رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه کیفیت و عوارض آرام بخشی توسط اتومیدیت- فنتانیل و کتامین- میدازولام در جراحی کاتاراکت "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101276
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۵۸‬
شماره راهنما : ‭WW،۲۶۰،ب۲۵۶م،۱۳۹۱‬
سرشناسه : بالایی، پرستو
عنوان : مقایسه کیفیت و عوارض آرام بخشی توسط اتومیدیت- فنتانیل و کتامین- میدازولام در جراحی کاتاراکت [پایان‌نامه]
نویسنده : /پرستو بالایی
استاد راهنما : ؛ امید آقاداودی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/08/03‬
صفحه شمار : ‮ص ‭۲۱‬‬: جدول ، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۰۰۸۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : امروزه داروهایی مانند اتومیدیت و کتامین به علت عوارض ناخواسته کمتر قلبی به طور وسیع در جراحی کاتاراکت مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه هدف ما بررسی مقایسه‌ای آثار تجویز دو گروه داروی متفاوت شامل کتامین - میدازولام با اتومیدیت- فنتانیل در جراحی کاتاراکت است. این مطالعه از در مجموع مطالعه نوع کارآزمایی بالینی آینده نگر و دوسو کور بوده است. جمعیت مورد مطالعه بیماران کاندید عمل جراحی کاتاراکت بالای‭ ۲۰ ‬سال مراجعه کننده به بیمارستان فیض در نیمسال اول سال‭ ۱۳۹۰ ‬بودند. بیماران پس از اخذ رضایت کتبی وارد مطالعه و در روز عمل به طور تصادفی به دو گروه اتومیدیت - فنتانیل ‭(E/F)‬ و میدازولام - کتامین ‭(K/M)‬ تقسیم شدند. قبل از شروع سداسیون و در حین آن فشار خون، ضربان قلب، مدت زمان ریکاوری، رضایت جراح و عوارض ریکاوری (تهوع و استفراغ و درد) ثبت شد.‭ ۹۴ ‬بیمار کاندید عمل جراحی کاتاراکت به روش سداسیون وارد مطالعه و به طور تصادفی وارد دو گروه اتومیدیت-فنتانیل و میدازولام- کتامین شدند.از نظر آماری فشار خون سیستولی و دیاستولی و ضربان قلب تفاوت معنی داری مشاهده نشد. فشار خون سیستولی در دقیقه‭ ۲۰ ‬در گروه ‭ ۱۴۸/۵۱ +- ۲۵/۱۲۷ E/F‬و در گروه‭ ۱۴۹/۳۰+- ۲۲/۰۰ ‬بوده است ‭.(P- value=۰/۸۷۲)‬ میانگین رضایت بیمار در گروه ‭K/M‬ به طور معنی داری از گروه ‭E/F‬ بیشتر بوده است ‭.(P- value=۰/۰۰۱)‬ اما رضایت جراح در دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداد ‭.(P- value=۰/۰۷)‬ میانگین مدت زمان ریکاوری در گروه ‭E/F‬ به طور معنی داری از میانگین مدت زمان ریکاوری در گروه ‭K/M‬ کمتر بود ‭.(P- value=۰/۰۰۰۱)‬میانگین درجه آرامبخشی درد و تهوع تفاوت معنی داری در دو گروه از نظر آماری نشان نداد. با این وجود استفراغ تنها در سه نفر از گروه ‭E/F‬ اتفاق افتاد. هیپوکسی تنها در یک نفر از گروه ‭K/M‬ اتفاق افتاد. میو کلونوس نیز تنها در یک نفر در گروه ‭E/F‬ اتفاق افتاد. در مجمع مطالعه ی بالینی حاضر نشان می دهد که استفاده از اتومیدیت و فنتانیل به اندازه ی میدازولام و کتامین در جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکشن موثر است
توصیفگر : ۱.عمل آب مروارید.- کلیدواژه‌ها: خارج کردن آب مروارید
: داروهای آرام‌بخش
: عوارض پس از عمل جراحی
: میدازولام
: فن تانیل
: کتامین
: Cotaract Extraction
: Tranquilizing Agents
: Postoperative Complications
: Midazolam
: Fentanyl
: Ketamin
: Etomidate
شناسه افزوده : آقاداودی، امید، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۲۰۵موجود‭‬
نظرسنجی