رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر اصفهان بر اساس مرحله تحلیل رفتاری الگوی پرسید در سال‭۱۳۸۹ -۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101200
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۱۵‬
شماره راهنما : ‭WP،۵۸۰،ن۷۵۲ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : نوروزی، انسیه
عنوان : بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر اصفهان بر اساس مرحله تحلیل رفتاری الگوی پرسید در سال‭۱۳۸۹ -۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /انسیه نوروزی
استاد راهنما : ؛ غلامرضا شریفی راد، فیروزه مصطفوی
استاد مشاور : ؛ اکبر حسن زاده، میترا مودی
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش بهداشت، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۷۸‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۴۰۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یائسگی یکی از مهم ترین موضوعات سلامتی زنان می باشد که مشخصه اصلی آن پایان باروری و قطع قاعدگی است. زنان در طی این دوران، تغییرات جسمی روانی خاصی را تجربه می کنند و با مشکلات متعددی از قبیل مسائل روانی اجتماعی، قلبی عروقی، عصبی عضلانی، و عصب شناختی مواجه میشوند. این مسائل، کیفیت زندگی این زنان را تحت تاثیر قرار می دهد و بطور بالقوه می تواند باعث ایجاد دیسترس و ناتوانی و فراوانی برای فرد شود. از آنجائیکه زنان ما نزدیک به یک سوم عمر خود را در دوران یائسگی سپری می کنند؛ اهمیت شناسایی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه اصفهانی براساس مرحله تحلیل رفتاری الگوی پرسید بود. این مطالعه به صورت مقطعی و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای درمیان‭ ۲۰۰ ‬زن یائسه سالم شهر اصفهان اجرا گردید. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت زندگی زنان یائسه همراه با پرسشنامه‌ای محقق ساخته بر اساس سازه های تحلیل رفتاری الگوی پرسید بود. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری ‭spss18‬ و به وسیله آزمون های همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آنالیز واریانس و‭t ‬ مستقل تجزیه و تحلیل شد. میانگین سنی افراد مورد مطالعه‭ ۵۵/۷۴ ‬مثبت و منفی‭ ۴/۷۷ ‬سال و میانگین سن وقوع یائسگی‭ ۵۰/۲۰ ‬مثبت و منفی‭ ۳/۵۶ ‬سال به دست آمد.‭ ۳۵ ‬درصد از افراد مورد بررسی بیسواد بوده و‭ ۵ ‬درصد آنها نیز از تحصیلات دانشگاهی برخوردار بودند. ضمنا‭ ۸۱ ‬درصد زنان متاهل و‭ ۹۰ ‬درصد آنها خانه دار بودند. آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی مثبت و معنی داری بین اکثر ابعاد کیفیت زندگی با آگاهی نسبت به یائسگی، نوع نگرش نسبت به پدیده یائسگی، خودکارآمدی درک شده، عوامل قادر ساز و تقویت کننده نشان داد. ضمنا این آزمون، همبستگی مثبت و معنی داری بین کیفیت زندگی کلی با نوع نگرش نسبت به پدیده یائسگی خودکارآمدی درک شده، عوامل قادر ساز و تقویت کننده نشان داد. اما ارتباطی میان کیفیت زندگی کلی با آگاهی نسبت به یائسگی نیافت. همچنین، کیفیت زندگی زنان یائسه با سن، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال آنها و نیز ارزیابی آنها از سطح سلامت و وضعیت اقتصادی شان ارتباط معنی داری داشت. با توجه به ارتباط عوامل گوناگون شخصی و اجتماعی با کیفیت زندگی زنان یائسه، آنچه جهت ارتقاء کیفیت زندگی آنان مهم به نظر می رسد؛ نگاه ادغام یافته به مسائل و مشکلات سلامتی آنان می باشد. در این میان توجه به بهبود نگرش زنان نسبت به پدیده یائسگی و ارتقاء خودکارآمدی درک شده آنان، همچنین برقراری شبکه های حمایت اجتماعی به منظور ایجاد حمایت عاطفی و ابزاری مناسب، جهت ارتقاء کیفیت زندگی زنان یائسه ضروری به نظر می رسد
توصیفگر : ۱. یائسگی.- کلیدواژه‌ها: یائسگی
: تغییرات یائسگی
: کیفیت زندگی
: آگاهی
: رفتار بهداشتی
: Menopause
: Climacteric
: Quality of Life
: Awareness
: Health Behavior
شناسه افزوده : شریفی راد، غلامرضا، استاد راهنما
: مصطفوی، فیروزه، استاد راهنما
: حسن زاده، اکبر، اشتاد مشاور
: مودی، میترا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۳۳۱۵موجود‭‬
نظرسنجی