رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه‌ی تصویر ذهنی از خود در بیماران تحت همودیالیز و دیالیز صفاقی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال‭۱۳۸۹ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101196
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۶۴‬
شماره راهنما : ‭WJ،۳۴۲،ت۱۵۴م،۱۳۹۰‬
سرشناسه : تاجداری، ستاره
عنوان : مقایسه‌ی تصویر ذهنی از خود در بیماران تحت همودیالیز و دیالیز صفاقی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال‭۱۳۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /ستاره تاجداری
استاد راهنما : ؛ ناهید شاهقلیان، محمود نصیری
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستای( گرایش آموزش داخلی- جراحی)، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/08/29‬
صفحه شمار : ‮ذ، ‭۲۱۸‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۹۲۶۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری مزمن کلیوی یک مشکل سلامت در دنیای امروز است. در بیماری کلیوی مرحله نهایی، بیمار جهت ادامه حیات به درمان های جایگزین کلیه از جمله دیالیز وابسته است. درمان با دیالیز علی رغم فراهم کردن امکان بقای بیشتر برای بیمار، به دلیل عوارض بسیار و مواجهه بیمار با تنش زاهای متعدد، بر عملکرد جسمی و روانی- اجتماعی وی تاثیر گذاشته و ممکن است او را دچار اختلالات روان شناختی متعددی نماید. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه خود پنداره در بیماران تحت درمان با همودیالیز و دیالیز صفاقی می باشد. پژوهش حاضر، تحلیلی و از نوع مورد- شاهدی بود که در دو گروه بیماران تحت همودیالیز و دیالیز صفاقی مراجعه کننده به بیمارستان های الزهرا(س) و حضرت علی اصغر(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام و با گروه شاهد مقایسه شد. داده ها با تکمیل فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه خود ساخته مربوط به خود پندارنده توسط خود نمونه ها، جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار ‭SPSS‬ نسخه ‭18‬ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتیجه آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بین میانگین نمره خود پندارنده در سه بعد خود جسمانی، خود روان شناختی و خود اجتماعی در دو گروه همودیالیز و دیالیز صفاقی با گروه شاهد، اختلاف معنی دار آماری وجود داشت. اما آزمون تعقیبی دانکن بین میانگین نمره خود پندارنده در سه بعد فوق در دو گروه همودیالیز و دیالیز صفاقی، تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد . همچنین آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بین میانگین نمره خود پندارنده در بعد خود معنوی در دو گروه همودیالیز و صفاقی با گروه شاهد، اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت. آزمون تعقیبی دانکن نیز اختلاف معنی داری را در این بعد بین دو گروه همودیالیز و دیالیز صفاقی نشان نداد. بیماران تحت درمان با دیالیز با اختلالات روان شناختی متعددی دست به گریبان هستند و نوع دیالیز در این زمینه چندان تاثیرگذار نیست. لذا آموزش و اطلاع رسانی کافی به مددجویان در زمینه به کارگیری تکنیک های مناسب تطابق و سازگاری، برقراری روابط اجتماعی مناسب، ادامه حمایت اجتماعی و تدوین سیاست های بهداشتی به منظور پیشگیری و ارائه خدمات و حمایت های لازم به این بیماران امری ضروری به نظر می رسد
توصیفگر : ۱. نارسایی مزمن کلیه.- کلیدواژه‌ها: نارسایی مزمن کلیه
: دیالیز صفاقی
: همودیالیز
: خود پنداره
: اختلالات روانی
: تصویر بدن
: Kidney Failure, Chronic
: Peritoneal Dialysis
: Hemodialysis
: Self Concept
: Mental Disorders
: Body Image
شناسه افزوده : شاهقلیان، ناهید، استاد راهنما
: نصیری، محمود، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۳۴۶۴موجود‭‬
نظرسنجی