رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای میانگین تعداد کلونی های کاندیدا آلبیکنس در بزاق افراد سالم بر حسب آنتی ژنهای گروه های خونی ‭ABO‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101243
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۰۰‬
شماره راهنما : ‭WC۴۷۰،م۳۵۴ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : محمدپور، مهرناز
عنوان : بررسی مقایسه‌ای میانگین تعداد کلونی های کاندیدا آلبیکنس در بزاق افراد سالم بر حسب آنتی ژنهای گروه های خونی ‭ABO‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهرناز محمدپور
استاد راهنما : ؛ فائزه خزیمه
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/06/29‬
صفحه شمار : ‮ص ‭۵۸‬‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۱۴۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : کاندیدا آلبیکنس شایع ترین قارچ فرصت طلب حفره دهان است. تاکنون ارتباط عوامل مختلف با بروز عفونت کاندیدا آلبیکنس بررسی شده است. در برخی مطالعات ارتباط آنتی ژنهای گروه خونی با کاندیدیازیس مورد بحث قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تعداد کلونی های کاندیدا آلبیکنس در بزاق افراد سالم و رابطه آن با گروه های خونی ‭ABO‬ می باشد. در این مطالعه مقطعی- تحلیلی،‭ ۳۰۰ ‬فرد سالم، شامل‭ ۱۰۰ ‬نفر با گروه خونی‭O ‬ ،‭ ۱۰۰ ‬نفر با گروه خونی‭A ‬ و‭ ۱۰۰ ‬نفر با گروه خونی‭B ‬ بصورت تصادفی انتخاب شده و بزاق تمامی این افراد به روش ‭spitting‬ غیر تحریکی جمع آوری شده و سپس در آزمایشگاه کشت میکروبی برای بررسی تعداد کلونی های کاندیدا صورت گرفت. در نهایت اطلاعات توسط تست های آماری ‭Wallis - Kruskal‬ و ‭Whitney - Mann‬ و نرم افزار ‭SPSS 16‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت نمونه ها شامل‭ ۱۵۶ ‬نفر مرد و‭ ۱۴۴ ‬نفر زن با میانگین سنی‭ ۲۷/۵۲ ‬سال بودند. میانگین تعداد کلونی های کاندیدا آلبیکنس در بزاق افراد با گروه خونی‭O ۲۶/۴ ‬، در افراد با گروه خونی ‭A 84/19‬و در افراد با گروه خونی‭B ‬ برابر با ‭23/21‬ بود .با استناد به نتایج این مطالعه گرچه میانگین تعداد کلونی های کاندیدا در گروه خونی‭O ‬ بیش از سایر گروه های خونی بود اما این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود .برای اثبات نقش گروه های خونی) بویژه گروه خونی ‭O)‬ در مورد استعداد ابتلا به کاندیدیازیس نیاز به تحقیقات بیشتری می باشد
توصیفگر : ۱. کاندیدا آلبیکانس.- کلیدواژه‌ها: کاندیدا آلبیکانس
: بزاق
: سیستم گروه خونی ‮‭ABO‬
: Candida abicans
: Saliva
: ABO Blood Groop System
شناسه افزوده : خزیمه، فائزه، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۵۰۰موجود‭‬
نظرسنجی