رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای تاثیر درمان های مختلف عاج ریشه بر مقاومت به شکست ریشه در دندان های درمان ریشه شده و تقویت شده با فایبرپست "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101213
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۵۹‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۳۰،ک۴۶۹ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : کرمی‏ ، علی
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تاثیر درمان های مختلف عاج ریشه بر مقاومت به شکست ریشه در دندان های درمان ریشه شده و تقویت شده با فایبرپست [پایان‌نامه]
نویسنده : /علی کرمی
استاد راهنما : ؛ عطیه فیض
استاد مشاور : ؛ پوران صمیمی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : دکترای عمومی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
صفحه شمار : ‮ص ‭۳۷‬‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۰۳۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : با توجه به چسبندگی ضعیف بین سمان رزینی و عاج، استفاده از ماده یا روشی که بتواند استحکام باند بین رزین و عاج و همچنین رزین و ماده پست را به حداکثر برساند، به نظر می رسد سبب تقویت ریشه دندان درمان ریشه شده و افزایش مقاومت به شکست آن گردد. بنابراین مطالعه حاضر طراحی گردید تا تاثیر درمان های سطحی مختلف عاج ریشه در مقاومت به شکست ریشه دندان های درمان ریشه شده و تقویت شده با فایبر پست مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق تجربی -آزمایشگاهی،‭ ۸۴ ‬دندان پرمولر تک کاناله انتخاب و تاج آنها تا طول ‭ ۱۴mm‬قطع شد. دندان هادرمان ریشه شده و با گوتاپرکا پر شدند و به صورت تصادفی به‭ ۷ ‬گروه تقسیم شدند. در گروه اول فقط ‭ ۹ mm‬از گوتا پرکا خارج شد. در گروه‭ ۲ ‬و‭ ۳ ‬و‭ ۴ ‬و‭ ۵ ‬و‭ ۶ ‬و‭ ۷ ‬پس از خارج کردن گوتاپرکا، به ترتیب داخل کانال ریشه آب مقطر، هیپوکلریت سدیم‭ ۵ ‬درصد به مدا‭ ۱۵ ‬ثانیه ، ‭ ۱۷ EDTA‬درصد به مدت‭ ۶۰ ‬ثانیه ، هیپوکلریت سدیم‭ ۵ ‬درصد به مدت‭ ۱۵ ‬ثانیه و متعاقب آن ‭ ۱۷ EDTA‬درصد به مدت‭ ۶۰ ‬ثانیه ، هیپوکلریت سدیم‭ ۵ ‬درصد به مدت‭ ۱۵ ‬ثانیه و متعاقب آن اسید اسکوربیک‭ ۱۰ ‬درصد به مدت‭ ۱۵ ‬ثانیه شسته شدند. سپس فایبر پست ها با استفاده از سمان رزینی پاناویا ‭F2.O‬ در داخل ریشه چسبانده شد و ‭ ۵ mm‬انتهای ریشه دندان ها در داخل آکریل مانت شدند و پس از یک هفته نگهداری در انکوباتور و استفاده از‭ ۵۰۰ ‬چرخه ترموسیکل در دمای‭ ۵-۵۵ ‬درجه سانتیگراد، مقاومت به شکست آنها توسط دستگاه یونیورسال با سرعت ‭ ۰/۵ mm‬بر دقیقه بررسی شد و داده های بدست آمده با آزمون های آماری ‭Kruskal- wallis‬ و نرم افزار ‭SPSS‬ تجزیه و تحلیل شد. بین میانگین مقاومت به شکست ریشه دندان های درمان ریشه شده و تقویت شده با فایبر پست در گروههای مختلف اعم از گروه کنترل و گروه‌هایی که عاج ریشه تحت درمان سطحی قرار گرفته بود تفاوت معنی داری وجود نداشت
توصیفگر : درمان ریشه دندان
: شکستگی های دندان
: عاج دندان
: دندانپزشکی ترمیمی
: Root Canal Therapy
: Tooth Fractures
: Dentin
: Dentistry, Operative
شناسه افزوده : ‏ فیض‏، عطیه
: ‏ صمیمی‏، پوران
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۴۵۹موجود‭‬
نظرسنجی