رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه مقاوت الکتریکی نقطه ‭Li4‬ طب سوزنی با شدت درد بیماران پس از اعمال جراحی صورت "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101271
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۶۸‬
شماره راهنما : ‭WO،۱۸۴،م۶۷۲ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : معلم، نیلوفر
عنوان : بررسی رابطه مقاوت الکتریکی نقطه ‭Li4‬ طب سوزنی با شدت درد بیماران پس از اعمال جراحی صورت [پایان‌نامه]
نویسنده : /نیلوفر معلم
استاد راهنما : ؛ مهران رضوانی، احمد یراقی، مجتبی اکبری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/08/24‬
صفحه شمار : ‮ ‭۱۹‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۰۲۹۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه تغییرات مقاومت الکتریکی نقطه ‭Li4‬ طب سوزنی با تغییرات شدت درد بیماران پس از عمل جراحی صورت بود. در صورتیکه بتوان رابطه مقاومت الکتریکی و شدت درد را نشان داد می توان امیدوار به ساخت تجهیزات بررسی درد بود که این تجهیزات کمتر وابسته به بیمار باشد و لذا در پرسشنامه ثبتوان درد بیماران را با دقت بیشتری بررسی کرد. این مطالعه روی‭ ۱۰۰ ‬بیمار‭ ۱۷-۶۵ ‬ساله که دچار درد پس از اعمال جراحی صورت شده بودند در بیمارستان رسول اکرم تهران و بیمارستان الزهرای اصفهان انجام شد. پس از ورود بیماران به ریکاوری شدت درد با مقیاس ‭VAS(Visual Analogue Scale)‬ و مقیاس کلامی ‭(verbal Rating scale) VRS‬ در پرسشنامه ثبت شد، سپس با استفاده از سوزن طب سوزنی ‭Li4‬ و ‭Li11‬ سوزنگذاری انجام شد و مقاومت الکتریکی بین دو سوزن ثبت شد.‭ ۳۰ ‬دقیقه بعد از تجویز مخدر مجددا شدت درد با مقیاس ‭VAS‬ و مقاومت الکتریکی بین دو سوزن ثبت شدند.عوارض احتمالی، دوز مخدر مصرفی، مدت زمان عمل، سن و وزن و جنس بیماران نیز در پرسشنامه به ثبت رسیدند. در پایان،داده ها پس از جمع آوری تحت آنالیز آماری قرار گرفتند.آزمون آماری نشان داد تفاوت معنی داری بین میانگین شدت درد قبل و بعد از تزریق مخدر وجود داشته است(‭.(P-value=۰/۰۰۰۱ ‬ همچنین تفاوت معنی داری بین میانگین شدت مقاومت قبل و بعد از تزریق مخدر وجود داشته است ‭.(p-value=۰/۰۰۰۱)‬ در‭ ۲۰ ‬درصد بیماران حالت تهوع و در‭ ۳ ‬درصد خارش مشاهده گردید ولی دربقیه بیماران عارضه ای دیده نشد. طبق نتایج این مطالعه به نظر می رسد رابطه منطقی بین تغییرات شدت درد آنها وجود دارد که تاییدی بر تغییر خواص الکتریکی نقاط طب سوزنی با تغییر نمره درد می باشد. در صورت تایید این مساله در مطالعات بیشتر به نظر می رسد بزودی می توان دستگاه های سنجش درد طراحی کرد تا ارزیابی درد بیماران از حالت کیفی غیر مستند و صرفا بنا به گفته بیماران خارج و بصورت یک سیستم قابل اندازه گیری برای همه بیان شود
توصیفگر : ۱.درد پس از عمل جراحی.- کلیدواژه‌ها: درد بعد از عمل جراحی
: پزشکی سوزنی
: تحریک الکتریکی
: صورت- جراحی
: Pain, Postoperative
: Acupuncture
: Electric Stimulation
شناسه افزوده : رضوانی، مهران، استاد راهنما
: یراقی، احمد، استاد راهنما
: اکبری، مجتبی، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۲۱۵موجود‭‬
نظرسنجی