رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای اثر آنتی‌باکتریال شوینده‌های کانال ریشه دندان علیه انتروکوکوس فکالیس به روش ‭in vitro‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101234
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۹۱‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،ر۳۶۸ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : رجب‌زاده، مرتضی
عنوان : بررسی مقایسه‌ای اثر آنتی‌باکتریال شوینده‌های کانال ریشه دندان علیه انتروکوکوس فکالیس به روش ‭in vitro‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مرتضی رجب‌زاده
استاد راهنما : ؛ محسن هاشمی‌نیا، علیرضا فرهاد
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته اندو، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1391/04/18‬
صفحه شمار : ‮ ‭۵۳‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۵۵۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : به منظور حذف بافت های باقیمانده و از بین میکروارگانیسم ها، شستشوی کانال ریشه با موادی مانند هیپوکلریت سدیم، کلرهگزیدین و پراکسید هیدروژن ضرورت دارد. با توجه به گزارش برخی عوارض در کاربرد محلول های شستشو، جستجو برای دستیابی به عوامل شستشوی دیگر یا استفاده ترکیبی از این محلول ها در جهت افزایش میزان خاصیت آنتی باکتریال آنها مورد توجه محققان قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثر آنتی باکتریال محلول های شستشوی کانال ریشه دندان بر علیه گونه‌های انتروکوکوس فکالیس به صورت آزمایشگاهی انجام شد. یک تحقیق تجربی- آزمایشگاهی،‭ ۹۰ ‬دندان انتخاب و تاج و انتهای ریشه آنها قطع گردید تا نمونه‌هایی با طول ‭ ۵ mm‬تهیه شود. انتروکوکوس فکالیس در محیط ‭BHI‬ کشت داده شده و به مدت‭ ۲۱ ‬روز در دمای انکوبه شد. نمونه‌ها به صورت تصادفی با کلرهگزیدین، پراکسید هیدروژن، هیپوکلریت سدیم، مخلوط کلرهگزیدین و پراکسید هیدروژن و نیز نرمال سالین کنترل مثبت (به مدت‭ ۱۰ ‬دقیقه شستشو داده شدند. خرده‌های عاجی به دست آمده از آنها وارد یک تیوب حاوی محیط ‭TSB‬ شده و سپس وارد محیط ‭Blood agar‬ شده و بعد از انکوبه شدن، تعداد کلونی‌های باکتری در نواحی سطحی و عمقی عاجی شمارش گردید. مقادیر کلنی‌ها در گروه‌های مختلف با آزمون ‭wallis- Kruskal‬ و در دو به دوی گروه‌ها با آزمون ‭whitney U - Mann‬ تجزیه و تحلیل گردید. در نواحی سطحی، کمترین مقادیر کلنی ها در گروه‌های پراکسید هیدروژن + کلرهگزیدین، هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین ‭2 ‬ گزارش گردید) با میانگین کلنی های میانگین کلنی های باکتری بعد از شستشو با پراکسید هیدروژن بالاتر از شوینده‌های دیگر بود. (میانگین‭۱۵۹۱/۳۳ ‬) در نواحی عمقی نیز، کمترین مقادیر کلنی در پراکسید هیدروژن + کلرهگزیدین، هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین‭ ۲ ‬شمارش گردید (با میانگین کلنی‌های‭ ۷۳۷/۳۳ ، ۶۹۶/۶۷ ‬و‭ ۸۹۴/۶۷ ‬به ترتیب‭.(‬ میانگین کلنی‌های باکتری در پراکسید هیدروژن بالاتر بوده است (با میانگین‭.(۱۲۹۲/۶۷ ‬ کمترین خاصیت ضدمیکروبی در شستشو با پراکسید هیدروژن دیده شد. ترکیب پراکسید هیدروژن و کلرهگزیدین‭ ۲ ‬درصد بیشترین خاصیت آنتی باکتریال و محلول پراکسید هیدروژن به تنهایی کمترین میزان خاصیت آنتی باکتریال برعلیه انتروکوکوس فکالیس را داشته و کلرهگزیدین‭ ۲ ‬درصد و هیپوکلریت سدیم نیز در حد وسط دو گروه قرار داشتند
توصیفگر : ۱. مواد پرکننده ریشه دندان.- کلیدواژه‌ها: مواد پر کننده مجرای ریشه دندان
: آماده‌سازی مجرای ریشه دندان
: درمان مجرای ریشه دندان
: مغز دندان
: مواد شستشودهنده مجرای ریشه
: Root Canal Filling Materials
: Root Canal Preparation
: Dental Restoration Failure
: Dental Pulp
: Root Canal Irrigants
شناسه افزوده : هاشمی‌نیا، محسن، استاد راهنما
: فرهاد، علیرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۴۹۱موجود‭‬
نظرسنجی