رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی غلظت ‭IgG‬ و ‭IgA‬ بزاق در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در مقایسه با بیماران مبتلا به واکنش های لیکنوئید دهانی و گروه سالم "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101231
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۸۱‬
شماره راهنما : ‭WR،۲۱۵،س۴۵۷ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : سرداری، فریماه
عنوان : بررسی غلظت ‭IgG‬ و ‭IgA‬ بزاق در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در مقایسه با بیماران مبتلا به واکنش های لیکنوئید دهانی و گروه سالم [پایان‌نامه]
نویسنده : /فریماه سرداری
استاد راهنما : ؛ پریچهر غلیانی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1391/03/09‬
صفحه شمار : ‮ ‭۳۰‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۰۴۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : واکنشهای لیکنوئید ‭(OLR)‬ و لیکن پلان دهانی ‭(OLP)‬ شامل گروهی از ضایعات با اتیولوژی مختلف هستند که دارای تظاهرات کلینیکی و هسیتولوژی مشابه می باشند. پس ارزیابی هسیتولوژیک قادر به افتراق بین آنهانیست. بنابراین یافتن روشی جهت افتراق این دو مهم به نظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر بررسی سطح ‭IgA‬ و ‭IgG‬ بزاق در این دو گروه بوده که در صورت وجود تفاوت در آن به عنوان فاکتور تشخیصی در این دو استفاده شود. فرد در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. که شامل‭ ۵۰ ‬مورد ‭OLR‬،‭ ۵۰ ‬مورد ‭OLP‬ و‭ ۵۰ ‬مورد سالم بودند. بعد از بررسی سیستمیک و دهانی آنها، بزاق این افراد جهت بررسی غلظت ‭IgA‬ باروش ‭Elisa‬ و غلظت ‭IgG‬ با روش ‭Radil immune difussion‬ جمع آوری شد. میانگین ‭IgA‬ و ‭IgG‬ در بیماران به ترتیب بود. تفاوت معنی داری برای ‭IgA‬ و ‭IgG‬ در دو گروه ‭OLR‬ و ‭OLP‬ وجود نداشت، اما میانگین ‭IgA‬ و ‭IgG‬ در دو گروه ‭OLR‬ و ‭OLP‬ به طور معنی داری بالاتر از گروه نرمال بود ‭Cut of Value .(P- Value<۰/۰۵)‬ در دو گروه ‭OLR‬ و ‭OLP‬ برای ‭mic/ml۷۲<IgA2‬ و برای ‭mic/ml۳/۷<IgG‬ با آنالیز ‭RoC‬ بدست آمد. با مقایسه ‭AUC‬, تفاوت معنی داری در برای بیماران دو گروه ‭OLP‬ و ‭OLR‬، حاصل نشد. مطالعه ما نشان داد که سطح ایمنوگلبولینهای بزاق ‭IgG)‬ و ‭(IgA‬ در بیماران ‭OLP‬ و ‭OLR‬ بیشتر از گروه کنترل میباشد، اما بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد و نمی توان از آن به عنوان یک شاخص تشخیصی بین دو بیماری استفاده کرد
توصیفگر : ۱. لیکن پلان دهان - کلیدواژه‌ها: لیکن پلان دهانی
: الایزا
: تظاهرات دهانی
: هرپس ویروسها
: بیماری های دهان
: مخاط دهان
: بزاق
: ایمونوگلوبین G
: ایمونوگلوبین ها
: تشخیص افتراقی
: Lichen Planus, Oral
: Enzyme- Linked Immunosorbent Assay
: Oral Manifestations
: Herpesviridae
: Herpesviridae
: Mouth Diseases
: Mouth Mucosa
: Saliva
: IgG
: Immunoglobulins
: Diagnosis, Differential
شناسه افزوده : غلیانی، پریچهر، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۴۸۱موجود‭‬
نظرسنجی