رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای خاصیت ضدباکتریایی پنج نوع سیلر مورد استفاده در درمان ریشه در محیط آزمایشگاهی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101242
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۰۱‬
شماره راهنما : ‭WU۱۹۰،ش۱۸۱ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : شاکری، بابک
عنوان : بررسی مقایسه‌ای خاصیت ضدباکتریایی پنج نوع سیلر مورد استفاده در درمان ریشه در محیط آزمایشگاهی [پایان‌نامه]
نویسنده : /بابک شاکری
استاد راهنما : ؛ محسن هاشمی‌نیا، حمید رضویان
استاد مشاور : ؛ تهمینه نریمانی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/05/17‬
صفحه شمار : ‮ص ‭۵۸‬‬: مصور(رنگی)، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۱۵۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : از ویژگی‌های مهم سیلر درمان ریشه، فعالیت ضد باکتریایی آن میباشد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه فعالیت ضدباکتریایی سیلرهای ‭MTA FillApex‬، ‭sealer- tg‬، ‭Endomethasone‬، ‭26 - AH‬ و ‭RoekoSeal‬ در برابر باکتری انتروکوکوس فکالیس ‭(E.faecalis)‬، به دو روش مختلف می باشد. در این مطالعه تجربی روش انتشار در محیط آگاربرای مقایسه فعالیت ضد باکتریایی سیلرهای تازه تهیه شده، در برابر سوش استاندارد باکتری ‭E.faecalis (PTCC 1393)‬ انجام شد. سیلرها در چاهکهای ایجاد شده در وسط محیط کشت حاوی باکتری، قرار گرفتند. پس از انکوباسیون، قطر هاله‌های عدم رشد میکروبی به کمک کولیس اندازه گیری شد. در روش آزمایش تماس مستقیم جهت ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی سیلرهای ست شده در برابر ‭E.faecalis‬ ، سوسپانسیونهای حاوی پودر سیلروباکتری ‭E.faecalis‬ تهیه گردید و روی محیط های کشت پس از گذشت زمان های‭ ۱۵ ، ۶ ‬و‭ ۶۰ ‬دقیقه، کشت داده شدند. پس از انکوباسیون، تعداد کلونی های تشکیل شده بر میلی لیتر، محاسبه گردید. از آنالیزهای آماری واریانس یکطرفه، واریانس برای داده های مکرر و تی - زوج جهت مقایسه یافته ها استفاده شد روش ‭ADT‬ نشان داد که ، فعالیت ضد باکتریایی ‭Endomethasone‬ در برابر ‭E. faecalis‬ نسبت به دیگر سیلرهای مطالعه به طور معناداری بیشتر بود ‭RoekoSeal .(pv<۰/۰۰۱)‬ و ‭MTA FillApex‬ هیچگونه اثر آنتی باکتریالی نداشتند. در روش ‭DCT‬، اثر ضد باکتریایی ‭MTA FillApex‬ در برابر ‭E.faecalis‬ ، بطورمعناداری بیشتر از تمامی سیلرهای مطالعه حاضر بود‭RoekoSeal .‬ کمترین فعالیت ضد باکتریایی نسبت به دیگر سیلرها (در هر دو مورد ‭(pv<۰/۰۰۱)‬ داشت. سیلر ‭Endomethasone‬ در حالت تازه تهیه شده، و سیلر ‭MTA FillApex‬ در حالت ست شده، نسبت به سایر سیلرها بیشترین فعالیت ضد باکتریایی را در برابر ‭E. faecalis‬ ، بخود اختصاص دادند
توصیفگر : ۱. مواد پرکننده ریشه دندان.- کلیدواژه‌ها: مواد پر کننده مجرای ریشه دندان
: مواد دندانی
: درمان مجرای ریشه دندان
: Root Canal Filling Materials
: Dental Materials
: Root Chanal Therapy
شناسه افزوده : هاشمی‌نیا، محسن، استاد راهنما
: رضویان، حمید، استاد راهنما
: نریمانی، تهمینه، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۵۰۱موجود‭‬
نظرسنجی