رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط بین اختلالات خواب و عملکرد تحصیلی در نوجوانان‭ ۱۲-۱۵ ‬سال مشغول به تحصیل در مقطع راهنمایی در سال تحصیلی‭ ۹۰-۹۱ ‬در اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101280
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۵۶‬
شماره راهنما : ‭WM،۱۸۸،ر۵۳۵ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : رشتی، افسانه
عنوان : بررسی ارتباط بین اختلالات خواب و عملکرد تحصیلی در نوجوانان‭ ۱۲-۱۵ ‬سال مشغول به تحصیل در مقطع راهنمایی در سال تحصیلی‭ ۹۰-۹۱ ‬در اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /افسانه رشتی
استاد راهنما : ؛ محمدرضا مدرسی، جمال فقیهی نیا
استاد مشاور : ؛ مجتبی اکبری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/06/11‬
صفحه شمار : ‮(بدون شماره‌گذاری) ص‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۰۵۲۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : خواب ناکافی ، کیفیت بد خواب و خواب آلودگی از مشکلات شایع مرتبط با یادگیری، حافظه و عملکرد تحصیلی در کودکان و نوجوانان است. با توجه به اینکه تا کنون در کشور ما مطالعه‌ای جهت بررسی ارتباط اختلالات خواب با عملکرد تحصیلی در نوجوانان مقطع راهنمایی انجام نشده است ما جهت بررسی این ارتباط یک نمونه از دانش آموزان مقطع راهنمایی و والدین آنها را در شهر اصفهان مورد مطالعه قرار دادیم. مطالعه ما از نوع مقطعی ود و اطلاعات از طریق پرسش نامه والد و خود گزارش دهی که روایی و پاییایی آن در یک مطالعه آزمایشی ثابت شد (ضریب آلفای کرونباخ=‭۰/۸۷ ‬) ، به دست آمد.نمونه شامل‭ ۱۱۰۰ ‬دانش آموز مقطع راهنمایی شهر اصفهان بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای به دست آمد. عملکرد تحصیلی از طریق نمرات ترم آخر تحصیلی دانش آموزان با استعلام از مدارس ارزیابی شد. نمرات کمتر و مساوی‭ ۱۷ ‬به عنوان عملکرد تحصیلی عالی نمرات‭ ۱۵-۱۷ ‬به عنوان عملکرد تحصیلی متوسط و نمرات کمتر و مساوی‭ ۱۵ ‬به عنوان عملکرد تحصیلی ضعیف در نظر گرفته شد. برای تحلیل اطلاعات از نسخه‭ ۲۰ ‬نرم افزار ‭SPSS‬ استفاده شد و با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی شامل + - انحراف معیار، کای دو، آزمون‭t ‬ مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه ‭(ANOVA)‬ تحلیل آماری صورت گرفت.از تعداد کل شرکت کنندگان در این پژوهش که در گروه سنی‭ ۱۱ ‬تا‭ ۱۶ ‬ساتل قرار داشتند،‭ ۵۶۵ ‬نفر دختر ‭ ۵۱/۴)‬درصد) و‭ ۵۳۵ ‬نفر پسر ‭ ۴۸/۶)‬درصد) پسر بودند. میانگین سنی آنان‭ ۱۳/۲۶ + - ۱/۰۹ ‬سال بود.‭ ۴۲/۳ ‬درصد افراد مورد پژوهش عملکرد تحصیلی عالی ،‭ ۳۰/۱ ‬درصد عملکرد تحصیلی مت‌وسط و‭ ۲۷/۶ ‬درصد عملکرد تحصیلی ضعیف داشتند. با توجه به یافته های این مطالعه ، عملکرد تحصیلی به طور قابل توجهی با سن ، جنس دانش آموزان ، شغل و عملکرد تحصیلی پدر و مادر آنها ارتباط داشت. واضح است که وجود اختلالات خواب، عادات بد خواب و کوتاه بودن مدت زمان کلی خواب به صورت منفی بر عملکرد تحصیلی تاثیرگذار است
توصیفگر : ۱.اختلالات خواب.- کلیدواژه‌ها: اختلالات خواب
: خواب
: نوجوانی
: فعالیت روزانه زندگی
: خستگی مفرط
: بهداشت روانی
: Sleep Disorders
: Sleep
: Adolscence
: Activities of Daily Living
: Fatigue
: Mental Health
شناسه افزوده : مدرسی، محمدرضا، استاد راهنما
: فقیهی‌نیا، جمال، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۲۰۳موجود‭‬
نظرسنجی