رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر شرایط مختلف تابش اشعه و غلظت محلول ظهور بر درجه وضوح سرویکال برن اوت در رادیوگرافی بایت وینگ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101247
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۹۶‬
شماره راهنما : ‭WN۲۳۰،ح۳۵۶ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : حجتی، فهیمه
عنوان : بررسی تاثیر شرایط مختلف تابش اشعه و غلظت محلول ظهور بر درجه وضوح سرویکال برن اوت در رادیوگرافی بایت وینگ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فهیمه حجتی
استاد راهنما : ؛ مهرداد عبدی‌نیان، مهناز شیخی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/07/05‬
صفحه شمار : ‮ص ‭۲۸‬‬: مصور (رنگی)، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۳۴۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از تشخیص های مثبت کاذب در رادیوگرافی بایت وینگ سرویکال برن اوت است. شرایط تابش اشعه (کیلو ولتاژ و میلی آمپرثانیه) و ظهور فیلم بر دانسیته و کنتراست تصویر موثرند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر شرایط تابش و غلظت محلول ظهور بر درجه وضوح سرویکال برن اوت در رادیوگرافی بایت وینگ بود. در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی،‭ ۷ ‬رادیو گرافی بایت وینگ یکسان با استفاده از فیلم نگهدار، از پرمولرهای فانتوم با شرایط تابش اشعه متفاوت و شدت اشعه یکسان، تهیه گردید. سپس فیلم ها درداروی ظهور با غلظت اپتیمم پردازش گردید . مجددا مطابق با شرایط تابش قبل، فیلم ها تحت تابش قرار گرفته و در یک مرحله در داروی ظهور با غلظت‭ ۲ ‬برابر شرایط اپتیمم و در مرحله دیگر در داروی با غلظت‭ ۱/۲ ‬شرایط اپتیمم پردازش شدند. درجه وضوح سرویکال برن اوت توسط دو متخصص رادیولوژی فک و صورت بررسی و نتایج با استفاده از نرم افزار ‭spss‬ نسخه‭ ۱۱/۵ ‬و آزمون های آماری ‭wallis manwitney, kruskal-‬ و ‭spearman`s correlation‬ در سطح معنی داری‭a=۰/۰۵ ‬ آنالیز شدند. در این پژوهش تفاوت معنی دار بین درجه وضوح سرویکال برن اوت در شرایط مختلف تابش اشعه به دست آمد ‭(p-value= ۰/۰۱)‬ ولی تفاوت معنی داری بین درجه وضوح سرویکال برن اوت در غلظت های مختلف محلول ظهور به دست نیامد. همچنین ارتباط معنی دار بین درجه وضوح سرویکال برن اوت و شرایط تابش اشعه به دست آمد ‭.(P-value<۰/۰۵)‬ استفاده از رادیوگرافی با افزایش کیلو ولتاژ و کاهش میلی آمپر ثانیه در افتراق میان پوسیدگی پروگزیمال ریشه و سرویکال برن اوت مفید است
توصیفگر : ۱.پرتونگاری دندان.- کلیدواژه‌ها: پرتونگاری از دندان
: محافظت در برابر تابش
: اثرات تشعشع
: تابش یونساز
: صدمه‌های ناشی از تابش
: Radiography, Dental
: Radiation, Protection
: Radiation Effects
: Radiation, Ionizing
: Radiation Injuries
شناسه افزوده : عبدی‌نیان، مهرداد، استاد راهنما
: شیخی، مهناز، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۴۹۶موجود‭‬
نظرسنجی