رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تغییرات کیفیت زندگی و ترس متعاقب درمان دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی در کودکان‭ ۲ ‬تا‭ ۵ ‬ساله "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101185
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۵۸‬
شماره راهنما : ‭WU،۴۸۰،ب۱۱۳ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : بابادی بروجنی، مرجان
عنوان : بررسی تغییرات کیفیت زندگی و ترس متعاقب درمان دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی در کودکان‭ ۲ ‬تا‭ ۵ ‬ساله [پایان‌نامه]
نویسنده : /مرجان بابادی بروجنی
استاد راهنما : ؛ ابراهیم جباری فر، ناصر کاویانی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1390/06/30‬
صفحه شمار : ‮ ‭۶۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این پایان نامه دارای شماره طرح‭ ۳۹۰۲۶۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : در دهه گذشته توجه به کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بسیار افزایش یافته است. این مطالعه جهت بررسی تاثیر درمانهای دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی بر روی کیفیت زندگی و میزان ترس دندانپزشکی کودکان طراحی شد. هدف دیگر مطالعه بررسی تاثیر ترس از دندانپزشکی بر روی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان ودندان کودکان بود در این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی،‭ ۶۵ ‬کودک‭ ۲ ‬تا‭ ۵ ‬ساله سالم ‭(ASA I,II)‬ که برای درمان دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی به اطاق عمل دانشکده دندانپزشکی اصفهان ارجاع شده بودند، انتخاب شدند. دو پرسشنامه ‭ECOHIS‬ و‭DS - CFSS‬ برای ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان و ترس از دندانپزشکی استفاده و به صورت (قبل و بعد از انجام درمان) توسط والدین تکمیل گردیدند. آزمون های آماری ‭Test ,Spearman -Pair sample T‬ و ‭Pearson‬ برای آنالیز داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان پس از درمان دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی به طور قابل توجهی بهبود یافته به طوری که میانگین نمره از‭ ۴۲/۷۸ ‬قبل از درمان به‭ ۲۴/۶۵ ‬پس از درمان کاهش یافت ‭.(Pv<۰/۰۰۱)‬ همچنین میانگین نمره ترس از دندانپزشکی از‭ ۴۶/۴۶ ‬به‭ ۴۲/۴۰ ‬رسید ‭.(Pv<۰/۰۰۱)‬ درمانهای دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی می تواند باعث بهبود قابل توجه در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان کودک و نیز کاهش ترس کودک از دندانپزشکی شود
توصیفگر : ۱. دندانپزشکی کودکان.- کلیدواژه‌ها: دندانپزشکی کودکان
: آموزش بهداشت دندان
: اختلالات رفتاری کودک
: بیهوشی عمومی
: کیفیت زندگی
: ترس از دندانپزشکی
: Pediatric Dentistry
: Health Education, Dental
: Child Behavior Disorders
: Anesthesia, General
: Quality of Life
: Dental Anxiety
شناسه افزوده : جباری فر، ابراهیم، استاد راهنما
: کاویانی، ناصر، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۴۵۸موجود‭‬
نظرسنجی