رکورد قبلیرکورد بعدی

" میزان غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان‭ ۳۵ ‬تا‭ ۶۰‬ساله شهرستان اصفهان در سال‭۱۳۸۹ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101273
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۶۶‬
شماره راهنما : ‭WP،۴۸۰،ن۷۲۲م،۱۳۹۱‬
سرشناسه : ن‍ورب‍خ‍ش‌، ف‍اطم‍ه‌
عنوان : میزان غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان‭ ۳۵ ‬تا‭ ۶۰‬ساله شهرستان اصفهان در سال‭۱۳۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه نوربخش
استاد راهنما : ؛ زیبا فرج زادگان
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/07/05‬
صفحه شمار : ‮ ‭۲۲‬ص.‬
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۰۱۵۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ارزیاب یمستمر برنامه های غربالگری در نقاط مختلف کشور می تواند بازخورد مناسب را برای سیستم بهداشتی جهت اتخاذ برنامه های آموزشی و یا تغییر پروتکل های موجود فراهم نماید. در این مطالعه وضعیت کنونی غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اصفهان بررسی شد. از بین‭ ۳۲۴ ‬نفر مورد مطالعه ،‭ ۲۸۴ ‬نفر ‭ ۸۷/۷)‬درصد) حداقل یک بار پاپ اسمیر انجام داده بودند که از بین ،‭ ۱۰/۵ ‬یک بار و‭ ۸۹/۴ ‬چند بار (شامل‭ ۳۸/۷ ‬درصد هر سه سال یکبار و‭ ۵۰/۷ ‬درصد بصورت نامنظم) پاپ اسمیر انجام داده بودند . رابطه سن و سطح تحصیل با انجام پاپ اسمیر از نظر آماری معنا دار نبود ‭(P=۰/۰۶۲)‬، اما شاغل بودن در خارج از منزل با فراوانی کمتر پاپ اسمیر همراه بود ‭. ( P<۰/۰۰۱)‬ بین سابقه فامیلی سرطان و انجام پاپ اسمیر نیز رابطه ای یافت نشد ‭.(P=۰/۲۲۸)‬ طبق نتایج این مطالعه، نیازی مبرم به تلاش جهت بهبود میزان حضور زنان در غربالگری سرطان دهانه رحم توسط ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی اولیه وجود دارد. ارتقاء آگاهی افراد از طریق آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی ضروری به نظر می رسد
توصیفگر : ۱.سرطان‌های دهانه رحم.- کلیدواژه‌ها: نوروریش‌های گردن رحم
: نورویش‌های دستگاه تناسلی زن
: نورویش‌های رحم
: گستره مهبلی
: Cervix Neoplasms
: Genital Neoplasms, Female
: Uterine Neoplasms
: Vaginal Smears
شناسه افزوده : فرج زادگان، زیبا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۲۱۳موجود‭‬
نظرسنجی