رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو سطح مختلف فشار در سیستم ساکشن بسته بر مقدار اشباع اکسیژن خون شریانی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101191
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۶۳‬
شماره راهنما : ‭WO،۲۸۰،ح۶۸۳ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : حقیقت بروجنی، سمیه
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو سطح مختلف فشار در سیستم ساکشن بسته بر مقدار اشباع اکسیژن خون شریانی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /سمیه حقیقت بروجنی
استاد راهنما : ؛ احمدرضا یزدان نیک، محمود سقایی، مریم اقبالی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری (گرایش ویژه)، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/11/09‬
صفحه شمار : ‮ ‭۱۴۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۰۱۶۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ساکشن داخل تراشه یکی از شایع ترین و مهم ترین رویه های مراقبتی در واحدهای مراقبت ویژه می باشد. این رویه با عوارض مختلفی از جمله هایپوکسی و تاکی کاردی همراه است. سیستم ساکشن بسته به دلیل تداوم حمایت تهویه و اکسیژناسیون طی رویه میزان عوارض قلبی تنفسی را کاهش می دهد. اما کارآیی این سیستم زیر سوال است. بنابراین برای افزایش کارآیی مقادیر بالاتر فشار منفی ساکشن توصیه می گردد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی تاثیر فشارهای مختلف ساکشن بسته بر تبادلات گازی می باشد. این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی با طرح متقاطع بوده، که‭ ۵۰ ‬بیمار بزرگسال تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا در سال‭ ۹۰ ‬انتخاب و از نظر ترتیب اعمال ساکشن با فشارهای ‭100mmHg‬ و ‭200‬ به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفته شدند. دو اپیزود ساکشن‭ ۱۰ ‬ثانیه‌ای با فشارهای ‭100mmHg‬ و ‭200‬ به طور تصادفی با دوره‭2 ‬ ساعته پاک سازی انجام گردید. طی مطالعه، در صورت بروز عدم ثبات همودینامیک و مشکلات قلبی و تنفسی شدید و نیاز به ساکشن زودتر از دو ساعت و انصراف خانواده بیمار از ادامه پژوهش، بیماران از مطالعه خارج گردیدند. اثرات دو سطح فشار ساکشن روی تبادل گازی با استفاده از مقادیر اشباع اکسیژن شریانی اندازه گیری شده توسط پالس اکسیمتری، در‭4 ‬ زمان اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار ‭SPSS‬ و با آزمون های آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر، میانگین و انحراف معیار و توزیع فراوانی و درصد تجزیه و تحلیل شدند. آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری تفاوت آماری معنی داری بین دو سطح فشار ‭(P=0/31)‬ نشان نداد، اما در هر گروه (فشار ‭100‬ و ‭(200‬ تغییرات اشباع اکسیژن معنی دار بود ‭.(P=0/000)‬ ساکشن بسته با فشار ‭200mmHg‬ تاثیر مخربی بر عملکرد قلبی عروقی بیمار تحت ونتیلاتور ندارد. از آنجایی که ایمنی این سطح فشار ثابت شد، استفاده از آن برای ساکشن داخل تراشه بیماران تحت ونتیلاتور توصیه می گردد
توصیفگر : ۱. لوله گذاری نای.- کلیدواژه‌ها: لوله گذاری داخل نای
: مراقبت های ویژه- پرستاری
: نارسایی تنفسی
: تهویه کننده های مکانیکی
: تنفس مصنوعی
: مکش
: بخش مراقبت های ویژه
: اکسیژن درمانی
: Intubation, Intratracheal
: Intensive Care - nursing
: Respiratory Insufficiency
: Ventilators, Mechanical
: Respiration, Artificial
: Suction
: Intensive Care Units
: Oxygen Inhalation Therapy
شناسه افزوده : یزدان نیک، احمدرضا، استاد راهنما
: سقایی، محمود، استاد راهنما
: اقبالی، مریم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۳۴۶۳موجود‭‬
نظرسنجی