رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای فراوانی ماست سل های دگرانوله و ارتباط آن با میزان آزادسازی ‭TNF-a‬ در ضایعات لیکن پلان و لیکنوئیدی دارویی - تماسی مخاط دهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101230
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۰۸‬
شماره راهنما : ‭WR،۲۱۵،ص۲۱۹ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : صابری، زهرا
عنوان : بررسی مقایسه‌ای فراوانی ماست سل های دگرانوله و ارتباط آن با میزان آزادسازی ‭TNF-a‬ در ضایعات لیکن پلان و لیکنوئیدی دارویی - تماسی مخاط دهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /زهرا صابری
استاد راهنما : ؛ پریچهر غلیانی، غلامرضا جهانشاهی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته بیماریهای دهان و فک و صورت، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1391/04/11‬
صفحه شمار : ‮ ‭۲۶‬ص.‬: مصور(رنگی)، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۲۶۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : لیکن پلان یک بیماری پوستی مخاطی با اتیولوژی ناشناخته می باشد. با این حال یکسری از عوامل را در ایجاد آن موثر دانسته‌اند. از آن دسته عوامل می توان به سیتوکین های التهابی نظیر ‭TNF-a‬ منشأ گرفته از ماست سل هااشاره نمود که نقشی اساسی در ایجاد التهاب ایفا می کنند. از آنجایی که ضایعات لیکنوئیدی دارویی تماسی درمخاط دهان از لحاظ بالینی و هیستوپاتولوژی بهم شباهت دارند و هم چنین حضور ‭TNF-a‬ در ضایعات لیکن پلان دهانی در مطالعات گذشته تایید شده است، لذا هدف مطالعه حاضر ارزیابی ماست سل ها و ‭TNF-a‬ در دو گروه ضایعات لیکن پلان و لیکنوئیدی دهان به عنوان یک مارکر تشخیصی و استفاده از آن در زمینه اهداف دارویی می باشد. در این پژوهش توصیفی تحلیلی و گذشته نگر نمونه ها از‭ ۳۰ ‬بیمار مبتلا به لیکن پلان دهانی ‭(OLP)‬ و‭ ۳۰ ‬بیمار مبتلا به ضایعات لیکنوئیدی دهان ‭(OLR)‬ تهیه شدند. ماست سل ها در لایه رتیکولار لامینا پروپریا توسط تکنیک ایمونوهیستوشیمی و رنگ آمیزی تولوئیدن بلو ارزیابی شدند. سپس تعداد ماست سل های کل و دگرانوله، نسبت ماست سل های دگرانوله به کل ماست سل ها و ماست سل های دگرانوله ‭TNF‬ مثبت، توسط روش آماری ‭square - chi‬ و ‭test independent - T‬ مورد بررسی قرار گرفتند د ر ‭OLP‬ و ‭OLR‬ به ترتیب تعداد کل ماست سل ها‭ ۲۱/۲ +- ۷/۹ ‬و‭ ۲۰/۳ +- ۶/۸ ‬ماست سل های دگرانوله‭ ۰/۷۱۶ +- ۰/۰۶۷ ‬و‭۰/۹۴۶ +- ۰/۰۸۱ ‬، نسبت ماست سل های دگرانوله به کل ماست سل ها و ماست سل های دگرانوله ‭TNF- a‬ مثبت‭ ۱۳/۶ -+ ۶/۳ ‬و‭ ۱۷/۱ +- ۶/۰۴ ‬بودند. هیچ گونه تفاوت معنی داری برای تعداد کل ماست سل ها مشاهده نشد اما ماست سل های دگرانوله، نسبت ماست سل های دگرانوله به کل ماست سل ها، ماست سل های دگرانوله ‭TNF-a‬ مثبت در ضایعات ‭OLR‬ به طور معنی داری بیشتر از ضایعات ‭OLP‬ بودند. مطالعه ما نشان داد که ماست سل های دگرانوله، نسبت ماست سل های دگرانوله به کل ماست سل ها، ماست سل های دگرانوله ‭TNF-a‬ مثبت در ‭OLR‬ به گونه‌ای معنی دار بیشتر از بیماران ‭OLP‬ بودند و این می تواند به عنوان یک مارکر تشخیصی در تشخیص افتراقی ‭OLP‬ از ‭OLR‬ مفید باشد
توصیفگر : ۱.لیکن پلان دهان.- کلیدواژه‌ها: لیکن پلان دهانی
: بیماری های دهان
: تشخیص افتراقی
: ایمونوهیستوشیمی
: ماست سل ها
: تظاهرات دهانی
: مخاط دهان
: هرپس ویروسها
: Lichen Planus, Oral
: Mouth Diseases
: Diagnosis, Differential
: Immunuhistochemistry
: Mast Cells
: Oral Manifestations
: Mouth Mucosa
: Herpesviridae
شناسه افزوده : غلیانی، پریچهر، استاد راهنما
: جهانشاهی، غلامرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۵۰۸موجود‭‬
نظرسنجی