رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی سطح پلاسمایی فیبرینوژن در بیماران مبتلا به ‭inflammatory bowel disease‬ در مقایسه با گروه شاهد "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101199
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۱۴‬
شماره راهنما : ‭WI،۴۲۰،پ۸۶۵ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : پیام، احسان
عنوان : بررسی سطح پلاسمایی فیبرینوژن در بیماران مبتلا به ‭inflammatory bowel disease‬ در مقایسه با گروه شاهد [پایان‌نامه]
نویسنده : /احسان پیام
استاد راهنما : ؛ مژگان مختاری، حمید توکلی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1390/06/21‬
صفحه شمار : ‮ذ، ‭۳۶‬ ص.‬: عکس، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۰۵۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مطالعات نشان داده است سیر بالینی ‭IBD‬ به صورت مکرر با حوادث ترومبوآمبولیک همراه است و میزان بروز بیماری های ترومبوآمبولیک شریانی و وریدی در بیماران با کولیت اولسراتیو و بیماری کرون در مطالعات مختلف بین‭ ۸ ‬درصد-‭ ۱ ‬است ‭۵ - ۴)‬) در اتوپسی های انجام شده میزان بروز بیماری های ترومبوآمبولیک تا‭ ۳۹ ‬درصد نیز گزارش شده است.‭۶)‬) همچنین ‭IBD‬ با مشکلات هموستاتیک خون همراه است.‭۷-۸-۹)‬) حوادث ترومبوآمبولیک از علل اصلی مرگ در بیماران ‭IBD‬ می باشد که یکی از این فاکتورها فیبرینوژن است.‭۱۶)‬) مطالعات در مورد رابطه فیبرینوژن و ‭IBD‬ نتایج متعددی را در بر داشته است ‭۲۳)‬) و متاسفانه در کشور ما نیز هیچ مطالعه ای در مورد بروز حوادث ترومبوآمبولیک در زمینه بررسی سطح فیبرینوژن در بیماران ‭IBD‬ انجام نشده است. بنابراین مطالعات بیشتری برای ارزیابی دقیق نقش فیبرینوژن در ‭IBD‬ برای درک بهتر پاتوژنز ‭IBD‬ نیاز است. ‭۱۷)‬) با توجه به چنین مقدمه‌ای انجام چنین مطالعه‌ای در کشور ضروری به نظر می رسد. هدف ما در این مطالعه بررسی و مطالعه میانگین سطح پلاسمایی فیبرینوژن در بیماران مبتلا به ‭IBD‬ و مقایسه با گروه کنترل بود. این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال‭ ۱۳۸۹ ‬در مرکز آموزشی درمانی کاشانی اصفهان بر روی بیماران مبتلا به بیماری های التهابی روده شامل بیماری کرون و کولیت اولسراتیو انجام گرفت. معیارهای ورود به مطالعه شامل ابتلا به بیماری کرون کولیت اولسراتیو بر طبق کرایتریاهای تشخیصی مربوطه بود. همچنین افراد با سابقه واسکولیت، افراد مبتلا به سندرم آنتی فسفولیپید، افرادی که ضد انعقاد مصرف می کنند، خانم های حامله و خانم هایی که ‭OCP‬ مصرف می کنند وارد مطالعه نشدند. از بیماران مورد مطالعه یک نمونه خون گرفته شد و میانگین سطح پلاسمایی فیبرینوژن به روش ‭Eliza‬ اندازه گیری شد. به منظور افزایش دقت آزمایش بررسی متغیرهای ذکر شده در پلاسمای جمعیت مورد بررسی در‭ ۵ ‬مرحله انجام شد و در هر مرحله تعداد مشخصی پلاسمای تهیه شده تحت آزمایش قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده به وسیله چک لیست ویژه‌ای که به همین منظور تهیه شده بود جمع آوری و پس از ورود به رایانه به وسیله نرم افزار‭spss‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین سطح فیبرینوژن در افراد مبتلا به کولیت اولسرز‭ ۱۱۰/۷ ‬مثبت و منفی‭۳۴۷/۸ ‬، در افراد مبتلا به بیماری کرون‭ ۸۸/۵ ‬مثبت و منفی‭ ۲۸۶/۴ ‬و در گروه شاهد‭ ۱۰۹/۲ ‬مثبت و منفی‭ ۳۴۶/۶ ‬بود وطبق آزمون آنالیز واریانس، میانگین سطح فیبرینوژن در سه گروه مذکور تفاوت معنی دار داشت‭.(P=0.023)‬ سیر بالینی بیماری ‭IBD‬ در چندین مطالعه با اختلالات و حوادث ترومبوآمبولیک همراه بوده و میزان بروز بیماری های ترمبوآمبولیک شریانی و وریدی در بیماران با کولیت اولسراتیو و بیماری کرون در مطالعات مختلف بین‭ ۸ ‬درصد-‭ ۱ ‬بدست آمده است. و با توجه به اینکه در مطالعه ما سطح فیبرینوژن در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو با گروه نرمال متفاوت نبوده و در بیماران مبتلا به بیماری کرون پائین تر از سطح نرمال بدست آمد لازم است مطالعات وسیع تر و گسترده تری جهت دست یابی به نتایج واقعی در این خصوص انجام گیرد
توصیفگر : ۱. بیماری های التهابی روده.- کلیدواژه‌ها: بیماریهای التهابی روده
: التهاب کولون زخمی
: فیبرینوژن
: بیماری کرون
: پلاسما
: Inflammatory Bowel Diseases
: Colitis, Ulcerative
: Fibrinogen
: Crohn Disease
: Plasma
شناسه افزوده : مختاری، مژگان، استاد راهنما
: توکلی، حمید، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۶۰۱موجود‭‬
نظرسنجی