رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر تزریق زیر ملتحمه‌ای بوپیواکایین‭ ۰/۵ ‬درصد در هر محل برش جراحی فیکوامولسیفیکاسیون بر میزان درد، نیاز به مسکن، رضایتمندی و همکاری بیمار حین عمل، رضایتمندی جراح و کیفیت ریکاوری در مقایسه با گروه کنترل "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101288
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۳۴‬
شماره راهنما : ‭WO،۱۸۴،م۸۴۲ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : موسوی‌فرد، نرگس
عنوان : بررسی اثر تزریق زیر ملتحمه‌ای بوپیواکایین‭ ۰/۵ ‬درصد در هر محل برش جراحی فیکوامولسیفیکاسیون بر میزان درد، نیاز به مسکن، رضایتمندی و همکاری بیمار حین عمل، رضایتمندی جراح و کیفیت ریکاوری در مقایسه با گروه کنترل [پایان‌نامه]
نویسنده : /نرگس موسوی‌فرد
استاد راهنما : ؛ حسنعلی سلطانی
استاد مشاور : ؛ علیرضا دهقانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/06/30‬
صفحه شمار : ‮ ‭۲۷‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۳۹۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بی حسی زیرملتحمه‌ای در جراحی استرابیسموس، سیکلوفوتوکواگولاسیون با لیزر و جراحی گلوکوم مفید گزارش شده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بی‌حسی زیرملتحمه‌ای همراه با سداسیون سیستمیک و بی حسی توپیکال در جراحی فیکوامولسیفیکاسیون می‌باشد.‭ ۶۴ ‬بیمار کاندید عمل جراحی در یک مطالعه دو سو کور وارد و به طور تصادفی به دو گروه مساوی مورد و شاهد تقسیم شدند. همه بیماران مراقبت قبل از عمل مشابه، سداسیون وریدی و بی حسی توپیکال دریافت کردند. در طور جراحی در صورت نیاز فنتانیل و کتامین اضافه تجویز گردید. در گروه مورد‭ ۰/۱ ‬میلی لیتر بوپیواکایین‭ ۰/۵ ‬درصد و در گروه شاهد محلول پلاسبو در هر محل برش جراحی فیکوامولسیفیکاسیون تزریق شد. رضایتمندی و همکاری بیمار حین عمل، رضایتمندی جراح، شدت درد حین و پس از عمل نیاز به مسکن اضافی، تهوع و استفراغ بعد از عمل و زمان ریکاوری بررسی و ثبت شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از آزمون مان ویتنی، کای اسکوئر، تست دقیق فیشر و ‭t-test‬ انجام شد و‭p<۰/۰۵ ‬ معنادار در نظر گرفته شد. اطلاعات دموگرافیک دو گروه یکسان بود. فراوانی رضایتمندی و همکاری عالی بیمار و رضایتمندی عالی جراح به ترتیب (‭ ۸۷/۵ ‬درصد)‭ ۲۸ ‬در برابر (‭ ۴۶/۹ ‬درصد) ،‭ ۷۸/۱ ) ۱۵ ‬درصد)‭ ۲۵ ‬در برابر (‭ ۵۶/۳ ‬درصد)‭ ۱۸ ‬و (‭ ۷۵ ‬درصد)‭ ۲۴ ‬در مقابل (‭ ۵۹/۴ ‬درصد)‭ ۱۹ ‬در گروه مورد مورد نسبت به گروه شاهد بود. فنتاتیل مورد نیاز جراحی، شدت درد حین و پس از عمل و زمان ریکاوری در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود. این مطالعه نشان داد افزودن بلوک زیر ملتحمه‌ای به سداسیون وریدی و بی‌حسی توپیکال در جراحی فیکوامولسیفیکاسیون می‌تواند رضایت بیمار و شرایط جراحی را بهبود بخشد
توصیفگر : ۱. درد پس از عمل جراحی- پیشگیری و کنترل.- کلیدواژه‌ها: درد بعد از عمل جراحی
: فاکوامولسیفیکاسیون
: لوچی چشم
: مراقبت جراحی (قبل- حین- بعد)
: عوارض پس از عمل جراحی
: رضایت بیمار
: تسلیم بیمار
: دوره پس از عمل جراحی
: اتاق بهبودی
: بوپیواکائین
: Pain, Postoperative
: Phacoemulsification
: Strabismus
: Postoperative Care
: Postoperative Complications
: Patient Compliance
: Postoperative Period
: Recovery Room
: Bupivacaine
شناسه افزوده : سلطانی، حسنعلی، استاد راهنما
: دهقانی، علیرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۱۸۴موجود‭‬
نظرسنجی