رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی هیستولوژیک پالپ ناحیه اپیکال دندان نابالغ سگ پس از کشیدن، قرار دادن در محیطهای نگهداری مختلف، درمان سطحی و جاگذاری مجدد "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101227
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۱۰‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۳۰،ب۹۳۳ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : بیرجندی، ندا
عنوان : بررسی هیستولوژیک پالپ ناحیه اپیکال دندان نابالغ سگ پس از کشیدن، قرار دادن در محیطهای نگهداری مختلف، درمان سطحی و جاگذاری مجدد [پایان‌نامه]
نویسنده : /ندا بیرجندی
استاد راهنما : ؛ ابراهیم جباری فر، عباسعلی خادمی
استاد مشاور : ؛ محمد رضوی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی اطفال، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1391/04/20‬
صفحه شمار : ‮ ‭۳۹‬ص.‬: مصور(رنگی)، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۰۴۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : اوالژن دندانی حادثه‌ی تروماتیک شایعی است که درصورت عدم رسیدگی مناسب می تواند منجر به از دست دادن دندان شود. حفظ وایتالیتی سلولهای پالپ می تواند به طور قابل توجهی میزان تحلیل ریشه را کاهش دهد. مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی پالپ اپیکال دندانهای با اپکس باز پس از کشیدن و قرار دادن در محیطهای نگهداری مختلف طراحی شد. در این مطالعه‌ی حیوانی آینده نگر چهار سگ نر‭ ۷ ‬تا‭ ۹ ‬ساله با وزن‭ ۱۰ ‬تا‭ ۱۵ ‬کیلوگرم مورد بررسی قرار گرفتند.‭ ۱۰ ‬دندان از هر سگ بدون وارد کردن تروما خارج شدند (اینسایزورها و پرمولرها) و سپس براساس محیط نگهداری به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. دندانهای گروهها به ترتیب در شیر، محلول نمکی بالانس شده‌ی هانک ‭(HBSS)‬ و محیط خشک نگهداری شدند و گروه چهارم به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. در دو گروه اول، دندانها با بزاق سگ آلوده شدند و سپس به مدت‭ ۲ ‬ساعت به ترتیب در شیر و محلول نمکی بالانس شده‌ی هانک نگهداری شدند. گروه سوم نیز دندانها با بزاق سگ آلوده شده و پس از‭ ۲ ‬ساعت نگهداری در محیط خشک ریپلنت شدند. قبل از ریپلنتیشن، همه‌ی دندانها به مدت‭ ۱۰ ‬دقیقه در محلول داکسی ساکلین‭ ۱۰ ‬قرار داده شدند. پس از‭ ۲ ‬ماه، همه دندانهای گروه آزمایشی کشیده شدند. سه برش طولی به ضخامت‭ ۴ -۳ ‬میلی متر تهیه شده و با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند و زیر میکروسکوپ نوری مشاهده شدند. ارزیابی های هیستولوژیک انجام شده و داده‌ها با آزمون های ‭kruskal wallis‬ و ‭Fisher's exact‬ آنالیز شد ‭.(0.05)‬ از نظر لایه‌ی ادونتوبلاستی و تحلیل داخلی تفاوت معنی داری بین شیر و گروه کنترل مشاهده شد ‭.(p=0.04)‬ همچنین بین گروه کنترل و گروه محیط خشک از نظر لایه‌ی ادونتوبلاستی تفاوت معنی داری مشاهده شد ‭.(p=0.02)‬ بین گروههای مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد ‭.(p<0.05)‬ مشخص شد که از نظر شدت ‭(p=0.06)‬ و نوع ‭(p=0.24)‬ التهاب در گروههای مختلف تفاوت معنی داری ملاحظه نشد. هایپرمی نیز در گروههای مختلف تفاوت معنی داری نداشت ‭.(p=0.51)‬ می توان نتیجه گرفت که محلول نمکی بالانس شده ی هانک و شیر می توانند به عنوان محلولهای نگهداری قابل قبولی برای حفظ وایتالیتی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین نشان داده شد که‭ ۲ ‬ساعت نگهداری در محیط خشک و استفاده از داکسی سایکلین احتمالا وایتالیتی سلول های پالپ را تهدید نمی کند
توصیفگر : ۱. پالپ دندان- کالبدشناسی و بافت‌شناسی.- کلیدواژه‌ها: مغز دندان
: بافت شناسی مقایسه‌ای
: درمان مجرای ریشه دندان
: تحلیل ریشه دندان
: تحلیل رفتن استخوان
: کاشت مجدد دندان
: محیط کشت
: دندان- صدمه‌ها
: بافتمیری مغز دندان
: Dental Palp
: Histology, Comparative
: Root Canal Therapy
: Root Resorption
: Bone Resorption
: Tooth Replantation
: Culture Media
: Tooth- injuries
: Dental Pulp Necrosis
شناسه افزوده : جباری‌فر، ابراهیم، استاد راهنما
: خادمی، عباسعلی، استاد راهنما
: رضوی، محمد، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی