رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای میزان سمیت ژنی ‭MTA‬ و سه سمان جدید اندودونتیک بر روی سلول های فیبروبلاست لثه‌ای انسان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101257
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۹۲‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،غ۳۵ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : غزلگو، علی
عنوان : بررسی مقایسه‌ای میزان سمیت ژنی ‭MTA‬ و سه سمان جدید اندودونتیک بر روی سلول های فیبروبلاست لثه‌ای انسان [پایان‌نامه]
نویسنده : /علی غزلگو
استاد راهنما : ؛ محمدقاسم امین الضربیان، بتول هاشمی بنی
استاد مشاور : ؛ علی اخوان
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته اندو، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1391/04/13‬
صفحه شمار : ‮ ‭۳۶‬ص.‬: مصور(رنگی)، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۵۴۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : امروزه سمان‌های جدید اند و به عنوان جایگزین احتمالی برای ‭MTA‬ معرفی شده‌اند. اگر چه خصوصیاتی هم چون سمیت ژنی آنها قبل از به کار گیری در انسان باید در محیط آزمایشگاهی بررسی گردد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه سمیت ژنی سمان های‭Plus , CAAC - WOLCA , CAAC‬ با سمان ‭MTA‬ توسط تست ‭comet‬ بر روی سلول های فیبروبلاست لثه‌ای انسان می باشد. :در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی سمان های ‭Plus, CAAC - WOLCA ,CAAC‬ و ‭MTA‬ در غلظت های نهایی‭۱۰۰ ، ۱۰ ، ۱ ‬و‭ ۱۰۰۰ ‬میکروگرم بر میلی لیتر آماده شدند، سپس این مواد به منظور ارزیابی تاثیر آنها بر ‭DNA‬ به سلولهای فیبروبلاستهای لثه افزوده شدند، سپس تست کامت به منظور ارزیابی سمیت ژنی سمان ها انجام گرفت. این سیستم آنالیز اتوماتیک (تست کامت) به منظور ارزیابی آسیب ‭DNA‬ استفاده شد ‭Tail momen‬ (نسبت دم ‭DNA‬ به کل ‭(DNA‬ به منظور ارزیابی آسیب ‭DNA‬ در این تست مورد توجه قرار گرفت. در نهایت پتانسیل ایجاد آسیب ‭DNA‬ توسط سمان های مختلف به وسیله آزمون های آماری ‭Mann whitney‬ و ‭Kruskal Wallis‬ مورد آنالیز قرار گرفت. میزان آسیب ‭DNA‬ برای سمان ‭MTA‬ در محدوده‌ی‭۰/۹۴ - ۰/۹۷ ‬، برای سمان ‭CAAC‬ در محدوده‭۰/۹۶ - ۱/۰۲ ‬، برای سمان ‭Plus - CAAC‬ در محدوده‭ ۱/۱۸ -۱/۲۳ ‬و برای سمان ‭WOLCA‬ در محدوده‭ ۰/۹۹ - ۱/۰۱ ‬قرار داشت‭MTA .‬ دارای حداقل آسیب ‭DNA‬ در مقایسه با سایر گروه ها بود، اگر چه سمان ‭CAAC‬ آسیبی مشابه با ‭MTA‬ نشان داد‭WOLCA ,CAA- Plus .‬ به طور معنی داری سمیت ژنی بالاتری نسبت به ‭MTA‬ نشان دادند، با ا ین حال سمیت سمان ‭CAAC‬ مشابه با ‭MTA‬ بود که ارزیابی کلینیکی این ماده را در آینده پیشنهاد می کند
توصیفگر : ۱.مواد دندانی.- کلیدواژه‌ها: مواد دندانی- سمیت
: بیماریهای بافت اطراف دندان
: سیمان دندان
: رباط بافت اطراف دندان
: درمان مجرای ریشه دندان
: مواد پرکننده مجرای ریشه دندان
: Dental Material- poisoning
: Periodontal Diseases
: Dental Cementum
: Periodontal Ligament
: Root Canal Therapy
: Root Canal Filling Materials
شناسه افزوده : امین‌الضربیان، محمدقاسم، استاد راهنما
: هاشمی بنی، بتول، استاد راهنما
: اخوان، علی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۴۹۲موجود‭‬
نظرسنجی