رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین فراوانی نسبی و الگوی حساسیت میکروبی ارگانیسم های ایجادکننده آلودگی با کاتترهای ورید مرکزی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان الزهرا در سال‭۱۳۹۰-۱۳۸۹ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101275
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۵۷‬
شماره راهنما : ‭WO،۵۰۰،ش۱۸۱ت،۱۳۹۱‬
سرشناسه : شاکری بروجنی، مهرنوش
عنوان : تعیین فراوانی نسبی و الگوی حساسیت میکروبی ارگانیسم های ایجادکننده آلودگی با کاتترهای ورید مرکزی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان الزهرا در سال‭۱۳۹۰-۱۳۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهرنوش شاکری بروجنی
استاد راهنما : ؛ فرزین خوروش
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/05/14‬
صفحه شمار : ‮ص ‭۲۰‬‬: جدول ، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۰۲۹۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : عفونتهای مرتبط با بخش مراقبت های ویژه ‭(ICU)‬ باعث افزایش هزینه های بستری ، مدت زمان بستری در بیمارستان، مورتالیتی، موربیدیتی و افزایش استفاده از آنتی بیوتیک می گردد. فراوانی این ع ونت ها به دلیل استفاده از تجهیزات پزشکی مهاج مثل کاتتر ورید مرکزی ‭(CVC)‬ رو به افزایش است. بنابراین با توجه معنی داری به اینکه بیمارستان الزهرا یک مرکز ارجاعی می باشد این مطالعه به هدف تعیین فراوانی نسبی و حساسیت میکروبی ارگانیسم های ایجاد کننده آلودگی با کاتترهای ورید مرکزی در بیمارا بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا در سال‭ ۱۳۹۰ - ۱۳۸۹ ‬طراحی و اجرا گردید. مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که طی یک سال از فروردین‭ ۱۳۸۹ ‬الی فروردین‭ ۱۳۹۰ ‬بر روی یک گروه‭ ۷۱ ‬نفره از بیمارانی که در بخش ‭ICU‬ بیمارستان الزهرا (س) بستری بوده و کاتتر ورید مرکزی داشتند انجام گرت. اطلاعات به دست آمده به کمک نرم افزار ‭SPSS20‬ و روش های آمار توصیفی و آزمون های ‭T- test‬ و ‭chi-square‬ تجزیه و تحلیل شد. در کشت نمونه اخذ شده از کاتتر بیماران در‭ ۱۹ ‬مورد ‭۲۶/۸)‬درصد) هیچ میکروارگانیسمی رشد نکرده و در‭ ۵۲ ‬مورد ‭ ۷۳/۳)‬درصد) حداقل یک نوع میکروارگانیسم اعم از باکتری یا قارچ رشد نمود. در مطالعه ی ما بر اساس نتایج به دست آمده میانگین مدت زمان بستری در بیمارانی که کشت نمونه کاتتر آنها مثبت شد بطور معنی داری بیشتر از بیمارارنی بود که در نمونه کاتتر آنها با هیچ نوع میکروارگانیسمی رشد نکرد. همچنین نتایج نشان می دهد که رشد میکروارگانیسم ارتباط معنا داری با محل کاتتر، سن، جنس بیمار و مدت زمان داشتن کاتتر نداشت.بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه ی ما آلودگی میکروبی کاتترهای ورید مرکزی دارای شیوع بالایی بوده و تنها عامل مرتبط با آن مدت زمان بستری طولانی بیماران در بخش مراقبت های ویژه می باشد و لذا لازم است مراقبتهای لازم در جهت کاهش آلودگی کاتتر و سعی در ترخیص زودتر بیماران و در نتیجه پیشگیری از بروز عفونت های بیمارستانی در بیماران بستری در ‭ICU‬ بعمل آید
توصیفگر : ۱.سوندگذاری در سیاهرگ مرکزی.- کلیدواژه‌ها: سوندگذاری وریدهای مرکزی
: عوارض پس از عمل جراحی
: بخش مراقبتهای ویژه
: انتشار عفونت
: Catherization, Centaral Venous
: Postoperative Complications
: Intensive Care Unites
: Cross Infection
شناسه افزوده : خوروش،فرزین، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۲۰۴موجود‭‬
نظرسنجی