رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر رایحه درمانی با اسانس پرتقال بر اضطراب کودک حین درمانهای دندانپزشکی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101224
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۱۲‬
شماره راهنما : ‭WM،۱۷۲،ف۳۹۱‮الف‬،۱۳۹۱‬
سرشناسه : فرحبخش‌پور، فاطمه
عنوان : اثر رایحه درمانی با اسانس پرتقال بر اضطراب کودک حین درمانهای دندانپزشکی [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه فرحبخش‌پور
استاد راهنما : ؛ مهدی جعفرزاده، سرور آرمان
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته اطفال، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1391/04/25‬
صفحه شمار : ‮ ‭۳۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۱۴۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : کنترل استرس کودکان در طی اعمال دندانپزشکی یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت در درمان محسوب می شود. اسانسهای روغنی در طب مکمل و جایگزین مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از اسانس مرکبات خصوصا پرتقال توسط آروماتراپیستها برای درمان علائم اضطراب استفاده شده است. بر این اساس، به بررسی اثر بوی پرتقال بر اضطراب کودکان حین درمانهای دندانپزشکی پرداختیم.‭ ۳۰ ‬کودک‭ ۶ ‬تا‭ ۹ ‬ساله ‭ ۱۰)‬پسر،‭ ۲۰ ‬دختر) از میان بیماران مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۹۰ ‬انتخاب شدند. در این مطالعه متقاطع،‭ ۱۵ ‬کودک در جلسه اول بدون رایحه (کنترل) و در جلسه دوم با رایحه پرتقال (مداخله) تحت درمان قرار گرفتند.‭ ۱۵ ‬کودک دیگر، در جلسه ی اول با رایحه (مداخله) و درجلسه ی دوم، بدون رایحه (کنترل) درمان شدند. اضطراب کودکان با استفاده از کورتیزول بزاقی و ضربان قلب قبل و بعد از هر جلسه اندازه گیری شد. اطلاعات با آزمون آماری ‭test-t‬ با استفاده از نرم افزار ‭SPSS‬، ورژن‭ ۱۸ ‬مورد ارزیابی قرار گرفت میانگین و انحراف معیار و اختلاف میانگین سطح کورتیزول بزاقی و ضربان قلب در هر گروه قبل و بعد از درمان در هر جلسه محاسبه شد. تفاوتهای میانگین کورتیزول بزاقی و ضربان قلب میان درمان تحت رایحه و درمان بدون رایحه به ترتیب ‭۱/۰۴۷ + - ۲/۱۹۸ nmol/lit‬و‭ ۶/۷۳ +- ۱۲/۳ ‬(در دقیقه) بود که این تفاوت بر اساس آزمون ‭test - paired t‬ از نظر آماری معنی دار بود. به ترتیب‭P value=۰/۰۱۴ ‬ و‭.(P value=۰/۰۰۵)‬ به نظر می رسد که استفاده از رایحه درمانی با اسانس پرتقال کورتیزول بزاقی و ضربان قلب را با کاهش سطح اضطراب حین درمانهای دندانپزشکی کاهش دهد
توصیفگر : ۱. هراس از دندانپزشکی.- کلیدواژه‌ها: ترس از دندانپزشکی
: گیاهان شفابخش- استفاده درمانی
: عصاره‌های گیاهی
: اضطراب
: اختلالات اضطرابی
: پرتقال
: دندانپزشکی کودکان
: Dental Anxiety
: Plants, Medicinal- therapeutic use
: Placental Extracts
: Anexiety
: Citrus aurantium
: Pediatric Dentistry
شناسه افزوده : جعفرزاده، مهدی، استاد راهنما
: آرمان، سرور، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی