رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر اجرای برنامه " ایجاد فرصت های توانمندسازی والدین " بر وضعیت روانی و مشارکت مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در سال‭۱۳۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101194
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۶۰‬
شماره راهنما : ‭WS،۴۱۰،ج۴۷۴ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : جعفری میانائی، سهیلا
عنوان : بررسی تاثیر اجرای برنامه " ایجاد فرصت های توانمندسازی والدین " بر وضعیت روانی و مشارکت مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در سال‭۱۳۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /سهیلا جعفری میانائی
استاد راهنما : ؛ فاطمه علایی کرهرودی
استاد مشاور : ؛ مریم رسولی، فرید زائری
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت پرستاری ( گرایش کودکان) ، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/08/15‬
صفحه شمار : ‮ر، ‭۱۳۳‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : تولد نوزاد نارس یک تجربه پر تنش برای والدین است. در این میان مادران تنش و اضطراب بیشتری را نسبت به پدران تجربه می کنند. همچنین به دلیل ویژگی های خاص بخش مراقبت های ویژه نوزادان تنش و اضطراب علاوه بر تاثیرات جسمی و روانی بر مادر، مانع ایجاد ارتباط مناسب و زودهنگام بین مادر و نوزاد شده و مشارکت مادر در امر مراقبت از نوزاد را نیز به تعویق می اندازد که این موارد بر پیامدهای تکاملی نوزاد در آینده موثر است .هدف :هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر اجرای برنامه اینجاد فرصت های توانمند سازی والدین بر وضعیت روانی و مشارکت مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان می باشد. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که بر روی ‭90‬ مادر دارای نوزاد نارس بستری، در دو گروه مداخله و کنترل انجام شد .دو مرحله از برنامه ایجاد فرصت های توانمندسازی والدین، با فاصله زمانی‭2 ‬ تا‭4 ‬ روز، برای مادران گروه مداخله اجرا گردید .در این برنامه اطلاعاتی درباره ظاهر و رفتارهای نوزاد نارس و چگونگی ایفای نقش والدی در قالب نوار صوتی و کتابچه، همراه با کتاب کار مربوط به هر مرحله، به مادران داده می شود .میزان تنش و اضطراب مادران در سه نوبت، قبل از اجرای هر مرحله و‭2 ‬ تا‭4 ‬ روز بعد از اجرای مرحله دوم و میزان مشارکت مادران یک نوبت،‭2 ‬ تا‭4 ‬روز پس از اجرای مرحله دوم، در دو گروه سنجیده شد .یافته ها :میزان تنش و اضطراب مادران در گروه مداخله بعد از انجام هر مرحله از برنامه، به صورت معنی داری کمتر از میزان تنش و اضطراب مادران در گروه کنترل گردید ‭.(P<0.001)‬میزان مشارکت مادران در گروه مداخله نیز بیشتر از میزان مشارکت مادران در گروه کنترل بود ‭.(P<0.001)‬بحث و نتیجه گیری :برنامه ایجاد فرصت های توانمندسازی والدین میزان اضطراب و تنش مادران دارای نوزاد نارس را کاهش و میزان مشارکت آنان را افزایش می دهد .نتایج این پژوهش نشان داد که شروع زودهنگام مداخله برای مادران دارای نوزاد نارس و ارائه اطلاعات به صورت مکتوب همراه با کتاب کار، علاوه بر تاثیر مثبت بر وضعیت روانی، موجب افزایش مشارکت مادر در امر مراقبت از نوزاد خود می گردد
توصیفگر : ۱. نوزاد نارس.- کلیدواژه‌ها: مراقبت از نوزاد
: نوزاد نارس
: بخش مراقبت ویژه نوزادان
: روابط والدین و فرزندان
شناسه افزوده : علایی کرهرودی، فاطمه، استاد راهنما
: رسولی، مریم، استاد مشاور
: زائری، فرید، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۳۴۶۰موجود‭‬
نظرسنجی