رکورد قبلیرکورد بعدی

" رفتارهای ارتقاء سلامت و عوامل موثر بر آن در زنان میانسال: رویکرد ترکیبی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101193
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۶۲‬
شماره راهنما : ‭WA،۳۰۹،‮الف‬۸۶۳ر،۱۳۹۰‬
سرشناسه : انجذاب، بهناز
عنوان : رفتارهای ارتقاء سلامت و عوامل موثر بر آن در زنان میانسال: رویکرد ترکیبی [پایان‌نامه]
نویسنده : /بهناز انجذاب
استاد راهنما : ؛ زیبا فرج‌زادگان، فریبا طالقانی
استاد مشاور : ؛ عباس افلاطونیان
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته بهداشت باروری، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1390/12/18‬
صفحه شمار : ‮ک،‭۱۸۸‬ ، ح‌ح ص.‬: مصور (رنگی)، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۱۱۸۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : هدف از برنامه های ارتقاء سلامت توانمندسازی افراد برای حفظ، تداوم و افزایش کنترل بر سلامتی خود می باشد. انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت توسط زنان میانسال بعنوان قشر عظیمی از جامعه و خانواده در جهت حفظ سلامتی و کاهش ناتوانی های ناشی از بیماری های مزمن و افزایش کارآیی آنان، بسیار با اهمیت بوده و راهکاری در جهت رسیدن به اهداف ملی سلامت می باشد. این مطالعه یک پژوهش ترکیبی متوالی دو مرحله ای بوده است که در سالهای‭ ۱۳۸۹-۱۳۹۰ ‬در شهر یزد انجام شده است. در مرحله اول به منظور تعیین وضعیت رفتارهای ارتقاء سلامت در زنان میانسال شهر یزد، یک مطالعه کمی توصیفی تحلیلی با مشارکت‭ ۴۸۳ ‬نفر از زنان میانسال با روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی در سطح شهر یزد و با تکمیل پرسشنامه انجام شد. در مرحله دوم، به منظور تبیین عوامل موثر بر رفتارهای ارتقا سلامت زنان میانسال یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوای استقرای با مشارکت‭ ۲۱ ‬نفر از زنانی که در مرحله اول بیشترین و کمترین نمرات رفتار ارتقاء سلامت را کسب کرده بودند به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته انفرادی انجام شد. نتایج مرحله اول این پژوهش نشان داد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش در رابطه با انجام رفتارهای سالم، عملکرد متوسط ‭۲/۶۶+-۰/۳۴)‬) داشته و بهترین رفتار ارتقا دهنده سلامت زنان در رابطه با رشد معنوی ‭۰/۳۴+-۳/۶۶)‬) و روابط بین فردی ‭۳/۳۰+-۰/۴۸)‬) افراد و کمترین رفتار در رابطه با رفتار فعالیت فیزیکی ‭۱/۷۰ +- ۰/۴۷)‬) دیده شد. همچنین بین نمره کلی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت با سن و میانگین سالهای تحصیل مشارکت کنندگان ارتباط معنی دار مثبت و با تعداد بارداری و فرزندان ارتباط معنی دار منفی دیده شد. همچنین طی آزمون ‭ANOVA‬ انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در افراد با شغل و وضعیت بیمه درمانی آنان ارتباط آماری معنی دار داشت. همچنین تجزیه و تحلیل نتایج مرحله دوم پژوهش به منظور تبیین عوامل موثر بر رفتارهای ارتقاء سلامت زنان ضمن تایید ارتباطات مشاهده شده در قسمت کمی پژوهش منجر به ظهور پنج مضمون اصلی گردید: ویژگی های فردی و اجتماعی، عوامل فرهنگی تاثیر گذار، حمایت اجتماعی (عوامل بین فردی موثر بر سلامت)، شریط اقتصادی خانواده، سیستم های اجتماعی موثر بر سلامتی. نتایج این مطالعه در مراحل مختلف نشان داد که وضعیت سلامت جسمانی زنان میانسال مورد پژوهش در وضعیت مطلوبی نبوده و سلامت زنان علاوه بر آگاهی و عملکرد خود آنان متاثر از شرایط و ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده و جامعه بوده و برنامه های ارتقاء سلامت زنان باید با در نظر گرفتن این عوامل طراحی گردد
توصیفگر : ۱. بهداشت زنان.- کلیدواژه‌ها: بهداشت زنان
: خدمات بهداشتی زنان
: یائسگی
: کیفیت زندگی
: رفتار بهداشتی
: آموزش بهداشت
: تغییرات یائسگی
: Women's Health
: Women's Health Services
: Menopause
: Quality Of Life
: Health Behavior
: Health Education
: Climacteric
شناسه افزوده : فرج‌زادگان، زیبا، استاد راهنما
: طالقانی، فریبا، استاد راهنما
: افلاطونیان، عباس، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۳۴۶۲موجود‭‬
نظرسنجی