده با لیزر و فرز معنی دار بود ‭.( p value= 0.036)‬تابش لیزر ‭Er: YAG‬ با پارامترهای ‭ ۲۵۰mJ/4Hz‬خصوصیات فیزیکی عاج را تغییر می دهد. بنابراین تهیه ی حفره با لیزر به جای فرز می تواند بر روی قدرت باند مواد همرنگ دندان و عاج تاثیرگذار باشد
توصیفگر : ۱.رزین های کامپوزیتی.- کلیدواژه‌ها: صمغهای مرکب
: مواد دندانی
: لیزرها
: اثرات تابش
: عاج دندان
: سیمان دندان
: مواد چسبنده به عاج
: ترمیم دائمی دندان
: Composite Resins
: Dental Materials
: Lasers
: Radiation Effects
: Dentin
: Dental Cementum
: Dentin- Bonding Agents
: Dental Restoration, Permanent
شناسه افزوده : ارباب زاده، فرحناز، استاد راهنما
: بیرنگ، رضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۴۴۷موجود‭‬
نظرسنجی