خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101190
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۶۶‬
شماره راهنما : ‭WP،۶۳۰،ک۸۸۶ت،۱۳۹۰‬
سرشناسه : کهن، شهناز
عنوان : تبیین توانمندی زنان در تنظیم خانواده و ارائه الگو: مطالعه ترکیبی [پایان‌نامه]
نویسنده : /شهناز کهن
استاد راهنما : ؛ معصومه سیمبر
استاد مشاور : ؛ فریبا طالقانی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته بهداشت باروری، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1390/12/21‬
صفحه شمار : ‮ ‭۲۰۸‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۹۰۹۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : توانمندی زنان فرایند توسعه توانایی آزادی آنان در تصمیم گیری های اساسی زندگی است .به خصوص این توانمندی در تصمیم گیری، انتخاب و اختیار درباره خواسته های باروری سبب می شود زنان، نقش و مسئولیت خود در تنظیم خانواده را به خوبی اجرا نمایند. ز طرف دیگر، امروز تنظیم خانواده از مفهوم کنترل جمعیت رها گردیده و به عنوان یک عنصر اساسی در حقوق باروری، توانمندسازی و ارتقا موقعیت زنان در جامعه مطرح است تا زوجین به صورت داوطلبانه، برپایه آگاهی و بینش دست به تصمیم گیری مسئولانه درباره فرزندآوری خود زنند. لذا مطالعه ترکیبی حاضر با هدف تبعیین توانمندی زنان در تنظیم خانواده و ارائه الگو طراحی گردید .روش پژوهش :پژوهش فعلی یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی می باشد .در مرحله اول مطالعه، با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوی مفهوم توانمندی در تنظیم خانواده از دیدگاه ‭39‬ مشارکت کننده) زنان واجد شرایط تنظیم خانواده و ارائه دهندگان خدمات تنظیم خانواده (در هفت گروه متمرکز و هفت مصاحبه فردی، تعیین گردید .سپس براساس طبقات ظهور یافته کیفی، پرسشنامه وضعیت توانمندی زنان در تنظیم خانواده طراحی گردید .مرحله دوم مطالعه، با روش پژوهش کمی به منظور توسعه و تایید یافته های مرحله کیفی، در دو بخش به طور همزمان بر روی ‭384‬ نمونه پژوهش انجام شد .در مطالعه توصیفی تحلیلی با آزمون های بستگی، تی مستقل، رگریسون و آنالیز واریانس رابطه توانمندی زنان با مشخصات دموگرافیک و باروری بررسی شد .در ادامه به منظور استخراج عامل های توانمندی زنان در تنظیم خانواده، روش تحلیل عامل اکتشافی به کار گرفته شد .یافته ها :تحلیل داده های کیفی منجر به شکل گیری دو طبقه نهایی گردید .طبقه مفهوم توانمندی زنان در تنظیم خانواده) کنترل بر برنامه باروری، تنظیم خانواده مشارکتی، حفظ سلامت در دوره باروری، دسترسی به خدمات تنظیم خانواده مطلوب (و دیگری طبقه عوامل توانمندی زنان در تنظیم خانواده) عوامل اجتماعی، دسترسی به خدمات تنظیم خانواده مطلوب (و دیگری طبقه عوامل توانمندی زنان در تنظیم خانواده)عوامل اجتماعی، فرهنگی، فردی- خانوادگی و خدمات تنظیم خانواده (بود .نتایج بخش اول کمی نشان داد، میانگین توانمندی زنان در تنظیم خانواده ‭6/58‬ درصد بوده و زنان در حیطه عوامل خانوادگی و خدمات تنظیم خانواده توانمندی بالاتری داشتند .درآمد خانواده، تحصیلات، سن هنگام تولد فرزند اول، روش پیشگیری رابطه مستقیم و معنی دار و سن فعلی و حاملگی ناخواسته رابطه معنی دار و معکوس با توانمندی نشان دادند .تحلیل عامل اکتشافی منجر به ظهور هفت عامل اصلی گردید .که در الگوی توانمندی زنان در تنظیم خانواده نمایش داده شد .بحث و نتیجه گیری :ادغام یافته های حاصل از کل مطالعه ترکیبی، حاکی از آن است که زنان توانمندی در تنظیم خانواده را در گرو داشتن اطلاعات درباره تنظیم خانواده، اقتدار و مهارت در تصمیم گیری می دانند .که سبب تقویت کنترل بر برنامه باروری می شود .تنظیم خانواده مشارکتی که از طریق تفاهم با همسر در خواسته های باروری و وجود پشتیبانی وی در اجرای تنظیم خانواده نشات می گیرند را نیز امری ضروری برای توانمندی می دانند .همچنین زنان توانمندی در تنظیم خانواده را به معنای سلامت در طول دوره باروری با دسترسی به خدمات تنظیم خانواده مطلوب مطرح نمودند .عوامل اجتماعی نظیر رسانه ها، مدارس و فرصت های شغلی از عوامل افزایش قدرت و اختیار زن در تنظیم خانواده مطرح شدند .باورهای فرهنگی نیز عمدتا تمایلات باروری و تصمیم گیری زنان در تنظیم خانواده را تحت تاثیر قرار داده و سبب کاهش کنترل بر باروری می گردد .دسترسی فیزیکی به مراکز بهداشتی و خدمات رایگان تنظیم خانواده نتوانسته بود باعث دستیابی کامل مشارکت کنندگان به تمایلات باروری شود .با توجه به یافته ها، زنان توانمندی خود را در داشتن کنترل بر باروری و اقتدار در تصمیم گیری می بینند که در بافت فرهنگی و اجتماعی پرورش می یابد .لذا تغییر شرایط اجتماعی و باورهای فرهنگی با کمک رسانه ها و مدارس جهت تغییر نگرش ها و باورهای فرهنگی نسبت به جایگاه زنان و تقویت پایه های توانمندی ضروری به نظر می رسد .همچنین خدمات تنظیم خانواده باید تمرکز بیشتری بر ارائه خدمات به زوجین، خدمات جامع بهداشت باروری و درمان عوارض روش های پیشگیری باشد تا باعث توانمندی زنان گردد
توصیفگر : ۱. پیشگیری از آبستنی.- کلیدواژه‌ها: پیشگیری از آبستنی
: تنظیم خانواده
: آبستنی ناخواسته
: آگاهی
: کنترل جمعیت
: زنان
: خدمات بهداشتی به مادران
: Contraception
: Family Planning
: Pregnancy, Unwanted
: Awareness
: Population Control
: Women
: Maternal Health Services
شناسه افزوده : سیمبر، معصومه، استاد راهنما
: طالقانی، فریبا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :