خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101195
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۶۷‬
شماره راهنما : ‭WQ،۳۰۰،ش۵۹۶ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : شکوهی، زهره
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تاثیر روش های مختلف انجام زایمان ( عدم لمس پرینه، مانور ریتگن و استفاده از ماساژ با ماده لغزاننده حین زایمان سر) بر عوارض پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی داران سال‭۱۳۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /زهره شکوهی
استاد راهنما : ؛ فریبا فهامی، مریم کیان‌پور
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته مامایی( گرایش آموزش مامایی) ، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/07/10‬
صفحه شمار : ‮ ‭۱۲۵‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۳۱۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بسیاری از زنان حین زایمان طبیعی، دچار آسیبهای پرینه می شوند. تکنیکهای حمایت پرینه میتوانند در کاهش آسیبهای پرینه نقش داشته داشته باشند. این مطالعه با هدف اصلی تعیین و مقایسه تاثیر روشهای مختلف انجام زایمان (عدم لمس پرینه، مانور ریتگن و استفاده از ماساژ با ماده لغزاننده حین زایمان سر) بر عوارض پس از زایمان ؛ با اهداف ویژه زیر مورد طراحی و اجرا قرار گرفته است.۱- مقایسه فراوانی نسبی پارگی پرینه پس از زایمان‭۲ ‬- مقایسه فراوانی نسبی توزیع درجه پارگی پرینه پس از زایمان‭۳ ‬- میانگین نمره رضایتمندی مادران پس از زایمان از روش استفاده شده حین زایمان‭۴ ‬- مقایسه میانگین نمره شدت درد پرینه در‭ ۲۴ ‬ساعت اول بعد از زایمان‭۵ ‬- مقایسه فراوانی درد در ناحیه پرینه و ژنیتال همراه با فعالیتهای روزمره در‭ ۶ ‬هفته بعد از زایمان‭۶ ‬- مقایسه میانگین نمره شدت درد پرینه و ناحیه ژنیتال همراه با فعالیت های روزمره طی‭ ۶ ‬هفته پس از زایمان‭۷ ‬- مقایسه میانگین زمان از سرگیری فعالیت جنسی‭ ۶ ‬هفته بعد از زایمان‭۸ ‬- مقایسه فراوانی نسبی درد در زمان از سرگیری فعالیت جنسی طی‭ ۶ ‬هفته پس از زایمان‭۹ ‬- مقایسه فراوانی بی اختیاری ادراری‭ ۶ ‬هفته بعد از زایمان در سه گروه عدم لمس پرینه، مانور ریتگن و استفاده کننده از ماده لغزاننده. این مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی در سال‭ ۱۳۸۹ ‬بر روی‭ ۹۹ ‬زن نخست زا که جهت انجام زایمان طبیعی به بیمارستان داران مراجعه نموده بودند انجام شد. نمونه ها به روش آسان انتخاب و سپس به صورت تصادفی، با در نظر گرفتن شریط ورود به مطالعه، در یکی از سه گروه مانور ریتگن، عدم لمس پرینه و ماساژ با ماده لغزاننده قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای برای تعیین مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش و عوارض بعد از زایمان و فرم کوتاه شده پرسشنامه درد مک گیل در مقیاس دیداری شدت درد بود. بروز پارگی پرینه و درجه آن بلافاصله، بروز و شدت درد پرینه در‭ ۲۴ ‬ساعت اول و در‭ ۶ ‬هفته اول بعد از زایمان مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با آزمون های آماری کروسکال والیس، مجذورکای و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان پارگی در گروه مانور ریتگن به طور معنی داری از دو گروه عدم لمس پرینه و مانور ریتگن بالاتر است ‭.(P=۰/۰۴)‬ ولی بین دو گروه ماساژ با ماده لغزاننده و عدم لمس پرینه از نظر میزان بروز پارگی تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشدند ‭.(P<۰/۰۵)‬ پارگی درجه دو در گروه مانور ریتگن به طور معنی داری از دو گروه دیگر بیشتر است ‭.(P<۰/۰۰۱)‬ همچنین پارگی درجه دو در گروه ماساژ با ماده لغزاننده بیشتر از گروه عدم لمس پرینه است ‭.(P=۰/۰۵)‬ میانگین نمره رضایتمندی در گروه مانور ریتگن از دو گروه دیگر به طور معنی داری پایین تر است ‭(P<۰/۰۰۱)‬ ولی میانگین نمره رضایتمندی بین دو گروه ماساژ با ماده لغزاننده و عدم لمس پرینه تفاوت معنی داری ندارد.‭(P=۰/۵۲)‬ میانگین نمره شدت درد پرینه در‭ ۲۴ ‬ساعت اول بعد از زایمان در گروه مانورریتگن به طور معنی داری از دو گروه دیگر بالاتر است ‭.(P<۰/۰۰۱)‬ ولی بین دو گروه ماساژ و عدم لمس پرینه این تفاوت معنی دار نیست ‭.(P>۰/۰۵)‬ میانگین نمره شدت در پرینه در‭ ۲۴ ‬ساعت اول بعد از زایمان در گروه مانور ریتگن به طور معنی داری از دو گروه دیگر بیشتر است ‭.(P<۰/۰۰۱)‬ فراوانی درد در ناحیه پرینه وژنیتال در‭ ۶ ‬هفته بعد از زایمان در گروه مانور ریتگن از دو گروه دیگر بیشتر بوده ‭(P=۰/۰۱۱)‬ ولی بین دو گروه ماساژ و عدم لمس پرینه این تفاوت معنی دار نیست ‭(P=۰/۸۰۶)‬ میانگین نمره شدت درد پرینه‭ ۶ ‬هفته بعد از زایمان در گروه مانور ریتگن به طور معنی داری از دو گروه دیگر بیشتر است ‭(P=۰/۰۰۶)‬ ولی بین دو گروه ماساژ با لوبریکنت و عدم لمس پرینه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد ‭.(P>۰/۰۵)‬ از سرگیری فعالیت جنسی بعد از زایمان در گروه عدم لمس پرینه زودتر از دو گروه دیگر بوده است ‭(P=۰/۰۷۶)‬ همچنین از زمان از سرگیری فعالیت جنسی در گروه مانور ریتگن نسبت به گروه ماساژ با لوبریکنت دیرتر بوده است ‭.(P=۰/۴۶)‬ فراوانی درد حین فعالیت جنسی‭ ۶ ‬هفته بعد از زایمان بین سه گروه تفاوت معنی داری نداشت ‭(P=۰/۴۷۹)‬فراوانی بی اختیاری ادراری‭ ۶ ‬هفته بعد از زایمان تفاوت معنی داری بین سه گروه نداشت ‭.(P=۰/۳۰)‬ نتایج بیانگر آن است که روش عدم لمس پرینه حین زایمان سر جنین ممکن است با عوارض کمتر بعد از زایمان همراه باشد و شاید بتوان با این روش عوارض بعد زایمان را کاهش داد
توصیفگر : ۱. زایمان.- کلید واژه‌ها: زایمان
: عوارض زایمان
: زایمان سخت
: ماساژ
: درد
: تسریع کننده های زایمان
: بی دردی زایمانی
: Labor
: Labor Complications
: Dystocia
: Labor
: MASSAGE
: Pain
: Oxytocics
: Analgesia, Obstetrical
شناسه افزوده : فهامی، فریبا، استاد راهنما
: کیان پور، مریم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :