رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه دو روش مسواک زدن ‭Roll‬ و ‭Scrub‬ بر کنترل پلاک دندانی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101240
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۰۳‬
شماره راهنما : ‭WU۱۱۳،گ۵۸۲م،۱۳۹۱‬
سرشناسه : گلشاهی، حمید
عنوان : مقایسه دو روش مسواک زدن ‭Roll‬ و ‭Scrub‬ بر کنترل پلاک دندانی [پایان‌نامه]
نویسنده : /حمید گلشاهی
استاد راهنما : ؛ کمال حیدری، مینو مجاهدی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/04/24‬
صفحه شمار : ‮ص ‭۲۷‬‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : بهداشت دهان و دندان یکی از مهمترین شاخه‌های بهداشت عمومی به شمار می رود و رعایت کامل موازین بهداشتی برای حفظ سلامت دهان و دندان ها نیازمند آگاهی و مطالعه‌ی دقیق در این زمینه می باشد. هدف از این پژوهش مقایسه‌ی دو روش مسواک زدن ‭Roll‬ و ‭Scrub‬ بر کنترل پلاک دندانی در دانش اموزان‭ ۸ ‬تا‭ ۱۱ ‬ساله‌ی مراجعه کننده به مرکز دندانپزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. نوع مطالعه کارآزمایی بالینی بود و جهت مطالعه، بدون جهت در نظر گرفته شد. بدین منظور‭ ۲۲۴ ‬نفر از مراجعه کنندگان دانش آموزان مقطع ابتدایی به مرکز دندانپزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش چند مرحله‌ای ‭(Multi stage)‬ و با توجه به معیارهای ورودی انتخاب شدند و سپس با توجه به در نظر گرفتن عامل سن و جنس، نمونه ها در‭ ۸ ‬گروه‭ ۲۸ ‬نفره قرار گرفتند‭ ۲ ‬کلاس دخترانه و‭ ۲ ‬کلاس پسرانه در گروه سنی‭ ۸ ‬تا‭ ۹ ‬سال و‭ ۲ ‬کلاس دخترانه و‭ ۲ ‬کلاس پسرانه در گروه سنی‭ ۱۰ ‬تا‭ ۱۱ ‬سال قرار داده شدند. به یک کلاس از دو کلاس هر گروه روش ‭Roll‬ و به کلاس دیگر گروه روش ‭Scrub‬ آموزش داده شد. آنالیزهای آماری استفاده شده شامل ‭test-T‬ و کواریانس بود .نتایج تحقیق نشان داد که روش مسواک زدن اسکراب در مقایسه با روش رول در کاهش پلاک دندانی به طور معنی داری موثرتر بوده است ‭.(Pv<۰/۰۰۱)‬ نتایج دیگر تحقیق نشان داد که با افزایش سن میزان کاهش معنی دار پلاک دندانی بر اثر مسواک زدن بیشتر است ‭(Pv<۰/۰۰۱)‬ که به نظر می رسد به علت مهارت بیشتر در عمل مسواک زدن باشد. همچنین در این تحقیق میزان کاهش معنی دار پلاک دندانی بر اثر مسواک زدن در پسران در مقایسه با دختران بیشتر بوده است ‭.(Pv=۰/۰۰۳)‬ با توجه به روش های متنوع مسواک زدن و استفاده از نخ دندان در پژوهش های مختلف و نتایج متناقضی که در برخی از این پژوهش ها دیده می شود لزوم تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس می شود. پیشنهاد می شود که روش ‭Scrub‬ در مراکز بهداشتی به کودکان آموزش داده شود
توصیفگر : ۱.مسواک زدن.- کلیدواژه‌ها: مسواک زدن
: پلاک دندانی
: التهاب لثه
: شاخص پلاک دندانی
: باکتریها
: بهداشت دهان
: پوسیدگی دندان
: آموزش بهداشت دندان
: Tooth Brushing
: Dental Plaque
: Gengivitis
: Dental Plaque Index
: Bacteria
: Oral Health
: Dental Caries
: Health Education, Dental
شناسه افزوده : حیدری، کمال، استاد راهنما
: مجاهدی، مینو، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۵۰۳موجود‭‬
نظرسنجی